Oznam VÚC KSK
Ambulantná pohotovostná služba pre deti a dospelých
dňa 21.6.2018 pred budovou OcÚ Slatvina
na používanie repeater/opakovač signálu GSM
Celý článok Všetky aktuality
obce na 1. polrok 2018
na deň 27.6.2018
záverečné stanovisko
na deň 28.3.2018
oznámenie o prerokovaní, verejné prerokovanie
Všetky aktuality
Vianočné zvyky, koledy, vinše zo Spiša, sála KD v Slatvine
DHZ Slatvina v spolupráci s Obecným úradom Slatvina Vás pozýva na Hasičský ples 2018.
voľby do samosprávnych orgánov KSK
Všetky aktuality