Oznam o zmene otváracich hodín OcÚ
oznamujeme, že v dňoch od 28.7. do 5.8.2016, bude pre čerpanie dovolenky zamestnancov obce, obmedzená prevádzka OcÚ. V súrnych prípadoch kontaktujte starostu obce. Ďakujeme za pochopenie.
pozývame vás na oslavy 770. výročia prvej zmienky o obci Slatvina
V čase od 23.5. do 26.5.2016 organizujeme zber šatstva pre charitatívnu organizáciu Diakonie Broumov, Česká republika.
"Program odpadového hospodárstva Košického samosprávneho kraja na roky 2016 - 2020"
Celý článok Všetky aktuality
Regionálna integrovaná územná stratégia (RIUS) KSK, záverečné stanovisko
Vyhlásenie všeobecne záväzného nariadenie obce č. 1/2016 o organizácii miestneho referenda
záverečný účet obce za rok 2015
správa o hodnotení strategického dokumentu a návrhu strategického dukumentu
Plán kontrol na 2. polrok 2016
Všetky aktuality
Dňa 22.4.2015 t.j. v utorok uskutoční naša spoločnosť vo Vašej obci pouličný výkup starého papiera výmenou za hygienické potreby. Propagačné materiály Vám posielam v prílohe ale aj poštou. V prípade nepriaznivého počasia je možné zmeniť termín zberu.
Všetky aktuality