Regionálna veterinárna a potravinová správa Spišská Nová Ves
upozorňuje chovateľov hydiny a vtáctva na výskyt patogénnej vtáčej chrípky
P.F. 2017 poďakovanie za spoluprácu
a separovaných zložiek odpadu
oznamujeme, že v dňoch od 28.12 do 30.12.2016, bude pre čerpanie dovolenky zamestnancov obce, obmedzená prevádzka OcÚ. V súrnych prípadoch kontaktujte starostu obce. Ďakujeme za pochopenie.
Celý článok Všetky aktuality
na deň 20.03.2017
o uvoľnení postu poslanca OcZ obce Slatvina
Pozvánka a program zasadnutia OcZ, 27.12.2016
Pozvánka a program zasadnutia OcZ na deň 15.12.2016
Pravidelná skúška zariadenia na generáciu signálov civilnej ochrany obyvateľstva.
Všetky aktuality
Dňa 22.4.2015 t.j. v utorok uskutoční naša spoločnosť vo Vašej obci pouličný výkup starého papiera výmenou za hygienické potreby. Propagačné materiály Vám posielam v prílohe ale aj poštou. V prípade nepriaznivého počasia je možné zmeniť termín zberu.
Všetky aktuality