Smútočný oznam
oznamujeme občanom, že vo veku 48 rokov, nás dňa 2.1.2018 navždy opustil, pán Miroslav Rusnák, Slatvina 33. Rozlúčka so zosnulým sa bude konať dňa 4.1.2018. Dom poslednej rozlúčky bude otvorený 2 hodiny pred obradom.
ďakujeme Vám za prejavenú dôveru a spoluprácu. Zamestnaci Obce Slatvina, MŠ Slatvina a poslanci OcZ.
Vianočné zvyky, koledy, vinše zo Spiša Tak ako po iné roky aj toho roku Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi v spolupráci s obcou Slatvina Vám predstavia pásmo predvianočných, vianočných zvykov a obyčajov na Spiši. Kultúrny dom v Slatvine bude vianočnou atmosférou dýchať 16. 12. 2017 (sobota) so začiatkom o 14.30 hod. Voľakedy na sa na Štedrý deň vstávalo veľmi skoro. Ženy už od skorých ranných hodín miesili cesto, piekli, varili a pripravovali jedlá, ktoré nesmeli chýbať na štedrovečernom stole, aby sa na gazdovstve zabezpečila hojná úroda na poli, množstvo hydiny na dvore, ale aj zabezpečenie zdravia pre celú rodinu počas nasledujúceho nového roka. Kúsok takejto nefalšovanej predvianočnej atmosféry s koledami, vinšami zažijete aj v Slatvine. V pripravovanom programe sa predstavia folklórne skupiny Folkmarčanka z Veľkého Folkmara, Kluknavčanka z Kluknavy, Slovinka zo Sloviniek, Borovničak z Vojkoviec, Brižečky zo Spišského Hrušova, Jamničan z Jamníka, Harihovčan z Harichoviec a nebude chýbať aj najmladšia generácia detí z Detského folklórneho súboru Radosť Spišské Vlachy. Ponúkame Vám možnosť stráviť príjemné chvíle, naplniť radosťou, pokojom, čarom a spomienkami na svoje detstvo počas Vianoc so začiatkom o 14.30 hod. v Kultúrnom dome v Slatvine. Vstup je voľný!
ktorý sa uskutoční dňa 13.1.2018 v sále KD Slatvina.
Celý článok Všetky aktuality
Územný plán mesta Spišské Vlachy, zmeny a doplnky 1/2017
oznámenie o zmene strategického dokumentu
o zavedení a poskytovaní elektronických služieb
správa o hodnotení strategického dokumentu a návrh strateg. dokumentu POH KSK na roky 2016 - 2020
obce Slatvina na 18.12.2017
Všetky aktuality
Vianočné zvyky, koledy, vinše zo Spiša, sála KD v Slatvine
DHZ Slatvina v spolupráci s Obecným úradom Slatvina Vás pozýva na Hasičský ples 2018.
voľby do samosprávnych orgánov KSK
Všetky aktuality