Oznam o prevádzke TKR Slatvina
Oznam o prevádzke Televízneho Káblového Rozvodu v Slatvine
oznamujeme, že v dňoch od 28.7. do 5.8.2016, bude pre čerpanie dovolenky zamestnancov obce, obmedzená prevádzka OcÚ. V súrnych prípadoch kontaktujte starostu obce. Ďakujeme za pochopenie.
pozývame vás na oslavy 770. výročia prvej zmienky o obci Slatvina
V čase od 23.5. do 26.5.2016 organizujeme zber šatstva pre charitatívnu organizáciu Diakonie Broumov, Česká republika.
Celý článok Všetky aktuality
Pozvánka na zasadnutie OcZ na deň 31.8.2016
Regionálna integrovaná územná stratégia (RIUS) KSK, záverečné stanovisko
Vyhlásenie všeobecne záväzného nariadenie obce č. 1/2016 o organizácii miestneho referenda
záverečný účet obce za rok 2015
správa o hodnotení strategického dokumentu a návrhu strategického dukumentu
Všetky aktuality
Dňa 22.4.2015 t.j. v utorok uskutoční naša spoločnosť vo Vašej obci pouličný výkup starého papiera výmenou za hygienické potreby. Propagačné materiály Vám posielam v prílohe ale aj poštou. V prípade nepriaznivého počasia je možné zmeniť termín zberu.
Všetky aktuality