Zverejňovanie dokumentov

Zverejňovanie údajov v zmysle  ustanovenia § 102 ods. 4 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou

Štvrťrok  2012 Identifikácia úspešného uchádzača Predmet zákazky Hodnota zákazky v €urách
1. Marián Adamkovič - MAJSTRO, Slatvina 31,         Slatvina výmena okien a vysprávky 1 290,20
2. MONY Jozef Molčány, Poľná 293/3, Huncovce plastové okná 1 085,-
3. žiadny    
4. žiadny    

Zverejňovanie údajov v zmysle zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov a násl.

Objednávky

P.č.

Popis objednávky

Hodnota v €urách  s   DPH

K zmluve číslo

Dátum objednávky

Názov firmy

Adresa (sídlo)

IČO firmy

Objednávku podpísal

Funkcia

1

Potraviny

28,39

 

9.1.2012

PACIGA, s.r.o.

Zimná 88, SNV

36582115

Ringošová

kuchárka

2

Potraviny

32,89

 

9.1.20102

Papcun Jozef

Hlavná 2, Krompachy

34526081

Ringošová

kuchárka

3

Potraviny

5,70

 

9.1.2012

NICO - Ivan Bandžuch

Jesenského 12, Krompachy

33984301

Ringošová

kuchárka

4

Potraviny

38,70

 

16.1.2012

PACIGA, s.r.o.

Zimná 88, SNV

36582115

Ringošová

kuchárka

5

Potraviny

49,70

 

16.1.2012

Papcun Jozef

Hlavná 2, Krompachy

34526081

Ringošová

kuchárka

6

Potraviny

5,40

 

23.1.2012

NICO - Ivan Bandžuch

Jesenského 12, Krompachy

33984301

Ringošová

kuchárka

7

Potraviny

47,80

 

23.1.2012

BIJANA, Danka Sedláková

Slatvina 88

34803343

Ringošová

kuchárka

8

Potraviny

21,83

 

23.1.2012

PACIGA, s.r.o.

Zimná 88, SNV

36582115

Ringošová

kuchárka

9

 Potraviny

42,03 

 

24.1.2012 

Papcun Jozef 

Hlavná 2, Krompachy 

34526081 

Ringošová 

kuchárka 

10

 Potraviny

26,82 

 

30.1.2012 

PACIGA, s.r.o. 

Zimná 88, SNV 

36582115 

Ringošová 

kuchárka 

11

 Potraviny

41,40 

 

31.1.2012 

Papcun Jozef 

Hlavná 2, Krompachy 

34526081 

Ringošová 

kuchárka 

12

Potraviny

28,37

 

06.02.12

PACIGA, s.r.o.

Zimná 88, SNV

36582115

Ringošová

kuchárka

13

Potraviny

6,48

 

09.02.12

NICO Ivan Bandžuch

Jesenského 12, Krompachy

33984301

Ringošová

kuchárka

14

Potraviny

48,66

 

09.02.12

Papcun Jozef

Hlavná 2, Krompachy

34526081

Ringošová

kuchárka

15

Potraviny

31,02

 

13.02.12

PACIGA, s.r.o.

Zimná 88, SNV

36582115

Ringošová

kuchárka

16

Potraviny

58,72

 

14.02.12

BIJANA, Danka Sedláková

Slatvina 88

34803343

Ringošová

kuchárka

17

Potraviny

39,23

 

14.02.12

Papcun Jozef

Hlavná 2, Krompachy

34526081

Ringošová

kuchárka

18

Potraviny

31,58

 

20.02.12

PACIGA, s.r.o.

Zimná 88, SNV

36582115

Ringošová

kuchárka

19

Potraviny

52,8

 

22.02.12

Papcun Jozef

Hlavná 2, Krompachy

34526081

Ringošová

kuchárka

20

Potraviny

24,78

 

5.3.2012

PACIGA s.r.o.

Zimná 88, SNV

36582115

Ringošová

kuchárka

21

Potraviny

5,76

 

5.3.2012

NICO Bandžuch Ivan, VO ovocie zeleniny

Jesenského 12, Krompachy

33984301

Ringošová

kuchárka

22

Potraviny

100,92

 

6.3.2012

Papcun Jozef

Hlavná 2, Krompachy

34526081

Ringošová

kuchárka

23

Potraviny

34,59

 

12.3.2012

PACIGA s.r.o.

Zimná 58,

SNV

36582115

Ringošová

kuchárka

24

 

Výmena okien na budove obecného úradu a vysprávky

1500,-

 

14.3.2012

Marian Adamkovič-ADAM.M.

Slatvina 31, 053 61

41318323

Vrábeľ

starosta

25

 

Potraviny

34,43

 

19.3.2012

PACIGA s.r.o.

Zimná 88, SNV

36582115

Ringošová

kuchárka

26

Potraviny

2,79

 

21.3.2012

Papcun Jozef

Hlavná 2, Krompachy

34526081

Ringošová

kuchárka

27

Potraviny

5,76

 

23.3.2012

NICO Bandžuch Ivan, VO ovocie zeleniny

Jesenského 12, Krompychy

33984301

Ringošová

kuchárka

28

Zametanie obce traktorovou metlou

 

 

27.3.2012

Správa ciest KSK

Námestie Maratónu mieru 1

 

Mgr. Vrábeľ

starosta

29

Potraviny

29,28

 

27.3.2012

PACIGA s.r.o.

Zimná 88, SNV

36582115

Ringošová

kuchárka

30

Potraviny

69,53

 

28.3.2012

Papcun Jozef

Hlavná 2, Krompachy

34526081

Ringošová

kuchárka

31

Potraviny

13,92

 

2.4.2012

PACIGA s.r.o.

Zimná 88, SNV

 

36582115

Ringošová

kuchárka

32

Potraviny

20,38

 

4.4.2012

Papcun Jozef

Hlavná 2, Krompachy

34526081

Ringošová

kuchárka

33

Potraviny

23,10

 

11.4.2012

Papcun Jozef

Hlavná 2, Krompachy

34526081

Ringošová

kuchárka

34

Potraviny

59,01

 

11.4.2012

BIJANA  Danka SEDLÁKOVÁ

Mariánske námestie 546, Sp. Podhradie

34803343

Ringošová

kuchárka

35

Potraviny

19,11

 

12.4.2012

PACIGA s.r.o.

Zimná 88, SNV

36582115

Ringošová

kuchárka

36

Zemiaky

5,04

 

17.4.2012

NICO Bandžuch Ivan, VO ovocie zelenina

Jesenského 12, Krompachy

33984301

Ringošová

kuchárka

37

Potraviny

71,17

 

18.4.2012

Papcun Jozef

Hlavná 2, Krompachy

34526081

Ringošová

kuchárka

38

Potraviny

25,80

 

19.4.2012

BIJANA Danka SEDLÁKOVÁ

Mariánske námestie 546, Sp. Podhradie

34803343

Ringošová

kuchárka

39

Potraviny

43,91

 

23.4.2012

PACIGA s.r.o.

Zimná 88, SNV

36582115

Ringošová

kuchárka

40

Potraviny

30,54

 

24.4.2012

Papcun Jozef

Hlavná 2, Krompachy

34526081

Ringošová

kuchárka

41

 

Potraviny

41,84

 

2.5.2012

Papcun Jozef

Hlavná 2, Krompachy

34526081

Ringošová

kuchárka

42

Potraviny

20,82

 

3.5.2012

PACIGA s.r.o.

Zimná 88, SNV

36582115

Ringošová

kuchárka

43

Zemiaky

4,8

 

3.5.2012

NICO Bandžuch Ivan, VO ovocie zelenina

Jesenského 12, Krompachy

33984301

Ringošová

kuchárka

44

Potraviny

31,94

 

7.5.2012

PACIGA s.r.o.

Zimná 88, SNV

36582115

Ringošová

kuchárka

45

Potraviny

35,38

 

9.5.2012

Papcun Jozef

Hlavná 2, Krompachy

34526081

Ringošová

kuchárka

46

Potraviny

26,44

 

14.5.2012

PACIGA s.r.o.

Zimná 88, SNV

36582115

Ringošová

kuchárka

47

Potraviny

53,41

 

15.5.2012

Papcun Jozef

Hlavná 2, Krompachy

34526081

Ringošová

kuchárka

48

Potraviny

53,75

 

20.5.2012

BIJANA Danka Sedláková

Mariánske námestie 546, Sp. Podhradie

34803343

Ringošová

kuchárka

49

Potraviny

11,63

 

21.5.2012

PACIGA s.r.o.

Zimná 88, SNV

36582115

Ringošová

kuchárka

50

Potraviny

5,76

 

21.5.2012

NICO Bandžuch Ivan, VO ovocie zelenina

Jesenského 12, Krompachy

33984301

Ringošová

kuchárka

51

Potraviny

41,78

 

21.5.2012

PACIGA s.r.o.

Zimná 88, SNV

36582115

Ringošová

kuchárka

52

Potraviny

28,54

 

22.5.2012

Papcun Jozef

Hlavná 2, Krompachy

34526081

Ringošová

kuchárka

53

Plastové nádoby – 120 lit. KO

119,10

 

29.5.2012

Mevako spol. s r.o.

Krátka 574, Rožňava

31681051

Vrábeľ

starosta

54

Publikácia Ľudové tance

15,40

 

1.6.2012

AT PUBLISHING

P.O.BOX 179, Bratislava

 

Holotňáková

učiteľka MŠ

55

Potraviny

16,14

 

28.5.2012

PACIGA s.r.o.

Zimná 88, SNV

36582115

Ringošová

kuchárka

56

Potraviny

93,80

 

29.5.2012

Papcun Jozef

Hlavná 2, Krompachy

34526081

Ringošová

kuchárka

57

Montáž miestneho rozhlasu

752,40

 

29.5.2012

Martin ČURILLA

Slatvina 13, 053 61

44304706

Vrábeľ

starosta

58

Potraviny

11,70

 

29.5.2012

NICO Bandžuch Ivan, VO ovocie zelenina

Jesenského 12, Krompachy

33984301

Ringošová

kuchárka

59

 

Potraviny

93,81

 

29.5.2012

Papcun Jozef

Hlavná 2, Krompachy

34526081

Ringošová

kuchárka

60

Potraviny

39,83

 

4.6.2012

PACIGA s.r.o.

Zimná 88, Sp. Nová Ves

36582115

Ringošová

kuchárka

61

Potraviny

27,77

 

11.6.2012

PACIGA s.r.o.

Zimná 88, Sp. Nová Ves

36582115

Ringošová

kuchárka

62

Potraviny

39,40

 

13.6.2012

Papcun Jozef

Hlavná 2, Krompachy

34526081

Ringošová

kuchárka

63

Potraviny

28,66

 

18.6.2012

PACIGA s.r.o.

Zimná 88, Sp. Nová Ves

36582115

Ringošová

kuchárka

64

Potraviny

21,21

 

19.6.2012

BIJANA Danka Sedláková

Mariánske námestie 546, Sp. Podhradie

34803343

Ringošová

kuchárka

65

Potraviny

8,32

 

20.6.2012

Papcun Jozef

Hlavná 2, Krompachy

34526081

Ringošová

kuchárka

66

Potraviny

25,90

 

25.06.2012

PACIGA s.r.o.

Zimná 88, Sp. Nová Ves

36582115

Ringošová

kuchárka

67

Potraviny

19,22

 

27.06.2012

Papcun Jozef

Hlavná 2, Krompachy

34526081

Ringošová

kuchárka

68

Prerezávka cesty

 

 

29.06.2012

Asfalter s.r. o.

Švábska 11224, Prešov

46075844

Vrábeľ

starosta

69

 

Licencia na antivirusovú ochranu avast

59,92

 

10.07.2012

ALWIL Trade, spol. s r.o.

Prúběžná 2397/76, Praha 10

16188641

Vrábeľ

starosta

70

Konverzia dát Evidencia obyvateľstva

50,-

 

30.7.2012

MADE spol. s r.o.

Lazovná 69, Banská Bystrica

36041688

Vrábeľ

starosta

71

Zber, odvoz a uloženie TKO

210,-

 

2.8.2012

Brantner Krompychy, spol s r.o.

Maurerova 51, Krompachy

36199800

Vrábeľ

starosta

72

Jedálne kupóny Chèque Dèjeuner

320,-

 

3.8.2012

LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.

Tomášikova 23/D, Bratislava

 

Vrábeľ

starosta

73

Kosenie okrajov ciest

72,-

 

30.8.2012

Správa ciest KSK

Nám. Maratónu mieru 1, Košice

35555777

Vrábeľ

starosta

74

 

Potraviny

414,01

 

30.8.2012

Papcun Jozef

Hlavná 2, Krompachy

34526081

Kovalčíková

vedúca kuchyne

75

Potraviny

71,85

 

30.8.2012

BIJANA Danka Sedláková

Mariánske námestie 546, Sp. Podhradie

34803343

Kovalčíková

vedúca kuchyne

76

Tlačivá-Priznanie k dani

25,12

 

25.9.2012

INPROST spol. s r.o.

Smrečianska 29, 811 05  Bratislava

31363091

Vrábeľ

starosta

77

Potraviny

35,77

 

30.09.2012

PACIGA s.r.o.

Zimná 88, SNV

36582115

Kovalčíková

vedúca

kuchyne

78

Práce CAT na ihrisku

 

 

30.09.2012

JOGA s.r.o.

Lesná 5, Olcnava

31708251

Vrábeľ

starosta

79

Práce na ihrisku

 

 

 

17.10.2012

 

Jozef Vilkovský-UNIP

Vojkovce 121

10762132

Vrábeľ

starosta

80

Troska (podklad na ihrisko)

60,-

 

17.10.2012

KOVOHUTY, a.s.

Polianky 5, Bratislava

36200867

Vrábeľ

starosta

81

Školenie URBIS

65,-

 

22.10.2012

MADE spol. s r.o.

Lazovná 69, Ban. Bystrica

36041688

Vrábeľ

starosta

82

Farby – maľovanie KD

300,99

 

25.10.2012

VIESTA FARBY-LAKY

SNP 29, Krompachy

17193583

Vrábeľ

starosta

83

Valcovanie – ihrisko

 

 

25.10.2012

Brantner Nova s.r.o.

Sadová 13, SNV

31659641

Vrábeľ

starosta

84

Rúry oceľové – ihrisko

468,72

 

2.11.2012

ASKONY esport-import s.r.o.

Kúpeľná 20, Krompachy

31697119

Vrábeľ

starosta

85

Dovoz trosky  - ihrisko

57,50

 

5.11.2012

STARS EXCAVATE WORKS IK&PM s.r.o.

Jamník 277

46312304

Vrábeľ

starosta

86

Potraviny

148,89

 

5.11.2012

Papcun Jozef

Hlavná 2, Krompachy

34526081

Kovalčíková

vedúca kuchyne

87

Dosky, hranoly – ihrisko

385,74

 

19.11.2012

Ing. Anton   Minďaš, KOLBACH-DREVO

Studenec 135

37478753

Vrábeľ

starosta

88

Mäso

75,72

 

4.10.2012

BIJANA Danka Sedláková

Mariánske námestie 546, Sp. Podhradie

34803343

Kovalčíková

vedúca kuchyne

89

Zemiaky

112,02

 

26.10.2012

Ing. Anton Koperdan - SHR

Vajanského 782/92, Sp. Vlachy

36161527

Kovalčíková

vedúca kuchyne

90

Doprava minibusom – návšteva ZŠ, Sp. Vlachy

 

 

26.11.2012

Eurobus a.s. Krompachy

 

 

Holotňáková

učiteľka MŠ

91

Mäso

75,88

 

30.11.2012

BIJANA Danka Sedláková

Mariánske námestie 546, Sp. Podhradie

34803343

Kovalčíková

vedúca kuchyne

92

Potraviny

157,81

 

30.11.2012

Papcun Jozef

Hlavná 2, Krompachy

34526081

Kovalčíková

vedúca kuchyne

93

Revízia akum.pecí a oprava ventilátorov

158,-

 

30.11.2012

Rabatin Jozef

Kaľava 127

40360024

Vrábeľ

starosta

94

Zámočnícke práce -ihrisko

378,-

 

19.12.2012

SATMÁRY JOZEF

Požiarnicka 43, Spišské Vlachy

37181254

Vrábeľ

starosta

95

Mäso

60,64

 

20.12.2012

BIJANA Danka Sedláková

Mariánske námestie 546, Sp. Podhradie

34803343

Kovalčíková

vedúca kuchyne

96

Potraviny

35,34

 

20.12.2012

Papcun Jozef

Hlavná 2, Krompachy

34526081

Kovalčíková

vedúca kuchyne

97

Potraviny

266,20

 

20.12.2012

Štefan Pokrivčák

Maurerova 36, Krompachy

40850561

Kovalčíková

Vedúca kuchyne

Faktúry

P.č.

Popis fakturácie

Hodnota v €urách  s DPH

K zmluve číslo

K objednávke číslo

Dátum doruč. fa

Názov firmy

Adresa (sídlo)

IČO firmy

1

Členský príspevok

22,47

 

 

03.01.12

RVC-ZO, Štrba

Hlavná 188/67, Štrba

31954502

2

Telefónne služby

56,06

 

 

05.01.12

Slovak Telekom, a.s.

Karadžičova 10, Bratislava

35763469

3

Toner

39,-

 

 

5.1.2012

Vladimír Jankovič - Aktiva

J. Kráľa 889/20, Revúca

37542966

4

Vývoz komunálneho odpadu

168,61

 

 

6.1.2012

Brantner Krompachy, s.r.o.

Maurerova 51, Krompachy

36199800

5

Potraviny

5,70

 

3/2012

11.1.2012

NICO Ivan Bandžuch, VO ovocie zeleniny

Jesenského 12, Krompachy

33984301

6

Potraviny

66,66

 

1,4/2012

11.1.2012

Paciga, s.r.o.

Zimná 88, SNV

36582115

7

Elektromateriál

53,18

 

 

11.1.2012

Elektroset Krompachy, s.r.o.

Okolie 6, Sp. Vlachy

31654169

8

Telefónne služby

18,18

 

 

11.01.12

Telefónica Slovakia, s.r.o.

Einsteinova 24, Bratislava

35848863

9

Dodávka elektriny - nedoplatok

355,89

 

 

18.01.12

Východoslovenská energetika, a.s.

Mlynská 31, Košice

36211222

10

Poradca podnikateľa

28,40

 

 

19.1.2012

Poradca, s.r.o.

Pri Celulózke 40, Žilina

36371271

11

Poistné

118,8

 

 

19.01.12

UNIQA poisťovňa, a.s.

Lazaretská 15, Bratislava

653501

12

Dodávka plynu, vyúčtovanie

259,21

 

 

25.01.12

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26

35815256

13

Hudba reprodukovaná tech. Zariadením

14,28

 

 

30.01.12

SOZA

Rastislavova 3, Bratislava 2

178454

14

Potraviny

5,40

 

6/2012

31.1.2012

NICO Ivan Bandžuch, VO ovocie zelenina

Jesenského 12,

Krompachy

33984301

15

 Doplatok WIN verzie

50,57 

 

 

31.1.2012 

KEO, s.r.o. 

Poľná, Záhorce 

36739464 

16 

Dodávka energie

101

 

 

09.02.12

Východoslovenská energetika, a.s.

Mlynská 31, Košice

36211222

17

Prevádzkovanie vodovodu

119,48

 

 

13.02.12

AQUASPIŠ SPOL. S R.O.

Sadová 12/2081, SNV

36174360

18

Dodávka plynu

524

 

 

13.02.12

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26

35815256

19

Dodávka elektriny

425

 

 

13.02.12

Východoslovenská energetika, a.s.

Mlynská 31, Košice

36211222

20

Telefónne služby

70,96

 

 

17.02.12

Slovak Telekom, a. s.

Karadžičova 10, Bratislava

35763469

21

Predplatné periodika „PORADCA  2011“

28

 

 

13.02.12

PORADCA s.r.o.

Pri Celulózke 40

36371271

22

Odhrňovanie snehu na miestnych komunikáciach

144

 

 

13.02.12

Ing. Anton Koperdan – SHR

Vajanského 782/92, Spišské Vlacxhy

36161527

23

Zimná údržba komunikácie

117,1

 

 

13.02.12

Brantner Krompachy s.r.o.

Maurerova 51, Krompachy

36199800

24

Potraviny

47,8

 

07/12

13.02.12

BIJANA Danka Sedláková

Mariánske námestie 546, Sp. Podhradie

34803343

25

Potraviny

124,58

 

2,5,9/2012

13.02.12

Papcun Jozef

Hlavná 2, Krompachy

34526081

26

Potraviny

112,94

 

8,10/2012

13.02.12

PACIGA s.r.o.

Zimná 88, SNV

36582115

27

Zemiaky konzumné

6,48

 

13/2012

13.02.12

NICO Bandžuch Iva, VO ovocie zelenina

Jesenského 12, Krompachy

33984301

28

Vývoz komunálneho odpadu

181,49

 

 

14.02.12

Brantner Krompachy s.r.o.

Maurerova 51, Krompachy

36199800

29

Telefónne služby

24,7

 

 

16.02.12

Telefónica Slovakia, s.r.o.

Einsteinova 24, Bratislava

35848863

30

Nastavenie TKR

25

 

 

17.02.12

Marek Ondra – MAREKON

Iliašovská 403/15, Smižany

44384301

31

Oprava poruchy

144,02

 

 

17.02.12

AQUASPIŠ SPOL. S R.O.

Sadová 12/2081, SNV

36174360

32

Služba verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska

56,56

 

 

17.02.12

RTVS, s.r.o.

Staré Grunty 2, Bratislava

36857432

33

Poistné – majetok

229,94

 

 

22.02.12

UNIQA poisťovňa, a.s.

Lazaretská 15, Bratislava 27

653501

34

Telefónne služby

57,72

 

 

5.3.2012

Slovak Telekom, a.s.

Karadžičová 10, Bratislava

35763469

35

Dodávka plynu

524,00

 

 

5.3.2012

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26

35815256

36

Prevádzkovanie verejného vodovodu

119,48

 

 

5.3.2012

AQUASPIŠ SPOL. S R.O.

Sadová 12/2081, SNV

36174360

37

Odpratanie snehu na komunikáciach  

72,00

 

 

6.3.2012

Ing. Anton Koperdan – SHR

Vajanského 782/92, Sp. Vlachy

36161527

38

Odvoz komunálneho  Odpadu

203,48

 

 

9.3.2012

Brantner Krompachy s.r.o.

Maurerova 51, Krompachy

 

36199800

 

 

39

Údržba verejného rozhlasu a osvetlenia

150,00

 

 

12.3.2012

Martin ČURILLA

Slatvina 13

44304706

 

40

Potraviny

182,12

 

11,14,17,19/2012

12.3.2012

Papcun Jozef

Hlavná 2, Krompachy

34526081

41

Potraviny

5,76

 

21/2012

12.3.2012

NICO Bandžuch Ivan, VO ovocie zelenina

Jesenského 12, Krompachy

33984301

42

Potraviny

96,22

 

12,15,18/2012

12.3.2012

PACIGA s.r.o.

Zimná 88, SNV

36582115

43

Potraviny

58,93

 

16/2012

12.3.2012

BIJANA Danka Sedláková

Mariánske námestie č. 546, Sp. Podhradie

34803343

44

Telefónne služby

19,01

 

 

13.3.2012

Telefónica Slovakia, s.r.o.

Einsteinova 24, Bratislava

35848863

45

Zimná údržba komunikácií

166,07

 

 

13.3.2012

Brantner Krompachy s.r.o.

Maurerova 51, Krompachy

36199800

46

Žiarovky, štarter

51,73

 

 

26.3.2012

Elektroset Krompachy s.r.o.

Okolie 6, Spišské Vlachy

31654169

47

Praktická príručka k účtovníctvu

21,00

 

 

27.3.2012

RVC-ZO, so sídlom v Štrbe

Hlavná 188/67

31954502

48

Zemiaky konzumné

5,76

 

27/2012

27.3.2012

NICO Bandžuch Ivan, VO ovocie zelenina

Jesenského 12, Krompachy

33984301

49

Faktúra za stravu – Voľby 2012

105,55

 

 

27.3.2012

Martina Nováková

Bystrany 145

44622937

50

Dodávka elektriny

425,-

 

 

29.3.2012

Východoslovenská energetika a.s.

Mlynská 31, Košice

36211222

51

Fa za náplne

39,9

 

 

29.3.2012

Vladimír Jankovič - Aktiva

Sládkovičová 19

37542966

52

Dodávka elektriny

427,-

 

 

2.4.2012

Východoslovenská energetika a. s.

Mlynská 31, Košice

36211222

53

Stavebné práce

900,-

 

 

2.4.2012

Marián Adamkovič – MAJSTRO

Slatvina 31

41318323

54

Dodávka plynu

524,-

 

 

4.4.2012

Slovenský plynárenský priemysel, a. s.

Mlynské nivy 44/A, Bratislava 26

35815256

55

Telefónne služby

79,94

 

 

4.4.2012

Slovak Telekom, a.s.

Karadžičova 10, Bratislava

35763469

56

Správa vodovodu

119,48

 

 

10.4.2012

AQUASPIŠ SPOL. S R.O.

Sadová 12/2081, Spišská Nová Ves

36174360

57

Prekládka veľkoobjemového kontajnera

24,20

 

 

10.4.2012

Brantner Krompachy s.r.o.

Maurerova 51, Krompachy

36199800

58

Zametanie obce

66,00

 

28/2012

10.4.2012

Správa ciest KSK

Námestie Maratónu mieru 1, Košice

35555777

59

Poplatky za užívanie káblovej televízie

41,28

 

 

10.4.2012

Slovenský ochranný zväz autorských pre práva k hudobným dielam

Rastislavova 3, Bratislava 2

00178454

60

Potraviny

129,06

 

20,23,25,29/2012

10.4.2012

PACIGA s.r.o.

Zimná 88, Spišská Nová Ves

36582115

61

Potraviny

173,34

 

22,26,30/2012

10.4.2012

Papcun Jozef

Hlavná 2, Krompachy

34526081

62

Odvoz komunálneho odpadu

208,19

 

 

10.4.2012

Brantner Krompachy s.r.o.

Maurerova 51, Krompachy

36199800

63

Telefónne služby

18,13

 

 

13.4.2012

Telefónica Slovakia s.r.o.

Einsteinova 24, Bratislava

35848863

64

Náplne do tlačiarne

64,80

 

 

13.4.2012

Vladimír Jankovič-Aktiva

Sládkovičová 19, Revúca

37542966

65

Snímač alarmu

274,40

 

 

17.4.2012

ELTECH Košice s.r.o.

Rázusová 47, Košice

45580022

66

Zemiaky

5,04

 

36/2012

17.4.2012

NICO Bandžuch Ivan

Jesenského 12, Krompachy

33984301

67

Projektová dokumentácia

200,00

 

 

18.4.2012

Ing. Katarína Polláková

Štúrovo nábrežie 2366/12, SNV

17296374

68

Žalúzie a siete proti hmyzu

417,00

 

 

25.4.2012

Jozef Molčány – MONY

Poľná 293/3, Huncovce

35215518

69

Dodávka elektriny

425,-

 

 

3.5.2012

Východoslovenská energetika a. s.

Mlynská 31, Košice

36211222

70

Telefónne služby

65,90

 

 

7.5.2012

Slovak Telekom, a.s.

Karadžičova 10, Bratislava

35763469

71

Dodávka plynu

524,-

 

 

9.5.2012

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Mlynské nivi 44/a, 825 11 Bratislava 26

35815256

72

Dodávky elektriny

101,-

 

 

9.5.2012

Východoslovenská energetika a.s.

Mlynská 31, Košice

36211222

73

Prevádzkovanie vodovodu

119,48

 

 

9.5.2012

AQUASPIŠ SPOL. S R.O.

Sadová 12/2081, SNV

36174360

74

Vývoz veľkoobjemového kontajnera

128,83

 

 

9.5.2012

Brantner Krompachy s.r.o.

Maurerova 51, Krompachy

36199800

75

Odvoz komunálneho odpadu

209,63

 

 

11.5.2012

Brantner Krompachy s.r.o.

Maurerova 51, Krompachy

36199800

76

Potraviny

116,17

 

31,35,39/2012

11.5.2012

PACIGA s.r.o.

Zimná 88, SNV

36582115

77

Zemiaky

4,8

 

43/2012

11.5.2012

NICO Bandžuch Ivan,

VO ovocie zelenina

Jesenského 12, Krompachy

33984301

78

Potraviny

145,21

 

32, 33,37,40/2012

11.5.2012

Papcun Jozef

Hlavná 2, Krompachy

34526081

79

Telefónne služby

25,25

 

 

14.5.2012

Telefónica Slovakia, s.r.o.

Einsteinova 24, Bratislava

35848863

80

Mäso

84,81

 

34,38/2012

14.05.2012

BIJANA Danka Sedláková

Slatvina 88, 053 61

34803343

81

Plastové okná

1085,-

 

 

21.5.2012

Jozef Molčány - MONY

Poľná 293/3, Huncovce

35215518

82

Zemiaky

5,76

 

50/2012

22.5.2012

NICO Bandžuch Ivan, VO ovocie zelenina

Jesenského 12, Krompachy

33984301

83

Prezentácia v maľovanej mape

96,-

 

 

28.5.2012

CBS spol. s r.o.

Kynceľová 54, Banská Bystrica

36754749

84

Kancelárske potreby

104,35

 

 

28.5.2012

Cunik Ladislav DATASERVIS

Letná 65, SNV

10761691

85

Montáž obecného rozhlasu

752,40

 

57/2012

28.5.2012

Martin ČURILLA

Slatvina 13

44304706

86

Dodávka elektriny

425,-

 

 

30.5.2012

Východoslovenská energetika a.s.

Mlynská 31, Košice

36211222

87

Dodávka plynu

524,-

 

 

4.6.2012

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26

35815256

88

Servisné práce na tlačiarni

28,-

 

 

5.6.2012

Cunik Ladislav DATASERVIS

Letná 28, SNV

10761691

89

Zemiaky

11,70

 

58/2012

6.6.2012

NICO Bandžuch Ivan

Jesenského 12, Krompachy

33984301

90

Potraviny

159,03

 

42,44,46,49,

51/2012

6.6.2012

PACIGA s.r.o.

Zimná 88, SNV

36582115

91

Potraviny

261,35

 

41,45,47,52,56, 59/2012

6.6.2012

Papcun Jozef

Hlavná 2, Krompachy

34526081

92

Mäso

53,75

 

48/2012

6.6.2012

BIJANA, Danka Sedláková

Slatvina 88

34803343

93

Publikácia ľudové tance

17,20

 

54/2012

8.6.2012

PhDr. Marta Horváthová – AT PUBLISHING

Rovniankova 5, Bratislava 5

32203594

94

 Predškolská výchova

3,60

 

 

12.6.2012

Slovenská pošta, a.s.

Partizánska cesta 9, Banská Bystrica

36631124

95

Paušálny poplatok

119,48

 

 

4.6.2012

AQUASPIŠ SPOL. S R.O.

Sadová 12/2081, SNV

36174360

96

Telefónne služby

74,50

 

 

4.6.2012

Telefónica Slovakia, s.r.o.

Einsteinova 24, Bratislava

35848863

97

Príslušenstvo ku kosačke

110,40

 

 

6.6.2012

R.O.R., s.r.o.

SNP 397, Krompachy

36598844

98

Plastové nádoby na KO

119,10

 

53/2012

8.6.2012

MEVAKO s.r.o.

Krátka 574, Brzotín

31681051

99

Telefónne služby

33,25

 

 

12.6.2012

Telefónica Slovakia, s.r.o.

Einsteinova 24, Bratislava

35848863

100

Výmena vodomeru

218,38

 

 

12.6.2012

AQUASPIŠ SPOL. S

Sadová 12/2081, SNV

36174360

101

Programový systém

199

 

 

12.6.2012

MADE spol. s.r.o.

Lazovná 69, Banská Bystrica

36041688

102

Zemiaky

12,60

 

58/2012

13.6.2012

NICO Bandžuch Ivan

Jesenského 12, Krompachy

33984301

103

Kancelárske potreby

103,75

 

 

20.6.2012

Cunik Ladislav DATASERVIS

Letná 65, Sp. Nová Ves

10761691

104

Plastový kanyster

3,36

 

 

2.7.2012

METRO s.r.o.

Americká trieda 1/A, Košice

45952671

105

Odvoz KO

205,54

 

 

12.6.2012

Brantner Krompachy s.r.o.

Maurerova 51, Krompachy

36199800

106

Montáž prípojok

361,54

 

 

20.6.2012

AQUASPIŠ SPOL. S R.O.

Sadová 12/2081, SNV

36174360

107

Mäso

21,21

 

64/2012

02.07.2012

BIJANA, Danka Sedláková

Slatvina 88

34803343

108

Činnosť spoločného stavebného úradu

502,24

 

 

12.06.2012

Mesto Krompachy

Námestie slobody 1, Krompachy

00329282

109

Poplatky za užívanie káblovej televízie

41,28

 

 

22.6.2012

Slovenský ochranný zväz autorských pre práva k hudobným dielam

Rastislavova 3, Bratislava 2

00178454

110

Dodávka elektriny

425,-

 

 

28.6.2012

Východoslovenská energetika a.s.

Mlynská 31, Košice

36211222

111

Paušálny poplatok

119,48

 

 

29.6.2012

AQUASPIŠ SPOL. S R.O.

Sadová 12/2081, SNV

36174360

112

Potraviny

111,13

 

62, 65, 67,/2012

6.6.2012

Papcun Jozef

Hlavná 2, Krompachy

34526081

113

Dodávka plynu

524,-

 

 

3.7.2012

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26

35815256

114

Potraviny

132,47

 

61,63,66/2012

6.7.2012

PACIGA s.r.o.

Zimná 88, SNV

36582115

115

Systémová podpora URBIS

75,-

 

81/2012

6.7.2012

MADE spol. s r.o.

Lazovná 69, Banská Bystrica

36041688

116

Odvoz KO

373,73

 

 

9.7.2012

Brantner Krompachy s.r.o.

Maurerova 51, Krompachy

36199800

117

Avast licencia

71,90

 

69/2012

12.7.2012

ALWIL Trade, spol. s r.o.

Průběžná 2397/76, Praha 10

16188641

118

Telefónne služby

34,75

 

 

13.7.2012

Telefónica Slovakia, s.r.o.

Einsteinova 24, Bratislava

35848863

119

Žiarovky, štarter, svietidlo

71,93

 

 

13.7.2012

ELEKTROSET KROMPACHY s.r.o.

Okolie 6, Spišské Vlachy

31654169

120

Administratívna úhrada

33,19

 

 

13.7.2012

TELEKOMUNIKAČNÝ ÚRAD Slovenskej republiky ODBOR TECHNICKEJ REGULÁCIE

Továrenská 7, P.O.BOX 40, Bratislava 24

30844355

121

Doména slatvina.eu

39,50

 

 

26.7.2012

KdeJe Software s.r.o.

Astrová 8, Bratislava

36730947

122

Dodávka elektriny

101,-

 

 

1.8.2012

Východoslovenská energetika a.s.

Mlynská 31, Košice

36211222

123

Telefónne služby

76,84

 

 

6.8.2012

Slovak Telekom, a.s.

Karadžičová 10, Bratislava

35763469

124

Dodávka elektriny

425,-

 

 

1.8.2012

Východoslovenská energetika a.s.

Mlynská 31, Košice

36211222

125

Dodávka plynu

524,-

 

 

3.8.2012

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26

35815256

126

Telefónne služby

59,02

 

 

6.8.2012

Slovak Telekom, a.s.

Karadžičová 10, Bratislava

35763469

127

Paušálny poplatok

119,48

 

 

7.8.2012

AQUASPIŠ SPOL. S R.O.

Sadová 12/2081, SNV

36174360

128

Inštalácia URBIS programu

50,-

 

70/2012

7.8.2012

MADE spol. s r.o.

Lazovná 69, Banská Bystrica

36041688

129

Asfaltérske práce

104,52

 

68/2012

7.8.2012

ASFALTER, s.r.o.

Švábska 11224, Prešov

46075844

130

Kancelárske potreby

91,94

 

 

9.8.2012

Cunik Ladislav, DATASERVIS

Letná 65, SNV

10761691

131

Telefónné služby

34,35

 

 

9.8.2012

Telefónica Slovakia, s.r.o.

Einsteinova 24, Bratislava

35848863

132

Telefónne služby

3,98

 

 

 

20.8.2012

Telefónica Slovakia, s.r.o.

Einsteinova 24, Bratislava

35848863

133

Stavebné práce

595,02

 

 

30.7.2012

Marián Adamkovič – MAJSTRO

Slatvina 31

41318323

134

Odvoz KO

209,63

 

 

9.8.2012

Brantner Krompachy s.r.o.

Maurerova 51, Krompachy

36199800

135

Žalúzie a montáž

270,60

 

 

27.8.2012

Jozef Molčány - MONY

Poľná 293/3, Huncovce

35215518

136

Dodávka elektriny

425,-

 

 

30.8.2012

Východoslovenská energetika a.s.

Mlynská 31, Košice

36211222

137

Dodávka plynu

524,-

 

 

5.9.2012

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26

35815256

138

Telefónne služby

58,45

 

 

5.9.2012

Slovak Telekom, a.s.

Karadžičová 10, Bratislava

35763469

139

Paušálny poplatok

119,48

 

 

11.9.2012

AQUASPIŠ SPOL. S R.O.

Sadová 12/2081, SNV

36174360

140

Poradca podnikateľa

28,40

 

 

11.9.2012

Poradca, s.r.o.

Pri Celulózke 40, Žilina

36371271

141

Jedálne kupóny

334,88

 

72/2012

12.9.2012

LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.

Tomášikova 23/D, Bratislava

31396674

142

Kosenie okrajov cesty

72,-

 

73/2012

7.9.2012

Správa ciest KSK

Námestie Maratónu mieru 1, Košice

35555777

143

Potraviny

354,18

 

74/2012

12.9.2012

Papcun Jozef

Hlavná 2, Krompachy

34526081

144

Odvoz KO

227,80

 

 

12.9.2012

Brantner Krompachy s.r.o.

Maurerova 51, Krompachy

36199800

145

Nákup lepenky

54,70

 

 

12.9.2012

 

Peter Klešč-KLEŠČ

Olšavka 17

34526871

146

Prevod programu URBIS

 

50,-

 

 

14.9.2012

MADE spol. s r.o.

Lazovná 69, Banská Bystrica

36041688

147

Telefónne služby

37,82

 

 

14.9.2012

Telefónica Slovakia, s.r.o.

Einsteinova 24, Bratislava

35848863

148

Náplň do tlačiarne

39,-

 

 

19.9.2012

Vladimír Jankovič-Aktiva

Sládkovičová 19, Revúca

37542966

149

Izolatérske práce

495,-

 

94/2012

20.9.2012

SATMÁRY JOZEF

Požiarnicka 43, Spišské Vlachy

37181254

150

Tlačivá – Daň z nehnuteľnosti

25,12

 

76/2012

26.9.2012

INPROST spol. s r.o.

Smrečianska 29, Bratislava

31363091

151

Dodávka elektriny

425,-

 

 

1.10.2012

Východoslovenská energetika a.s.

Mlynská 31, Košice

36211222

152

Systémová podpora URBIS

 

75,-

 

 

4.10.2012

MADE spol. s r.o.

Lazovná 69, Banská Bystrica

36041688

153

Dodávka plynu

524,-

 

 

4.10.2012

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26

35815256

154

Potraviny

59,83

 

85/2012

5.10.2012

Papcun Jozef

Hlavná 2, Krompachy

34526081

155

Mäso

71,85

 

87/2012

5.10.2012

BIJANA, Danka Sedláková

Slatvina 88

34803343

156

Potraviny

22,81

 

 

5.10.2012

Papcun Jozef

Hlavná 2, Krompachy

34526081

157

Potraviny

80,79

 

85/2012

10.10.2012

PACIGA s.r.o.

Zimná 88, SNV

36582115

158

Paušálny poplatok

119,48

 

 

10.10.2012

AQUASPIŠ SPOL. S R.O.

Sadová 12/2081, SNV

36174360

160

Telefónne služby

30,84

 

 

16.10.2012

Telefónica Slovakia, s.r.o.

Einsteinova 24, Bratislava

35848863

161

Telefónne služby

55,52

 

 

23.10.2012

Slovak Telekom, a.s.

Karadžičová 10, Bratislava

35763469

162

Vývoz komunálneho odpadu

207,09

 

 

1.10.2012

Ekover s.r.o.

SNP 34, Spišské Vlachy

31691021

163

 

Pohostenie Poľskej delegácie

81,70

 

 

11.10.2012

Franko Michal

Spišský Hrušov č. 173

10759751

164

Práce stavebným strojom CAT – ihrisko

392,40

 

78/2012

16.10.2012

JOGA spol. s r. o.

Lesná 5, Olcnava

31708251

165

Poistné za motorové vozidlo

120,69

 

 

23.10.2012

UNIQA poisťovňa, a.s.

Lazaretská 15, Bratislava

00653501

166

Zemiaky

112,02

 

88/2012

26.10.2012

Ing. Anton Koperdan – SHR

Vajanského 782/92, Spišské Vlachy

36161527

167

Prenájom chaty – rekondičný deň

40,-

 

 

26.10.2012

Mestské lesy a majetky spol. s r.o.

SNP 34, Spišské Vlachy

36574627

168

Umelé kamenivo – ihrisko

68,78

 

79/2012

29.10.2012

KOVOHUTY, a. s.

Polianky 5, Bratislava

36200867

169

Doprava kameniva - ihrisko

108,-

 

78/2012

29.10.2012

JOGA spol. s r. o.

Lesná 5, Olcnava

31708251

170

Predplatné mesačníka

28,40

 

 

29.10.2012

PORADCA s.r.o.

Pri Celulózke 40, Žilina

36371271

171

Vývoz KO

199,13

 

 

2.11.2012

Ekover s.r.o.

SNP 34, Spišské Vlachy

31691021

172

Dodávka elektriny

101,-

 

 

2.11.2012

Východoslovenská energetika a.s.

Mlynská 31, Košice

36211222

173

Dodávka elektriny

425,-

 

 

2.11.2012

Východoslovenská energetika a.s.

Mlynská 31, Košice

36211222

174

Telefónne služby

61,27

 

 

5.11.2012

Slovak Telekom, a.s.

Karadžičová 10, Bratislava

35763469

175

Paušálny poplatok

119,48

 

 

5.11.2012

AQUASPIŠ SPOL. S R.O.

Sadová 12/2081, SNV

36174360

176

Dodávka plynu

524,-

 

 

5.11.2012

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26

35815256

177

Valcovanie ihriska

177,26

 

83/2012

8.11.2012

Brantner Nova s.r.o.

Sadová 13, Sp. Nová Ves

31659641

178

Grafický návrh obce Slatvina v kalendári

25,-

 

 

8.11.2012

Ján Grajzeľ

Čordáková 32, Košice

45655634

179

Kamenivo drvené

428,51

 

 

8.11.2012

KSR – KAMEŇOLOMY SR, S.R.O.

Neresnícka cesta 3, Zvolen

31559123

180

Doprava kameniva - ihrisko

216,-

 

83/2012

12.11.2012

JOGA spol. s r. o.

Lesná 5, Olcnava

31708251

181

Žiarovky, štarter

46,81

 

 

12.11.2012

Elektroset Krompachy s.r.o.

Okolie 6, Spišské Vlachy

31654169

182

Potraviny

8,75

 

 

12.11.2012

Papcun Jozef

Hlavná 2, Krompachy

34526081

183

Potraviny

140,14

 

 

12.11.2012

Papcun Jozef

Hlavná 2, Krompachy

34526081

184

Mäso

75,72

 

 

12.11.2012

BIJANA, Danka Sedláková

Slatvina 88

34803343

185

Rúry oceľové

468,72

 

84/2012

13.11.2012

ASKONY export-import, s.r.o.

Kúpeľná 20, Krompachy

31697119

186

Čistenie obrusov

66,50

 

 

16.11.2012

Ing. Peter Bratko-EUROnline

Hlavná 1, Krompachy

43747043

187

Doprava kameniva

300,-

 

 

29.10.2012

JOGA spol. s r. o.

Lesná 5, Olcnava

31708251

188

Školenie BOZP

150,-

 

 

12.11.2012

Organizácia školení a seminárov-Mgr. Furman

Ing. Straku 4, SNV

14373297

189

Telefónne služby

50,62

 

 

19.11.2012

Telefónica Slovakia, s.r.o.

Einsteinova 24, Bratislava

35848863

190

Farby-maľovanie KD

300,99

 

82/2012

19.11.2012

VIESTA FARBY-LAKY

SNP 29, Krompachy

17193583

191

Vozík pre čašníkov

160,80

 

 

20.11.2012

Miroslaw Lucjan Idzikowski-M.I.L.SYSTEM

Kopčianska 14, Bratislava

43553834

192

Naloženie kameniny-ihrisko

57,50

 

85/2012

23.11.2012

STARS EXCAVATE WORKS IK&PM s.r.o.

Jamník 277

46312304

193

 

Poistenie hnuteľných vecí-zodpovednosť za škodu

142,44

 

 

13.11.2012

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s.

Štúrova 7, Košice

00151700

194

 

Dosky, hranoly-ihrisko

385,74

 

 

87/2012

28.11.2012

Ing. Anton Minďaš, KOLBACH-DREVO

Studenec 135

37478753

195

Odvoz komunálneho odpadu

192,05

 

 

28.11.2012

Ekover s.r.o.

SNP 34, Spišské Vlachy

31691021

196

Školenie – URBIS

65,-

 

81/2012

29.11.2012

MADE s.r.o.

Lazovná 69, Banská Bystrica

36041688

197

Revízia akum. peci v KD, oprava ventilátorov

158,-

 

93/2012

30.11.2012

Rabatin Jozef

Kaľava 127

40360024

198

Paušálny poplatok

119,48

 

 

30.11.2012

AQUASPIŠ SPOL. S R.O.

Sadová 12/2081, SNV

36174360

199

Stavebný materiál – ihrisko

54,70

 

 

3.12.2012

 

Peter Klešč-KLEŠČ

Olšavka 17

34526871

200

Dodávka elektriny

425,-

 

 

6.12.2012

Východoslovenská energetika a.s.

Mlynská 31, Košice

36211222

201

 Predškolská výchova

7,20

 

 

6.12.2012

Slovenská pošta, a.s.

Partizánska cesta 9, Banská Bystrica

36631124

202

Elektrické spotrebiče

45,45

 

 

6.12.2012

Rabatin Jozef

Kaľava 127

40360024

203

Dodávka plynu

524,-

 

 

10.12.2012

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26

35815256

204

Potraviny

157,81

 

 

10.12.2012

Papcun Jozef

Hlavná 2, Krompachy

34526081

205

Mäso

75,88

 

 

10.12.2012

BIJANA, Danka Sedláková

Slatvina 88

34803343

206

Telefónne služby

56,18

 

 

10.12.2012

Slovak Telekom, a.s.

Karadžičová 10, Bratislava

35763469

207

Telefónne služby

44,74

 

 

13.12.2012

Telefónica Slovakia, s.r.o.

Einsteinova 24, Bratislava

35848863

208

Doprava autobusom

45,48

 

92/2012

13.12.2012

 

Eurobus, a.s.

Duklianska 47, Spišská Nová Ves

36211079

209

Čistenie obrusov

22,74

 

 

19.12.2012

Ing. Peter Bratko-EUROnline

Hlavná 1, Krompachy

43747043

210

Úprava terénu ihriska

742,-

 

89/2012

20.12.2012

Jozef Vilkovský-UNIP

Vojkovce 121

10762132

211

Kalendáre

25,90

 

?/2012

20.12.2012

Ján Grajzeľ

Čordáková 32, Košice

45655634

212

Mäso

60,64

 

 

27.12.2012

BIJANA, Danka Sedláková

Slatvina 88

34803343

213

Zámočnícke práce – ihrisko

378,-

 

?/2012

27.12.2012

SATMÁRY JOZEF

Požiarnicka 43, Spišské Vlachy

37181254

 

Zmluvy            

P.č.

Názov firmy

Popis predmetu zmluvy

Hodnota v €urách s DPH

Dátum uzavretia - zverejnenia

Dokument

1.

Brantner Krompachy, s.r.o. odpadové hospodárstvo   25.1.2012 - 1.2.2012 z1

2.

KÚ Košice poskytnutie bázy dát   23.2.2012 - 27.2.2012 z2

3.

Marián Adamkovič - MAJSTRO, Slatvina 31 výmena okien a vysprávky 1290,20 14.3.2012 - 19.3.2012 z3

4.

UPSVaR, Sp. Nová Ves dohoda o abs. praxi   22.3.2012 - 27.3.2012 z4

5.

Martin Čurilla, Slatvina 13 rekonštrukcia miest. rozhlasu 752,40 20.4.2012 - 4.5.2012 z5

6.

Monika Kozlíková, Slatvina 51 kúpa pozemkov 135,96 21.5.2012 - 29.5.2012 z6

7.

Komunálna poisťovňa, a.s., VIG, Bratislava úrazové poistenie UoZ 9,75 30.5.2012 - 7.6.2012 z7

8.

UPSVaR, Sp. Nová Ves dohoda o aktivačnej činnosti   30.5.2012 - 7.6.2012 z8
9. MADE spol. s r.o., Lazovná 69, Banská Bystrica URBIS programový systém obcí 199,- 06.06.2012 - 15.6.2012 z9
10. Le Cheque Dejeuner, s.r.o., Bratislava stravné lístky   3.8.2012 - 10.8.2012 z10
11. Ekover, s.r.o., Sp. Vlachy odpadové hospodárstvo   7.9.2012 - 14.9.2012 z11
12. UPSVaR Sp. Nová Ves dohoda o dobrovol. činnosti   6.9.2012 - 14.9.2012 z12
13. Komunálna poisťovňa, a.s., VIG, Bratislava úrazové poistenie UoZ 6,64 10.9.2012 - 17.9.2012 z13
14. Kovohuty, a.s., Polianky 5, Bratislava kúpna zmluva 50,- 19.10.2012 - 25.10.2012 z14
15. Prima banka Slovensko, a.s., Bratislava prolongácia zmluvy   25.10.2012 - 27.10.2012 z15
16. Cecília Puklušová, Slatvina 44 nájomná zmluva KD - kar 30,- 12.11.2012 - 17.11.2012 z16
17. Ivana Čurillová, Slatvina 13 nájomná zmluva KD - veselica 50,- 17.11.2012 - 17.11.2012 z17
18. Obec Bugľovce, Bugľovce 56 kúpna zmluva   27.11.2012 - 2.12.2012 z18
19. UPSVaR SNV, Odborárov 53, Sp. Nová Ves zmluva o poskyt. prípevku na dobrovoľnícku službu 103,60 28.11.2012 - 4.12.2012 z19
20. Daniela Jeníková, Vojkovce 114 nájomná zmluva KD - svadba 113,- 29.11.2012 - 15.12.2012 z20
21. Bc. Jana Holotňáková, Slatvina 68 darovacia zmluva 100,- 11.12.2012 - 17.12.2012 z21
22. IMAO electirc, s.r.o., Ďurďové 54, Pov. Bystrica darovacia zmluva 100,- 11.12.2012 - 17.12.2012 z22
23. Elektroset Krompachy s.r.o., Okolie 6, Sp. Vlachy darovacia zmluva 100,- 13.12.2012 - 17.12.2012 z23
24. Blažena Maťašovská, Slatvina 4 nájomná zmluva KD - kar 30,- 9.12.2012 - 15.12.2012 z24

25.

Lukáš Staňa, Slatvina 61 nájomná zmluva KD - veselica 80,- 27.12.2012 - 3.1.2013 z25