Zber šatstva 2016
V čase od 23.5. do 26.5.2016 organizujeme zber šatstva pre charitatívnu organizáciu Diakonie Broumov, Česká republika.
"Program odpadového hospodárstva Košického samosprávneho kraja na roky 2016 - 2020"
Pozvánka na oslavy 770. výročia prvej písomnej zmienky o obci Slatvina
Firma Ekover, s.r.o., Krompachy bude vykupovať starý papier dňa 27.4.2016 pred Obecným úradom
Celý článok Všetky aktuality
správa o hodnotení strategického dokumentu a návrhu strategického dukumentu
Plán kontrol na 2. polrok 2016
o organizácii miestneho referenda v obci Slatvina
Oznam o začatí VO
Pozvánka na zasadnutie OcZ Slatvina/27.2.2016
Všetky aktuality
Dňa 22.4.2015 t.j. v utorok uskutoční naša spoločnosť vo Vašej obci pouličný výkup starého papiera výmenou za hygienické potreby. Propagačné materiály Vám posielam v prílohe ale aj poštou. V prípade nepriaznivého počasia je možné zmeniť termín zberu.
Všetky aktuality