Minerálny prameň ANNA,
výsledky laboratórnych rozborov vody
ZŠ, Komenského 6, Spišské Vlachy
oznamujeme občanom, že vo veku nedožitých 74 rokov, nás dňa 15.4.2018, navždy opustila pani Cecília Kováčová, rod. Handlovičová, rodáčka zo Slatviny. Rozlúčka so zosnulou sa bude konať dňa 18.4.2018, v Dome smútku, v Sp. Novej Vsi, o 13.00 hod.
Paciga pre obec Slatvina
Celý článok Všetky aktuality
na deň 28.3.2018
oznámenie o prerokovaní, verejné prerokovanie
Územný plán mesta Spišské Vlachy, zmeny a doplnky 1/2017
oznámenie o zmene strategického dokumentu
o zavedení a poskytovaní elektronických služieb
Všetky aktuality
Vianočné zvyky, koledy, vinše zo Spiša, sála KD v Slatvine
DHZ Slatvina v spolupráci s Obecným úradom Slatvina Vás pozýva na Hasičský ples 2018.
voľby do samosprávnych orgánov KSK
Všetky aktuality