Výkup starého papiera
v obci sa uskutoční pre Obecným úradom dňa 16.5.2017
oznamujeme občanom, že vo veku 93 rokov nás dňa 26.4.2017 navždy opustila, pani Mária Kleščová, Slatvina 30. Rozlúčka so zosnulou bude dňa 29.4.2017. Dom poslednej rozlúčky bude otvorený 2 hodiny pred obradom.
Osud je občas veľmi krutý, nevráti čo raz vzal... Zostanú iba spomienky a v srdci veľký žiaľ....
upozorňuje chovateľov hydiny a vtáctva na výskyt patogénnej vtáčej chrípky
Celý článok Všetky aktuality
na deň 20.03.2017
o uvoľnení postu poslanca OcZ obce Slatvina
Pozvánka a program zasadnutia OcZ, 27.12.2016
Pozvánka a program zasadnutia OcZ na deň 15.12.2016
Pravidelná skúška zariadenia na generáciu signálov civilnej ochrany obyvateľstva.
Všetky aktuality
Dňa 22.4.2015 t.j. v utorok uskutoční naša spoločnosť vo Vašej obci pouličný výkup starého papiera výmenou za hygienické potreby. Propagačné materiály Vám posielam v prílohe ale aj poštou. V prípade nepriaznivého počasia je možné zmeniť termín zberu.
Všetky aktuality