Zverejňovanie dokumentov

Zverejňovanie údajov v zmysle zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov a násl.

Objednávky

Por. číslo

Popis objednávky

Hodnota v €urách  s   DPH

K zmluve číslo

Dátum obj

Názov firmy

Adresa (sídlo)

IČO firmy

Obj podpísal

Funkcia

1.

Potraviny

54,91

 

 28.2.2017

 Bijana

Slatvina 88

34805343

Kovalčíková

vedúca kuchyne

2.

Potraviny

206,47

 

28.2.2017

Paciga s.r.o.

Zimná 88

SNV

36582115

Kovalčíková

vedúca kuchyne

3.

Webhosting

6,48

 

17.1.2017

WEDOS Internet, a.s.

 

3217004725

Vrabeľ

starosta

4.

Doprava

0,00

 

 30.1.2017

eurobus, a.s.

Staničné námestie 9

Košice

00329541

 Vrabeľ

starosta

5.

Vyhotovenie PD

0,00

 

27.2.2017

Ing. Jaromír Mihalik

Čakanovce 142

Bidovce

32466129

Vrabeľ

starosta

6.

iKelp program

168,40

 

23.2.2017

Abiset s.r.o.

Bernoláková 5188/1 A

36289141

Vrabeľ

starosta

7.

Fotenie

149,00

 

27.2.2017

CBS spol, s.r.o.

Kynceľová 54

Kynceľová

36754749

Vrabeľ

starosta

8.

Potraviny

70,08

 

14.3.2017

Bijana

Slatvina 88

34805343

Kovalčíková

vedúca kuchyne

9.

Potraviny

205,79

 

14.3.2017

Paciga s.r.o.

Zimná 88

SNV

36582115

Kovalčíková

vedúca kuchyne

10.

Vyhotovenie PD

0,00

 

07.3.2017

Ing. Mária Snopková

Slobody 1258/25

SNV

33981701

Vrabeľ

starosta

11.

Plastová nádoba

231,60

 

21.3.2017

MEVA-SK, s.r.o. Rožňava

Krátka 574

Brzotín, časť BAK

 

31681051

Vrabeľ

starosta

12.

Dopravné značky

0,00

 

29.3.2017

ZARA- chránená dielňa, František Mešina

Železničná 846

Veľký Krtíš

41283961

Vrabeľ

starosta

13.

Potraviny

0,00

 

29.3.2017

 Bijana

Slatvina 88

34805343

Tarbajová

vedúca ŠJ

14.

Potraviny

0,00

 

29.3.2017

Paciga s.r.o.

Zimná 88

SNV

36582115

Tarbajová

vedúca ŠJ

15.

Oprava strechy

0,00

 

31.3.2017

Jozef Satmáry

Požiarnická 43, Spišské Vlachy

37181254

Vrábeľ

starosta

16.

Školenie URBIS

35,-

 

4.5.2017

Made spol, s r.o.

Hurbanova 14A, Banská Bystrica

 

Vrábeľ

starosta

17.

Doprava

0,00

 

4.5.2017

eurobus a.s.

Staničné námestie 9, Košice

36211079

Vrábeľ

starosta

18.

Geodetické služby

396,-

 

19.5.2017

CLEERIO SK s.r.o.

Michalovská 346/3, Košice

46812342

Vrábeľ

starosta

19.

Stavebné práce

0,00

 

19.5.2017

Jozef Satmáry

Požiarnická 43, Spišské Vlachy

37181254

Vrábeľ

starosta

20.

Oprava hasičskej striekačky

0,00

 

20.5.2017

Pneuservis Dušan Bachorík autooprava

Štôla 121

17286891

Vrábeľ

starosta

Faktúry

Por. číslo

Popis fakturácie

Hodnota v €urách  s DPH

K zmluve číslo

K objednávke číslo

Dátum doruč. fa

Názov firmy

Adresa (sídlo)

IČO firmy

1.

Pranie obrusov

38,64

 

 

16.1.2017

EUROnline, s.r.o.

Jarná 4 Spišské Vlachy

36845094

2.

Poistné za majetok

118,80

 

 

16.1.2017

UNIQA poisťovňa, a.s.


Lazaretská 15, 820 07 Bratislava 27 

 

653501

3.

Kancelárske potreby

71,75

 

 

16.1.2017

DATASERVIS

Cunik Ladislav

Spišská Nová Ves

Letná 65, Spišská Nová Ves

10761691

4.

Dodávka zem. plynu

238,-

 

 

19.1.2017

SPP, a.s.

 

Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26

45903026

5.

Servisná prehliadka podlah. stroja

72,-

 

 

23.1.2017

ACS spol. s.r.o.

Radlinského 27, Spišská Nová Ves

36582298

6.

Zamerania telev. káblov. rozvodu

255,-

 

 

25.1.2017

Ján Zeman

Lorencova 2, Krompachy

37176528

7.

Prevádzkovanie verejného vodovodu

99,57

 

 

3.2.2017

AQUASPIŠ plus

Rudňany č. 433

46321942

8.

Odhrňovanie snehu

90,-

 

 

6.2.2017

FAMILY COMPANY

Vojkovce 65

48301124

9.

Hudba reprodukovaná technickým zariadením

14,28

 

 

6.2.2017

SOZA

Rastislavova 3, Bratislava

00178454

10.

Predplatné- poradca 2017

24,90

 

 

6.2.2017

PORADCA s.r.o.

Pri Celulózke 40, Žilina

36371271

11.

Odber zemného plynu

238,-

 

 

6.2.2017

SPP a.s.

Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26

45903026

12.

Mäso do ŠJ

54,91

 

 

7.2.2017

Bijana

Slatvina 88

34803343

13.

Vývoz BRO z kuchyne

19,20

 

 

8.2.2017

EKOVER, s.r.o.

Okolie, Spišské Vlachy

31691021

14.

Služby pevnej siete

97,85

 

 

9.2.2017

SLOVAK TELEKOM

Karadžičová 10,Bratislava

35763469

15.

Telefónne služby

42,02

 

 

10.2.2017

O2 SLOVAKIA

Einsteinova 24,Bratislava

35848863

16.

Dodávka EE

62,39

 

 

10.2.2017

MAGNA ENERGIA, a.s.

Nitrianska 7555/18,Piešťany

35743565

17.

Priemyselná soľ

28,82

 

 

13.2.2017

EKOVER, s.r.o.

Okolie,Spišské Vlachy

31691021

18.

Doprava

44,40

 

 

13.2.2017

EUROBUS, a.s.

Staničné námestie 9, Košice

36211079

19.

Kalendár- zvoz odpadu, knihy média

172,56

 

 

16.2.2017

TRIK DESIGN, s.r.o.

Hlavná 13, Krompachy

44929234

20.

Dodávka EE- vyuč. preplatok

-125,07

 

 

16.2.2017

MAGNA ENERGIA a.s.

Nitrianska 7555/18,Piešťany

35743565

21.

Nedoplatok za RTVS

56,88

 

 

16.2.2017

RTV SLOVENSKA

Bratislava

47232480

22.

Náplne do tlačiarne

90,51

 

 

16.2.2017

DAMEDIS, s.r.o.

Křenová 19, Brno

26931664

23.

Členský príspevok

200,-

 

 

23.2.2017

OOCR

Nábrežie Hornádu 14, Spišská Nová Ves

 42319331

24.

Kancelárske potreby

112,55

 

 

23.2.2017

DATASERVIS

Cunik Ladislav

Spišská Nová Ves

Letná 65, Spišská Nová Ves

10761691

25.

iKELP jedáleň

168,40

 

 

27.2.2017

ABISET, s.r.o.

Bernolákova 1A, Malacky

36289141

26.

Dodávka EE

408,10

 

 

27.2.2017

MAGNA ENERGIA a.s.

Nitrianska 7555/18,Piešťany

35743565

27.

Vykonanie práce

83,83

 

 

28.2.2017

AQUA SPIŠ

Rudňany č. 433

46321942

28.

Potraviny

206,47

 

 

1.3.2017

Paciga, s.r.o.

Zimná 88, Spišská Nová Ves

36582115

29.

Odhrňovanie snehu

70,-

 

 

2.3.2017

FAMILY COMPANY

Vojkovce 65

48301124

30.

Dodávka plynu

238,-

 

 

2.3.2017

SPP

Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26

45903026

31.

Webhosting

6,48

 

 

2.3.2017

WEDOS Internet, a.s.


Masarykova 1230,

Hluboká nad Vltavou

28115708

32.

Systémová podpora URBIS

75,-

 

 

2.3.2017

MADE spol. s.r.o.

Lazovná 69, Ban. Bystrica

36041688

33.

Športové oblečenie

505,89

 

 

3.2.2017

SPORTOBCHOD.

sk

Čechyňská 16, Brno

26904241

34.

Vývoz KO 1/2017

188,47

 

 

3.2.2017

EKOVER, s.r.o.

Okolie,Spišské Vlachy

31691021

35.

Mäso

70,08

 

 

3.3.2017

Bijana

Slatvina 88

34803343

36.

Služby pevnej siete

89,41

 

 

7.3.2017

SLOVAK TELEKOM

Karadžičová 10,Bratislava

35763469

37.

Tovar

205,79

 

 

7.3.2017

Paciga, s.r.o.

Zimná 88, Spišská Nová Ves

36582115

38.

Zvoz KO

213,99

 

 

10.3.2017

EKOVER, s.r.o.

Okolie, Spišské Vlachy

31691021

39.

Vývoz BRO- ŠJ

19,20

 

 

10.3.2017

EKOVER, s.r.o.

Okolie, Spišské Vlachy

31691021

40.

Prevádzka vodovodu

99,57

 

 

10.3.2017

AQUA SPIŠ plus

Rudňany č. 433

46321942

41.

Stavebný materiál

78,48

 

 

13.3.2017

STAVEBNINY KLEŠČ

Olšavka 17

34526871

42.

Kamerový systém

150,-

 

 

13.3.2017

MIHALIK- ELEKTRO PROJEKCIA

Čakanovce 142

32466129

43.

Dodávka EE

313,15

 

 

15.3.2017

MAGNA ENERGIA a.s.

Nitrianska 7555/18,Piešťany

35743565

44.

Dodávka EE

62,35

 

 

15.3.2017

MAGNA ENERGIA a.s.

 Nitrianska 7555/18,Piešťany

35743565

45.

Fotenie obce

96,-

 

 

21.3.2017

CBS spol, s.r.o.

 

Kynceľová 54, Kynceľová

36754749

46.

Záloha „Poradca 2017“

24,90

 

 

21.3.2017

PORADCA, s.r.o.

Pri Celulózke 40, Žilina

36371271

47.

Vyúčtovanie- oprava základu dane

53,95

 

 

21.3.2017

MAGNA ENERGIA a.s.

Nitrianska 7555/18,Piešťany

35743565

48.

Vyjadrenie ku exist. telek. zariadeniam

20,-

 

 

21.3.2017

SLOVAK TELEKOM

Karadžičová 10,Bratislava

35763469

49.

Kancelárske potreby

47,55

 

 

29.3.2017

DATASERVIS

Cunik Ladislav

Spišská Nová Ves

Letná 65, Spišská Nová Ves

10761691

50.

Zdokonaľovacia príprava

40,00

 

 

31.3.2017

DPO

Kutuzovova 3290/17,

Bratislava

00177474

51.

Vyúčtovanie - preplatok

-8,29

 

 

31.3.2017

MAGNA ENERGIA a.s.

Nitrianska 7555/18,Piešťany

35743565

52.

Zber tried. odpadu

198,60

 

 

3.4.2017

SEZO SPIŠ

Sadová 13, Spišská Nová Ves

35560428

53.

Dodávka EE

62,35

 

 

3.4.2017

MAGNA ENERGIA a.s.

Nitrianska 7555/18,Piešťany

35743565

54.

Dodávka EE

313,15

 

 

3.4.2017

MAGNA ENERGIA a.s.

Nitrianska 7555/18,Piešťany

35743565

55.

Dodávka plynu

238,00

 

 

3.4.2017

SPP

Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26

45903026

56.

Systémová podpora URBIS

25,-

 

 

4.4.2017

MADE spol., s.r.o.

Lazovná 69, Ban. Bystrica

36041688

57.

Prevádzkovanie verejného vodovodu

99,57

 

 

6.4.2017

AQUA SPIŠ plus, s.r.o.

Rudňany č. 433

46321942

58.

Zvoz KO

476,44

 

 

6.4.2017

EKOVER

Okolie, Spišské Vlachy

31691021

59.

Značky

172,15

 

 

6.4.2017

ZARA- CHD

Železničná 846/12, Veľký Krtíš

41283961

60.

Zber BRO- ODPAD

19,20

 

 

6.4.2017

BRO- ZBER EKOVER

Okolie, Spišské Vlachy

31691021

61.

Potraviny

322,76

 

 

6.4.2017

Paciga, s.r.o.

Zimná 88, Spišská Nová Ves

36582115

62.

Mäso

69,90

 

 

6.4.2017

Bijana

Slatvina 88

34803343

63.

Telekom. služby

85,58

 

 

10.4.2017

SLOVAK TELEKOM

Karadžičová 10,Bratislava

35763469

64.

Plastové nádoby

231,60

 

 

10.4.2017

MEVA- SK

ROŽŇAVA

Krátka 574, 049 51 Brzotín

31681051

65.

Služby telefón

66,63

 

 

10.4.2017

O2 SLOVAKIA

Einsteinova 24,Bratislava

35848863

66.

Elektroinš. práce- Slatvina, VO

320,-

 

 

10.4.2017

MIROSLAV VOJTĚCH

Charkovská 4, Košice

40162648

67.

Dodávka EE

111,16

 

 

10.4.2017

MAGNA ENERGIA a.s.

Nitrianska 7555/18,Piešťany

35743565

68.

Analýza vôd

84,78

 

 

18.4.2017

EL spol, s.r.o.

Radlinského 17A, Spišská Nová Ves

31652859

69.

Montáž obec. osvetlenia

195,-

 

 

18.4.2017

MIROSLAV VOJTĚCH

Charkovská 4, Košice

40162648

70.

Materiál na osvetlenie obce

1035,48

 

 

18.4.2017

JÁN CHUDÝ- SATICH

Matuškova 10, Košice

10790691

71.

Telefónne služby

40,27

 

 

18.3.2017

O2 Slovakia

Einsteinova 24,Bratislava

35848863

72.

Izolatérske práce

200,-

 

 

18.3.2017

Jozef Satmáry

Požiarnická 43, Spišské Vlachy

37181254

73.

Kancelárske potreby

12,46

 

 

24.4.2017

Damedis, s.r.o.

Dukelských hrdinov 34, Zvolen

47864249

74.

Stavebný materiál

36,19

 

 

24.4.2017

Stavebniny Klešč

Olšavka 17

34526871

75.

Vyúčtovanie preplatok

3,37

 

 

 

SPP a.s.

Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26

45903026

76.

Projektová dokumentácia – plynofikácia Športového klubu bowlingu

180,-

 

 

3.5.2017

Mária Snopková

Slobody 25,

Spišská Nová Ves

33981701

77.

Videoprojekcia 770. výročia

1200,-

 

 

3.5.2017

ADAMs VIDEO

Jána Francisciho 170/32,

Levoča

14371375

78.

Dodávka EE

62,35

 

 

3.5.2017

MAGNA ENERGIA a.s.

Nitrianska 7555/18,Piešťany

35743565

79.

Dodávka EE

313,15

 

 

3.5.2017

MAGNA ENERGIA a.s.

Nitrianska 7555/18,Piešťany

35743565

80.

Dodávka zemného plynu

238,-

 

 

3.5.2017

SPP a.s.

Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26

45903026

81.

Prevádzkovanie vodovodu

99,57

 

 

5.5.2017

AQUA SPIŠ plus, s.r.o.

Rudňany č. 433

46321942

82.

Služby mobilnej siete

46,52

 

 

9.5.2017

O2 Slovakia

Einsteinova 24,Bratislava

35848863

83.

Služby pevnej siete

77,48

 

 

9.5.2017

SLOVAK TELEKOM

Karadžičová 10,Bratislava

35763469

84.

Vývoz KO

250,80

 

 

10.5.2017

Ekover, s.r.o.

Okolie, Spišské Vlachy

31691021

85.

Stavebný materiál

36,65

 

 

10.5.2017

Stavebniny Klešč

Olšavka 17

34526871

86.

Dodávka EE

19,79

 

 

10.5.2017

MAGNA ENERGIA a.s.

Nitrianska 7555/18,Piešťany

35743565

87.

Kancelárske potreby

103,44

 

 

10.5.2017

TRIK DESIGN s.r.o.

Hlavná 13, Krompachy

44929234

88.

Vývoz BRO – kuchyňa

19,20

 

 

11.5.2017

Ekover, s.r.o.

Okolie, Spišské Vlachy

31691021

89.

Školenie členov DHZO

100,-

 

 

11.5.2017

DPO SR

Kutuzovova 3290/17, Bratislava

00177474

90.

Stavebný materiál - rekonštrukcia toaliet

720,46

 

 

11.5.2017

Merkury Market

Mlynská 37, Spišská Nová Ves

36 501 891

91.

Potraviny

340,84

 

 

11.5.2017

Paciga, s.r.o.

Zimná 88, Spišská Nová Ves

36582115

92.

Mäso

73,71

 

 

11.5.2017

Bijana

Slatvina 88

34803343

93.

Autobusová preprava

výlet MŠ

121,62

 

 

11.5.2017

Eurobus, a.s.

Staničné námestie 9, Košice

36211079

94.

Elektro materiál

173,59

 

 

25.5.2017

Elektroset s.r.o.

Novozámocká 102A/527,

Nitra

31654169

95.

Oprava motorovej striekačky

3720,-

 

 

25.5.2017

Pneuservis

Štôla 121,

Štôla

36029076

96.

Stavebné práce

WC OcÚ

843,75

 

 

25.5.2017

Jozef Satmáry

Požiarnická 43, Spišské Vlachy

37181254

97.

Vývoz BRO – kuchyňa

19,20

 

 

1.6.2017

Ekover, s.r.o.

Okolie, Spišské Vlachy

31691021

98.

Dodávka zemného plynu

238

 

 

2.6.2017

SPP a.s.

Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26

45903026

99.

Dodávka EE

313,15

 

 

2.6.2017

MAGNA ENERGIA

a.s.

Nitrianska 7555/18,Piešťany

35743565

100.

Dodávka EE

62,35

 

 

2.6.2017

MAGNA ENERGIA

a.s.

Nitrianska 7555/18,Piešťany

35743565

101.

Prevádzkovanie vodovodu

99,57

 

 

5.6.2017

AQUA SPIŠ plus

s.r.o.

Rudňany č. 433

46321942

102.

Telefónne služby

91,86

 

 

5.6.2017

SLOVAK TELEKOM

Karadžičová 10,Bratislava

35763469

103.

Vývoz KO

255,95

 

 

7.6.2017

EKOVER, s.r.o.

Okolie, Spišské Vlachy

31691021

104.

Predškolská výchova

3,60

 

 

8.6.2017

Slovenská pošta

Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica

36631124

105.

Dodávka EE

5,57

 

 

13.6.2017

MAGNA ENERGIA

a.s.

Nitrianska 7555/18,Piešťany

35743565

106.

Zimná údržba

30

 

 

13.6.2017

FAMILY COMPANY

Vojkovce 65

48301124

107.

Potraviny

377,25

 

 

13.6.2017

PACIGA s.r.o.

Zimná 88, Spišská Nová Ves

36582115

108.

Mäso

109,96

 

 

15.6.2017

BIJANA

Slatvina 88

34803343

109.

Kancelárske stolička

220,80

 

 

16.6.2017

B2B PARTNER s.r.o.

Šulekova 2,

Bratislava

44413467

110.

Oprava motorového vozidla Fabia

86,44

 

 

20.6.2017

AUTOSLUŽBY

Jamník 301

37706055

111.

Materiál na vodovod

58,46

 

 

20.6.2017

SIMA PLUS KROMPACHY

Maurerova 11,  Krompachy

47426136

112.

Stavebný materiál

116,34

 

 

20.6.2017

STAVEBNINY KLEŠČ

Olšavka 17

34526871

113.

Materiál - WC

32,82

 

 

21.6.2017

MERKURY MARKET

Duklianska 11, Prešov

36501891

114.

Stavebný materiál

448,82

 

 

21.6.2017

MERKURY MARKET

Duklianska 11, Prešov

36501891

115.

Kancelárske potreby

25,53

 

 

23.6.2017

DATASERVIS

Letná 65, Spišská Nová Ves

10761691

116.

Kabínky do toaliet

717,59

 

 

26.6.2017

INGEMA

23 Hlivištia, Sobrance

36575411

117.

Ročný poplatok za doménu Slatvina.eu

8,40

 

 

27.6.2017

KDE JE SOFTWARE

Astrová 8, Bratislava

36730947

118.

Systémová podpora URBIS

75

 

 

3.7.2017

MADE spol, s.r.o.

Lazovná 69, Ban. Bystrica

36041688

119.

Dodávka plynu

238

 

 

4.7.2017

SPP a.s.

Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26

45903026

120.

Prevádzkovanie vodovodu

99,57

 

 

4.7.2017

AQUA SPIŠ plus, s.r.o.

Rudňany č. 433

46321942

121.

Inštalačný materiál

36,67

 

 

4.7.2017

MILAN LACKO KACHLIARSTVO

Jilemnického 7, Spišské Vlachy

30669324

122.

Dodávka EE

62,35

 

 

4.7.2017

MAGNA ENERGIA a.s.

Nitrianska 7555/18,Piešťany

35743565

123.

Dodávka EE

313,15

 

 

4.7.2017

MAGNA ENERGIA a.s.

Nitrianska 7555/18,Piešťany

35743565

124.

Potraviny

321,89

 

 

6.7.2017

PACIGA s.r.o.

Zimná 88, Spišská Nová Ves

36582115

125.

Služby pevnej siete

122,93

 

 

6.7.2017

SLOVAK TELEKOM

Karadžičová 10,Bratislava

35763469

126.

Vývoz KO

276,90

 

 

7.7.2017

EKOVER, s.r.o.

Okolie, Spišské Vlachy

31691021

127.

Telefónne služby

46,95

 

 

7.7.2017

O2 SLOVAKIA

Einsteinova 24,Bratislava

35848863

128.

Stavebný materiál

35,47

 

 

7.7.2017

STAVEBNINY KLEŠČ

Olšavka 17

34526871

129.

Dodávka EE

-3,29

 

 

7.7.2017

MAGNA ENERGIA, a.s.

Nitrianska 7555/18,Piešťany

35743565

130.

Stavebné práce

519

 

 

12.7.2017

Satmáry Jozef

Požiarnická 43, Spišské Vlachy

37181254

131.

Vývoz KO

19,20

 

 

12.7.2017

EKOVER, s.r.o.

Okolie, Spišské Vlachy

31691021

132.

USB set PC

24,03

 

 

12.7.2017

ALZA.cz

Jateční 1530/33, Holešovice (Praha 7),

Praha


27082440

 

133.

Potraviny

 mäso

97,85

 

 

12.7.2017

BIJANA

Slatvina 88

34803343

134.

Výroba DVD

250,-

 

 

12.7.2017

ADAMs VIDEO

Jána Francisciho 170/32,

Levoča

14371375

135.

Kancelárske potreby

169,71

 

 

12.7.2017

DATASERVIS

Letná 65, Spišská Nová Ves

10761691

136.

Maliarske potreby

57

 

 

18.7.2017

VIESTA FARBY LAKY

SNP 29,

Krompachy

50392158

137.

Kancelárske potreby

80,20

 

 

18.7.2017

DATASERVIS

Spišská Nová Ves

10761691

138.

Prenájom tepovača + chémia

33,40

 

 

25.7.2017

ACS spol. s.r.o.

Radlinského 27, Spišská Nová Ves

36582298

 

Zmluvy

 

Názov firmy

Popis predmetu zmluvy

Hodnota v € s DPH

Dátum uzavretia - zverejnenia

Dok.

1.

Ing. Jaromír Mihálik - Elektroprojekcia, Čakanovce 142, Čakanovce

ZoD PD Kamerový systém v obci Slatvina

150,-

1.3.2017 - 7.3.2017

z

2.

MVSR - Okresný úrad Košice, Komenského 52, Košice

zmluva o poskytnutí dotácie v oblasti prevencie kriminality 8 000,- 15.3.2017 - 15.3.2017 z
3. Centrum voľného času, Hutnícka 18, Sp. Nová Ves spolufin. CVČ    22.3.2017 - 22.3.2017 z
4.  Paták, s.r.o., V.P. Tótha 30, Senica darovacia zmluva 2 000,- 20.4.2017 - 20.4.2017 z
5. IMAO electric, s.r.o., Mládežnícka 108, Považská Bystrica zmluva o prenajatí reklamnej plochy 1 000,- 21.4.2017 - 21.4.2017 z
6. Adriana Smiková, Záhradná 50, Sp. Vlachy nájom nebytových priestorov 89,39 26.5.2017 - 26.5.2017 z
7. ÚPSVaR, Odborárov 53, 052 01 Spišská Nová Ves Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov 5 579,87 30.5.2017 - 2.6.2017 crz
8. Cleerio Sk s.r.o., Michalovská 346/3, 040 01 Košice Zmluva o dielo poskytovaní servysných služieb 180,- 24.5.2017 - 29.52017 z
9. DOFA, spol. s r.o. Horná ulica 100/5, Trebatice darovacia zmluva 500,- 15.6.2017 - 17.6.2017 z
10. ELKO - družstvo kovovýroba..., Priemyselná 476/7, Trebatice darovacia zmluva 300,- 21.6.2017 - 25.6.2017 z
11. trinity QQ, s.r.o., Pod Lachovcom 1339/1, Púchov darovacia zmluva 100,- 29.6.2017 -  6.7.2017 z
12. NOVA TRAINING, s.r.o., Popradská 86, Košice zmluva o poskytovaní technickej služby 11 000,04 03.08.2017 - 7.8.2017 z
13. LO-BE Slovakia, s.r.o., Drieňova 34, Bratislava sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom 50 271,98 14.8.2017 - 17.8.2017 z
14. Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, Spišské Vlachy spolufinancovanie CVČ   11.9.2017 - 17.9.2017 z
15. Union ZP, a.s. Bajkalská 29/A, Bratislava  o využívaní elektronických služieb   4.9.2017 7.9.2017 z
16. Environmentálny fond, Martinská 49, Bratislava zmluva o poskytnutí podpory

49    896,-

19.10.2017

24.10.2017

crz
17. Ing. Vladimír Andraščík, Lipovce 76 zmluva o audit. službách 400,-

30.10.2017

20.10.2017

z
18. Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Sp. Nová Ves dohoda o pomoci v hmotnej núdzi §10   13.11.2017 - 15.11.2017 crz
19. Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Sp. Nová Ves dohoda o pomoci v hmotnej núdzi §12   13.11.2017 - 15.11.2017 crz
20. Ľubomír Schlosár, Polomská 104, Betliar kúpna zmluva pohyblivý kovový vešiak 400,-

7.12.2017

7.12.2017

z
21. Ekover, s.r.o., SNP 34, Spišské Vlachy ročná zmluva o zbere, odvoze KO a o výkone iných činností  

27.12.2017

2.1.2018

z
22. Ekover, s.r.o., SNP 34, Spišské Vlachy dodatok zmluve o zneškodňovaní odpadu -kuchynský odpad MŠ  

27.12.2017

2.1.2018

z
23. Lukáš Staňa, Slatvina  silvestrovské posedenie - zábava 131,66 30.12.2017 - 2.1.2018 z