Zverejňovanie dokumentov

Zverejňovanie údajov v zmysle zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov a násl.

 

Objednávky

Por. číslo

Popis objednávky

Hodnota v €urách  s   DPH

K zmluve číslo

Dátum obj

Názov firmy

Adresa (sídlo)

IČO firmy

Obj podpísal

Funkcia

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faktúry

Por. číslo

Popis fakturácie

Hodnota v €urách  s DPH

K zmluve číslo

K objednávke číslo

Dátum doruč. fa

Názov firmy

Adresa (sídlo)

IČO firmy

1.

Dodávka elektrickej energie

61,28

 

 

3.1.2019

Magna Energia a.s.

Nitrianska 7555/18

921 01 Piešťany

35743565

2.

Dodávka EE

409,76

 

 

3.1.2019

Magna Energia a.s.

Nitrianska 7555/18

921 01 Piešťany

35743565

3.

Dodávka EE

333,79

 

 

4.1.2019

Magna Energia a.s.

Nitrianska 7555/18

921 01 Piešťany

35743565

4.

Dodávka EE

9,68

 

 

7.1.2019

Magna Energia a.s.

Nitrianska 7555/18

921 01 Piešťany

35743565

5.

Odhrňovanie snehu

120,00

 

 

7.1.2019

Family Company-Servis for you s.r.o.

Vojkovce 65

48301124

6.

GDPR

66,00

 

 

7.1.2019

PP Protect s.r.o.

A. Bernoláka 2,

071 01 Michalovce

48039365

 

7.

Podpora Urbis

75,00

 

 

7.1.2019

MADE s.r.o.

Hurbanova 14A,

974 01 Banská Bystrica

36041688

8.

Poplatok za doménu

8,34

 

 

7.1.2019

SYPHON s.r.o,

Stará Prievozská 2,

821 09 Bratislava

35979259

9.

Vývoz odpadu

149,17

 

 

7.1.2019

EKOVER s.r.o.

SNP 34, 053 61

 Sp. Vlachy

31691021

10.

Zber a zvoz nádoby

281,88

 

 

7.1.2019

EKOVER s.r.o.

SNP 34,

053 61 Sp. Vlachy

31691021

11.

Služby siete

386,00

 

 

7.1.2019

O2, s.r.o.

Einsteinova 24,

851 01 Bratislava

35848863

12.

Služby siete

58,34

 

 

7.1.2019

Slovak Telecom a.s.

Bajkalská 28,

817 62 Bratislava

35763469

13.

Dodávka EE

9,68

 

 

10.1.2019

Magna Energia a.s.

Nitrianska 7555/18,Piešťany

1

 

35743565

 

14.

Služby siete

39,00

 

 

10.1.2019

O2, s.r.o.

Einsteinova 24,

851 01 Bratislava

35848863

15.

Zber a vývoz BRKO

19,78

 

 

11.1.2019

EKOVER, s.r.o.

SNP 34,

053 61 Sp. Vlachy

31691021

16.

Zimná údržba – posyp

174,92

 

 

11.1.2019

EKOVER, s.r.o.

SNP 34,

053 61 SP. Vlachy

31691021

17.

Dodávka EE

80,40

 

 

11.1.2019

Magna Energia a.s.

Nitrianska 7555/18,

Piešťany

35743565

18.

Vyúčtovanie

-2452,49

 

 

14.1.2019

SPP, a.s.

 

Mlynské nivy 44/A,

Bratislava

35815256

 

 

19.

Dodávka a montáž

2347,00

 

 

16.1.2019

Jozef Molčány -MONY

Poľná 293/3,

059 92 Huncovce

35215518

20.

Školský program ovocie

1,37

 

 

17.1.2019

HOOK, s.r.o.

Toryská 6,

040 11 Košice 11

36216224

21.

Repasovanie cartridge

120,00

 

 

18.1.2019

Cuník Ladislav, Dataservis

Letná 65,

052 01 Sp. Nová Ves

10761691

22.

Verejné obstarávanie energii

100,00

 

 

18.1.2019

Komunál – Servis, s.r.o.

Hlavná 3,

0801 01 Prešov

51115026

23.

Oprava svietidlá

177,60

 

 

21.1.2019

Ing. Ján Chudý – SATICH

Matúškova 10, 040 11 Košice

10790691

24.

Dodávka potravín MŠ

177,60

 

 

23.1.2019

INMEDIA, spol s..r.o.

Námestie SNP 11,

960 01 Zvolen

36019208

25.

Doplnenie kancelárskych potrieb

84,80

 

 

24.1.2019

Cuník Ladislav – DATASERVIS

Letná 65, 052 01 Sp. Nová Ves

51115026

26.

Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hud. diel

20,40

 

 

28.1.2019

SOZA

Rastislavova 3,

821 08 Bratislava

00178454

27.

Autorské práva urovnanie za obdobie 2016,2017

297,64

 

 

31.1.2019

SOZA

Rastislavova 3,

821 08 Bratislava

00178454

28.

Školský program

1,91

 

 

4.2.2019

HOOK, s.r.o.

Toryská 6, 040 11 Košice

36216224

29.

Prevádzkovanie vodovodu

99,57

 

 

4.2.2019

Aqua Spiš Plus, s.r.o.

Rudňany č. 433, 053 23

00168963

30.

Nákup potravín pre MŠ

329,30

 

 

5.2.2019

COOP Jednota Liptovský Mikuláš

Ul. 1.mája 54, 031 25Lip. Mikuláš

00168963

31.

Dodávka EE

58,44

 

 

5.2.2019

Magna Energia a.s.

Nitrianska 7555/18,

921 01 Piešťany

35743565

32.

Dodávka EE

409,47

 

 

5.2.2019

Magna Energia a.s.

Nitrianska 7555/18,

921 01 Piešťany

35743565

33.

Poplatky za telekomunikačné služby

53,39

 

 

5.2.2019

Slovak telecom, a.s.

Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

35763469

34.

Dodávka mäsa pre MŠ

89,29

 

 

6.2.2019

Bijana

Slatvina 88

34803843

35.

Dodávka EE

55,07

 

 

7.2.2019

Magna Energia a.s.

Nitrianska 7555/18,

921 01 Piešťany

35763469

36.

Zvoz komunálneho odpadu

222,52

 

 

8.2.2019

Ekover, s.r.o.

SNP 34,

053 61Sp. Vlachy

31691021

37.

Služby siete

40,40

 

 

8.2.2019

O2

Einsteinova 24,

851 01 Bratislava

35848863

38.

Zimná údržba posyp  drť + soľou

241,81

 

 

8.2.2019

Ekover, s.r.o.

SNP 34,

053 61Sp. Vlachy

31691021

39.

Dodávka EE

333,79

 

 

8.2.2019

Magna Energia a.s

Nitrianska 7555/18,

921 01 Piešťany

35763469

40.

Zber a vývoz zneškodnenej nádoby

19,78

 

 

11.2.2019

EKOVER, s.r.o.

SNP 34,

053 61Sp. Vlachy

31691021

41.

Potraviny MŠ

21,72

 

 

12.2.2019

INMEDIA, s.r.o.

Námestie SNP11, 960 01 Zvolen

360192018

42.

Potraviny MŠ

146,67

 

 

12.2.2019

INMEDIA, s.r.o.

Námestie SNP11, 960 01 Zvolen

360192018

43.

Tonery do tlačiarne

130,00

 

 

15.2.2019

Dataservis Cuník Ladislav

Letná 65, 052 01 Sp. Nová Ves

51115026

44.

Virtuálna knižnica pre MŠ

9,00

 

 

20.2.2019

Komensky, s.r.o.

Park Mládeže 1, 040 01 Košice

43908977

45.

Odhrňovanie snehu

287,50

 

 

27.2.2019

Family Company Servis For You, s.r.o.

Vojkovce 65, 053 61

48301124

46.

Kancelárske potreby

23,76

 

 

27.2.2019

Cuník Ladislav Dataservis

Letná 65, 052 01 SP. Nová Ves

51115026

47.

Tonery pre OcÚ

50,40

 

 

28.2.2019

DAMEDIS, s.r.o.

Křenova89/19, 602 00 Brno, ČR

26931664

48.

Dodávka potravín MŠ

253,70

 

 

28.2.2019

COOP Jednota Lip. Mikuláš

ul. 1. mája 54,

031 25 Lip. Mikuláš

00168963

49.

Dodávka EE

58,44

 

 

1.3.2019

Magna Energia a.s.

Nitrianska 7555/18,

921 01 Piešťany

35763469

50.

Dodávka EE

409,47

 

 

1.3.2019

Magna Energia a.s.

Nitrianska 7555/18,

921 01 Piešťany

35763469

51.

Prevádzkovanie vodovodu

99,57

 

 

4.3.2019

Aqua Spiš plus s.r.o.

Rudňany č.433

46321942

52.

Dodávka mäsa pre MŠ

55,74

 

 

5.3.2019

BIJANA

Slatvina 88

34803843

53.

Služby siete Telecom

66,38

 

 

6.3.2019

Slovak Telecom, a.s.

Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

35763469

54.

Zber a zvoz odpadu

213,49

 

 

7.3.2019

EKOVER, s.r.o.

SNP 34,

053 61Sp. Vlachy

31691021

55.

Dodávka plynu

333,79

 

 

7.3.2019

Magna Energia a.s.

Nitrianska 7555/18,

921 01 Piešťany

35763469

56.

Ovocný program

1,57

 

 

7.3.2019

HOOK, s.r.o.

Toryská 6, 040 11 Košice 11

36216224

57.

Vyúčtovanie elektriny

­­-16,86

 

 

7.3.2019

Magna Energia a.s.

Nitrianska 7555/18, Piešťany

35763469

58.

Služby siete

40,90

 

 

7.3.2019

O2, s.r.o.

Einsteinova 24, 851 01 Bratislava

35848863

Zmluvy

 

Názov firmy

Popis predmetu zmluvy

Hodnota v € s DPH

Dátum uzavretia - zverejnenia

Dok.

1.

Komensky, s.r.o., Park Mládeže 1/360, Košice

poskytovanie služby Škôlka Komensky Plus

9,-

18.2.2019 - 20.02.2019

z

2. Komensky, s.r.o., Park Mládeže 1/360, Košice spracovanie osobných údajov 0,. 18.2.2019 - 20.02.2019 z
3. František Dobrovič, Slatvina 64, Slatvina krátkodobý prenájom KD 21,64 18.2.2019 - 23.02.2019 z
4. Madison, s.r.o., Obchodná 16, Košice pracovná zdravitná služba   26.2.2019 - 5.3.2019 z
5. Ekover. s.r.o., SNP 34, Spišské Vlachy rámcová zmluva - odpadové hospodárstvo, služby   15.3.2019 - 15.3.2019 z
6. Ekover. s.r.o., SNP 34, Spišské Vlachy ročná zmluva - odpady   15.3.2019 - 15.3.2019 z