Odvolanie mimoriadnej situácie na území obce
z dôvodu nedostatku pitnej vody v obci Slatvina
zvozu TKO a separačných zložiek odpadov
okresu Spišská Nová Ves a Gelnica
Celý článok Všetky aktuality
obce Slatvina, 10.12.2018
v okrese Spišská Nová Ves a Gelnica
na nové povinnosti pri chove spoločenských zvierat
Zápisnica miestnej volebnej komisie o výsledku volieb v obci, vo voľbách do orgánov samosprávy obcí 10.11.2018
zoznam zaregistrovaných kandidátov na poslancov OcZ Slatvina a starostu obce Slatvina
Všetky aktuality
Vianočné zvyky, koledy, vinše zo Spiša, sála KD v Slatvine
DHZ Slatvina v spolupráci s Obecným úradom Slatvina Vás pozýva na Hasičský ples 2018.
voľby do samosprávnych orgánov KSK
Všetky aktuality