oznamujeme občanom, že vo veku 59 rokov, nás dňa 21.2.2018 navždy opustil, pán Vladimír Pavlík, Slatvina 92. Rozlúčka so zosnulým sa bude konať dňa 24.2.2018, v RK kostole v Slatvine, o 14.00 hod.
oznamujeme občanom, že vo veku nedožitých 52 rokov, nás dňa 20.2.2018, navždy opustila pani Alena Krúpová, rod. Dobrovičová, rodáčka zo Slatviny. Rozlúčka so zosnulou sa bude konať dňa 23.2.2018, v RK kostole, v Sp. Podhradí, o 13.00 hod.
oznamujeme občanom, že vo veku 48 rokov, nás dňa 2.1.2018 navždy opustil, pán Miroslav Rusnák, Slatvina 33. Rozlúčka so zosnulým sa bude konať dňa 4.1.2018. Dom poslednej rozlúčky bude otvorený 2 hodiny pred obradom.
Celý článok Všetky aktuality
oznámenie o prerokovaní, verejné prerokovanie
Územný plán mesta Spišské Vlachy, zmeny a doplnky 1/2017
oznámenie o zmene strategického dokumentu
o zavedení a poskytovaní elektronických služieb
správa o hodnotení strategického dokumentu a návrh strateg. dokumentu POH KSK na roky 2016 - 2020
Všetky aktuality
Vianočné zvyky, koledy, vinše zo Spiša, sála KD v Slatvine
DHZ Slatvina v spolupráci s Obecným úradom Slatvina Vás pozýva na Hasičský ples 2018.
voľby do samosprávnych orgánov KSK
Všetky aktuality