Zverejňovanie dokumentov

Zverejňovanie údajov v zmysle zák. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní

 o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za rok 2011

Štvrťrok  2011 Identifikácia úspešného uchádzača Predmet zákazky Hodnota zákazky v €urách
1 žiadny    
2 žiadny    
3 žiadny    
4 Jozef Molčány - MONY, Poľná 293/3, Huncovce plastové okná 6 170,-

Objednávky obce

Číslo objednávky Popis K zmluve číslo Hodnota v €urách Dátum vyhotovenia Dokument
1 poistenie majetku 4220029176 229,94 24.3.2011 obj1
2 výroba plast. okien   6 170,- 16.11.2011 obj2
3          

Faktúry obce

Číslo faktúry Popis fakt. plnenia Hodnota fakt. plnenia v €urách Dátum zaplatenia Spôsob úhrady Dokument
14/2011 revízie elektro, bleskozvodov 696,- 10.2.2011 prevodom z bank. účtu fa14
22/2011 dodávka zem. plynu 859,44 7.2.2011 prevodom z bank. účtu fa22
27/2011 dodávka zem. plynu 456,- 15.2.2011 prevodom z bank. účtu fa27
28/2011 dodávka elektr. energie 401,- 15.2.2011 prevodom z bank. účtu fa28
42/2011 nákup pc 477,85 25.2.2011 prevodom z bank. účtu fa42
46/2011 dodávka elektr. energie 401,- 11.3.2011 prevodom z bank. účtu fa46
49/2011 dodávka zem. plynu 456,- 11.3.2011 prevodom z bank. účtu fa49
216/2011 plastové okná 6 170,- 29.12.2011 prevodom z bank. účtu fa216

   Zmluvy obce

Por. číslo Názov firmy Popis predmetu zmluvy Hodnota v €urách Dátum uzavretia - zverejnenia Dokument
1. Uniqa poisťovňa, a.s. poistenie majetku, života, zdravia tretích osôb 118,80 2.3.2011 - 9.3.2011 zmluva1
2. Ing. Vladimír Vaščák, Margecany audítorské služby 350 11.3.2011 - 21.3.2011 zmluva2
3. Uniqa poisťovňa, a.s. poistenie majetku 229,94 24.3.2011 - 1.4.2011 zmluva3
4. Ľubomír Schlosár, Betliar nákup tovaru 365,12 20.4.2011 - 29.4.2011 zmluva4
5. UPSVaR, Sp. Nová Ves dodatok k dohode č. 222/§51/2010   5.4.2011 - 15.4.2011 zmluva5
6. Zdeno a  Marcela Adamkovič, Slatvina kúpna zmluva 53,20 9.5.2011 - 9.5.2011 zmluva6
7. Ovocinársky majetok Vojkovce, s.r.o., Vojkovce nájomná zmluva 134,00 6.6.2001 - 10.6.2011 zmluva7
8. Hasma, s.r.o., Krompachy darovacia zmluva 1000,- 19.9.2011 - 27.9.2011 zmluva8
9. Dexia banka, a.s., Žilina zmluva super linka 4500,- 26.10.2011 - 26.10.2011 zmluva9
10. PD Kluknava, Kluknava nájomná zmluva 137,04 02.11.2011 - 02.11.2011 zmluva10
11. Elektroset Krompachy, s.r.o., Okolie 6, Sp. Vlachy darovacia zmluva 100,- 13.12.2011 - 31.12.2011 zmluva11
12. Jana Holotňáková, Slatvina darovacia zmluva 24,80 21.12.2011 - 31.12.2011 zmluva12
13. Jozef Molčány - MONY, Huncovce dodávka plastových okien 6 170,- 29.12.2011 - 5.1.2012 zmluva13
           

 2011 ©  OcÚ Slatvina