Zverejňovanie dokumentov

  • Zverejňovanie údajov v zmysle  ustanovenia § 102 ods. 4 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní
  • o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

            Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou

Štvrťrok  2013 Identifikácia úspešného uchádzača Predmet zákazky Hodnota zákazky v €urách
1.      
2. Ing. Viktor Fabián, Brusník 20, Smižany PD rozšírenie vodovodu Slatvina 2559,-
3.      
4.      

 

Zverejňovanie údajov v zmysle zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám

v znení neskorších predpisov a násl.

Objednávky 

Por. číslo

Popis objednávky

Hodnota v €urách  s   DPH

K zmluve číslo

Dátum objednávky

Názov firmy

Adresa (sídlo)

IČO firmy

Objednávku podpísal

Funkcia

1.

Vývoz KO a posypanie komunikácie drťou

214,35

 

8.1.2013

Ekover s.r.o.

SNP 34, Spišské Vlachy

31691021

Vrábeľ

starosta

2.

Potraviny

24,65

 

8.1.2013

BIJANA, Danka Sedláková

Slatvina 88

34803343

Nováková

kuchárka

3.

Potraviny

199,30

 

8.1.2013

Štefan Pokrivčák

Maurerova 58, Krompachy

 

Nováková

kuchárka

4.

Potraviny

58,22

 

8.1.2013

Papcun Jozef

Hlavná 2, Krompachy

34526081

Nováková

kuchárka

5.

Potraviny

125,22

 

4.2.2013

Štefan Pokrivčák

Maurerova 58, Krompachy

 

Nováková

kuchárka

6.

Potraviny

54,15

 

5.2.2013

Papcun Jozef

Hlavná 2, Krompachy

34526081

Nováková

kuchárka

7.

Mäso

96,22

 

8.2.2013

BIJANA, Danka Sedláková

Slatvina 88

34803343

Nováková

kuchárka

8.

Odhrňovanie snehu

34,-

 

15.2.2013

Ondrej Pavol

Slatvina 49

36153583

Vrábeľ

starosta

9.

Odhrňovanie snehu

34,-

 

22.2.2013

Ondrej Pavol

Slatvina 49

36153583

Vrábeľ

starosta

10.

Odhrňovanie snehu

25,50

 

25.2.2013

Ondrej Pavol

Slatvina 49

36153583

Vrábeľ

starosta

11.

Vypracovanie polohopisných a výškopisných podkladov

675,-

 

25.2.2013

Ján ZEMAN, GEODET

Lorencova11, Krompachy

37176528

Vrábeľ

starosta

12.

Potraviny

100,68

 

4.3.2013

Štefan Pokrivčák

Maurerova 36, Krompachy

40850561

Nováková

kuchárka

13.

Potraviny

103,02

 

4.3.2013

Papcun Jozef

Hlavná 2, Krompachy

34526081

Nováková

kuchárka

14.

Odhrňovanie snehu

25,50

 

7.3.2013

Ondrej Pavol

Slatvina 49

36153583

Vrábeľ

starosta

15.

Odhrňovanie snehu

25,50

 

14.3.2013

Ondrej Pavol

Slatvina 49

36153583

Vrábeľ

starosta

16.

Odhrňovanie snehu

25,50

 

3.4.2013

Ondrej Pavol

Slatvina 49

36153583

Vrábeľ

starosta

17.

Zametanie obce traktorovou metlou

 

 

29.4.2013

Správa ciest KSK

Nám. Maratónu mieru 1, Košice

35555777

Vrábeľ

starosta

18.

Potraviny

112,66

 

29.4.2013

Papcun Jozef

Hlavná 2, Krompachy

34526081

Nováková

kuchárka

19.

Potraviny

209,60

 

29.4.2013

Štefan Pokrivčák

Maurerova 36, Krompachy

40850561

Nováková

kuchárka

20.

Potraviny

81,41

 

29.4.2013

BIJANA, Danka Sedláková

Slatvina 88

34803343

Nováková

kuchárka

21.

Oprava a overenie meradiel

 

 

7.5.2013

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.

Komenského 50, Košice

36570460

Vrábeľ

starosta

22.

Autobus na školský výlet

 

 

20.5.2013

Eurobus a.s., dopr.závod Sp.N.Ves

Staničné námestie, Košice

36211079

Vrábeľ

starosta

23.

Potraviny

217,12

 

20.5.2013

Štefan Pokrivčák

Maurerova 36, Krompachy

40850561

Nováková

kuchárka

24.

Potraviny

121,68

 

20.5.2013

Papcun Jozef

Hlavná 2, Krompachy

34526081

Nováková

kuchárka

25.

Mäso

79,72

 

20.5.2013

BIJANA, Danka Sedláková

Slatvina 88

34803343

Nováková

kuchárka

26.

Oprava a kontrola akumulačných pecí

100,80

 

5.6.2013

Martin Čurilla

Slatvina 13

44304706

Vrábeľ

starosta

27.

Vyhotovenie PD „Rozšírenie NN siete pre IBV v lokalite Pánske“

550,-

 

5.6.2013

AGLO-projekčná kancelária, Ing. Marcel Novák

Markušovská cesta 1, SNV

 

Vrábeľ

starosta

28.

Dopravné značky

176,95

 

12.6.2013

ZARA-chránená dielňa

Železničná 846/12, Veľký Krtíš

 

Vrábeľ

starosta

29.

Potraviny

107,28

 

12.6.2013

Papcun Jozef

Hlavná 2, Krompachy

34526081

Nováková

kuchárka

30.

Práca bagra pri povod.záchr. Prácach

 

 

25.6.2013

JOGA spol. s r.o.

Lesná 5, Olcnava

31708251

Vrábeľ

starosta

31.

Kameň lomový, drvené kamene

 

 

25.6.2013

KSR-KAMEŇOLOMY SR, S.R.O.

Neresnícka cesta 3, Zvolen

31559123

Vrábeľ

starosta

32.

Statický posudok porušeného mosta

 

 

27.6.2013

Ing. Vít Svoboda

Štúrovo nábrežie 13/19, SNV

14372398

Vrábeľ

starosta

33.

Preprava kameňa a vývoz nánosov

 

 

27.6.2013

JOGA spol. s r.o.

Lesná 5, Olcnava

31708251

Vrábeľ

starosta

34.

Potraviny

223,29

 

27.6.2013

Štefan Pokrivčák

Maurerova 36, Krompachy

40850561

Nováková

kuchárka

35.

Mäso

43,10

 

25.6.2013

BIJANA, Danka Sedláková

Slatvina 88

34803343

Nováková

kuchárka

36.

Plastové nádoby KO

123,-

 

26.7.2013

MEVA-SK s.r.o. Rožňava

Krátka 574, Brzotín

31681051

Vrábeľ

starosta

37.

Potraviny

328,68

 

28.8.2013

Papcun Jozef

Hlavná 2, Krompachy

34526081

Kovalčíková

vedúca kuchyne

38.

Zameranie a zakreslenie EE zariadení

 

 

28.8.2013

Ján ZEMAN

GEODET

Lorencova

11, Krompachy

37176528

Vrábeľ

starosta

39.

Potraviny

176,79

 

2.9.2013

Štefan Pokrivčák

Maurerova 36, Krompachy

40850561

Nováková

kuchárka

40.

Výroba kovovej rúry a konzol – ihrisko MŠ

180,-

 

13.9.2013

ZTŠČ Sp. Vlachy

Vajanského 13, Sp. Vlachy

 

Vrábeľ

starosta

41.

Potraviny

68,18

 

13.9.2013

Papcun Jozef

Hlavná 2, Krompachy

34526081

Kovalčíková

vedúca kuchyne

42.

Mäso

101,08

 

13.9.2013

BIJANA, Danka Sedláková

Slatvina 88

34803343

Nováková

kuchárka

43.

Hranoly, dosky – ihrisko MŠ

229,14

 

16.10.2013

ING. ANTON MINĎAŠ

KOLBACH DREVO, v.z.

Studenec 135

 

Vrábeľ

starosta

44.

Konzumné zemiaky

140,-

 

16.10.2013

Jozef Leško

Oľšavka 30

 

Nováková

kuchárka

45.

Potraviny

216,04

 

16.10.2013

Štefan Pokrivčák

Maurerova 36, Krompachy

40850561

Nováková

kuchárka

46.

Potraviny

93,53

 

16.10.2013

Papcun Jozef

Hlavná 2, Krompachy

34526081

Kovalčíková

vedúca kuchyne

47.

Mäso

93,82

 

16.10.2013

BIJANA, Danka Sedláková

Slatvina 88

34803343

Nováková

kuchárka

48.

Potraviny

160,42

 

4.11.2013

Papcun Jozef

Hlavná 2, Krompachy

34526081

Kovalčíková

vedúca kuchyne

49.

Potraviny

240,27

 

4.11.2013

Štefan Pokrivčák

Maurerova 36, Krompachy

40850561

Nováková

kuchárka

50.

Mäso

56,42

 

4.11.2013

BIJANA, Danka Sedláková

Slatvina 88

34803343

Nováková

kuchárka

51.

Potraviny

17,50

 

29.11.2013

COOP Jednota Liptovský Mikuláš, spotrebné družstvo

1. mája 54, Liptovský Mikuláš

00168963

Nováková

kuchárka

52.

Mäso

66,94

 

6.12.2013

BIJANA, Danka Sedláková

Slatvina 88

34803343

Nováková

kuchárka

53.

Potraviny

359,62

 

6.12.2013

COOP Jednota Liptovský Mikuláš, spotrebné družstvo

1. mája 54, Liptovský Mikuláš

00168963

Nováková

kuchárka

 

Faktúry

Por. číslo

Popis fakturácie

Hodnota v €urách  s DPH

K zmluve číslo

K objednávke číslo

Dátum doruč. fa

Názov firmy

Adresa (sídlo)

IČO firmy

1.

Predplatné mesačníka

28,40

 

 

29.10.2012

PORADCA s.r.o.

Pri Celulózke 40, Žilina

36371271

2.

Prezentácia v maľovanej mape Dolný Spiš

96,-

 

 

18.12.2012

CBS, spol. s r.o.

Kynceľová 54, Banská Bystrica

36754749

3.

Poplatky za užívanie káblovej televízie

41,28

 

 

27.12.2012

 

Slovenský ochranný zväz autorských pre práva k hudobným dielam

Rastislavova 3, Bratislava 2

00178454

4.

Kancelárske potreby

128,81

 

 

31.12.2012

Cunik Ladislav, DATASERVIS

Letná 65, SNV

10761691

5.

Elektromateriál

145,87

 

 

31.12.2012

Elektroset Krompachy s.r.o.

Okolie 6, Spišské Vlachy

31654169

6.

Paušálny poplatok

119,48

 

 

31.12.2012

AQUASPIŠ SPOL. S R.O.

Sadová 12/2081, SNV

36174360

7.

Fa za práce sypača

114,70

 

 

31.12.2012

Ekover s.r.o.

SNP 34

Spišské Vlachy

31691021

8.

Potraviny

266,20

 

97/2012

31.12.2012

Štefan Pokrivčák

Maurerova 36, Krompachy

40850561

9.

Potraviny

35,34

 

96/2012

31.12.2012

Papcun Jozef

Hlavná 2, Krompachy

34526081

10.

Servisné práce

39,57

 

 

31.12.2012

Cunik Ladislav, DATASERVIS

Letná 65, SNV

10761691

11.

Údržba komunikácií od snehu

36,-

 

 

31.12.2012

Ing. Anton Koperdan – SHR

Vajanského 782/92, Spišské Vlachy

36161527

12.

Systémová podpora URBIS

75,-

 

 

8.1.2013

MADE s.r.o.

Lazovná 69, Banská Bystrica

36041688

13.

Fa za odvoz TDO 12/2012

189,46

 

 

8.1.2013

Ekover s.r.o.

SNP 34

Spišské Vlachy

31691021

14.

Telefónne služby

56,54

 

 

8.1.2013

Slovak Telekom, a.s.

Karadžičová 10, Bratislava

35763469

15.

Kontrola hasiacich prístrojov

84,-

 

 

14.1.2013

Stanislav Bonk

Rastislavova 3486/18 Poprad

45305978

16.

Dodávka elektriny-nedoplatok

740,03

 

 

18.1.2013

Východoslovenská energetika a.s.

Mlynská 31, Košice

36211222

17.

Telefónne služby

39,34

 

 

21.1.2013

Telefónica Slovakia, s.r.o.

Einsteinova 24, Bratislava

35848863

18.

Návrh umiestnenia ľadového ihriska

90,-

 

 

22.1.2013

Ján Zeman

Lorencova 11, Krompachy

37176528

19.

Vyúčtovacia fa spotreby zem. plynu-preplatok

-377,80

 

 

 

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26

35815256

20.

Poistné za majetok 2013

118,80

 

 

24.1.2013

UNIQA poisťovňa, a.s.

Lazaretská 15, Bratislava 27

00653501

21.

Vyúčtovacia fa spotreby plynu 1/2013-nedoplatok

11,04

 

 

28.1.2013

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26

35815256

22.

 

Telefónne služby

62,65

 

 

4.2.2013

Slovak Telekom, a.s.

Karadžičová 10, Bratislava

35763469

23.

Mäso

24,65

 

2/2013

4.2.2013

BIJANA, Danka Sedláková

Slatvina 88

34803343

24.

Potraviny

199,30

 

3/2013

4.2.2013

Štefan Pokrivčák

Maurerova 36, Krompachy

40850561

25.

Potraviny

58,22

 

4/2013

4.2.2013

Papcun Jozef

Hlavná 2, Krompachy

34526081

26.

Odhrňovanie snehu

108,-

 

 

4.2.2013

Ing. Anton Koperdan – SHR

Vajanského 782/92, Spišské Vlachy

36161527

27.

Fa za potrebu zem. plynu

480,-

 

 

5.2.2013

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26

35815256

28.

Dobropis k fa za tel. služby

-20,-

 

 

5.2.2013

Telefónica Slovakia, s.r.o.

Einsteinova 24, Bratislava

35848863

29.

Dodávka elektriny

 

1317,-

 

 

5.2.2013

Východoslovenská energetika a.s.

Mlynská 31, Košice

36211222

30.

Fa za odvoz TDO 1/2013

214,35

 

1/2013

8.1.2013

Ekover s.r.o.

SNP 34

Spišské Vlachy

31691021

31.

Poplatky za užívanie káblovej televízie

14,28

 

 

5.2.2013

 

Slovenský ochranný zväz autorských pre práva k hudobným dielam

Rastislavova 3, Bratislava 2

00178454

32.

Fa za zimnú údržbu

218,89

 

1/2013

13.2.2013

Ekover s.r.o.

SNP 34

Spišské Vlachy

31691021

33.

Telefónne služby

40,77

 

 

 

19.2.2013

Telefónica Slovakia, s.r.o.

Einsteinova 24, Bratislava

35848863

34.

Dobropis k fa za tel. služby

-20,-

 

 

12.2.2013

Telefónica Slovakia, s.r.o.

Einsteinova 24, Bratislava

35848863

35.

Fa za čistenie obrusov

10,50

 

 

27.2.2013

Ing.Peter Bratko – EUROnline

Hlavná 1, Krompachy

43747043

36.

Predplatné aktualizácií

27,60

 

 

29.10.2012

PORADCA s.r.o.

Pri Celulózke 40, Žilina

36371271

37.

Nedoplatok za služby verejnosti poskytované RTV

56,68

 

 

28.2.2013

Rozhlas a televízia Slovenska

Mlynská dolina, Bratislava

47232480

38.

Fa za potrebu zem. plynu

480,-

 

 

4.3.2013

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26

35815256

39.

Paušálny poplatok

119,48

 

 

5.3.2013

AQUASPIŠ SPOL. S R.O.

Sadová 12/2081, SNV

36174360

40.

Telefónne služby

80,69

 

 

5.3.2013

Slovak Telekom, a.s.

Karadžičová 10, Bratislava

35763469

41.

Vývoz TDO 2/2013

145,29

 

 

7.3.2013

Ekover s.r.o.

SNP 34

Spišské Vlachy

31691021

42.

Mäso

96,22

 

7/2013

8.3.2013

BIJANA, Danka Sedláková

Slatvina 88

34803343

43.

Potraviny

54,15

 

6/2013

8.3.2013

Papcun Jozef

Hlavná 2, Krompachy

34526081

44.

Potraviny

125,22

 

5/2013

8.3.2013

Štefan Pokrivčák

Maurerova 36, Krompachy

40850561

45.

Kancelárske potreby

191,05

 

 

13.3.2012

Cunik Ladislav, DATASERVIS

Letná 65, SNV

10761691

46.

Fa za tel. služby

29,83-

 

 

12.2.2013

Telefónica Slovakia, s.r.o.

Einsteinova 24, Bratislava

35848863

47.

Fa za odhrňovanie snehu

93,50

 

8,9,10/2013

13.3.2013

Ondrej Pavol

Slatvina 49

36153583

48.

Fa za školenie

49,20

 

 

15.3.2013

MADE s.r.o.

Lazovná 69, Banská Bystrica

36041688

49.

Elektromateriál

37,57

 

 

18.3.2013

Elektroset Krompachy s.r.o.

Okolie 6, Spišské Vlachy

31654169

50.

Vyhotovenie podkladov pre „Rozšírenie vodovodu v obci Slatvina“

765,-

 

11/2013

22.3.2013

Ján ZEMAN

GEODET

Lorencova

11, Krompachy

37176528

51.

Analýza pitnej vody

76,80

 

 

27.3.2013

EL spol. s r.o.

Radlinského 17A, SNV

31652859

52.

Vypracovanie podkladov pre verej. obstarávanie „Kanalizácia Slatvina“

3000,-

 

 

28.3.2013

ORIM-TENDER, s.r.o.

17. novembra 73, Sabinov

44689454

53.

Fa za potrebu zem. plynu

480,-

 

 

4.4.2013

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26

35815256

54.

Telefónne služby

66,52

 

 

8.4.2013

Slovak Telekom, a.s.

Karadžičová 10, Bratislava

35763469

55.

Potraviny

100,68

 

12/2013

9.4.2013

Štefan Pokrivčák

Maurerova 36, Krompachy

40850561

56.

Potraviny

103,02

 

13/2013

9.4.2013

Papcun Jozef

Hlavná 2, Krompachy

34526081

57.

Vývoz TDO 3/2013

205,97

 

 

10.4.2013

Ekover s.r.o.

SNP 34

Spišské Vlachy

31691021

58.

Prevádzkovanie vodovodu 3/2013

99,57

 

 

10.4.2013

Aqua Spiš plus s.r.o.

Rudňany č. 433

46321942

59.

Systémová podpora URBIS

75,-

 

 

10.4.2013

MADE s.r.o.

Lazovná 69, Banská Bystrica

36041688

60.

Fa za tel. služby

39,34

 

 

11.4.2013

Telefónica Slovakia, s.r.o.

Einsteinova 24, Bratislava

35848863

61.

Výmena vodomerov

1072,81

 

 

17.4.2013

AQUASPIŠ SPOL. S R.O.

Sadová 12/2081, SNV

36174360

62.

Fa za odhrňovanie snehu

76,50

 

14,15,16/2013

25.4.2013

Ondrej Pavol

Slatvina 49

36153583

63.

Splátka za vypracovanie PD

511,80

 

 

30.4.2013

Ing. Viktor Fabian

Brusník 20, Smižany

33877653

64.

Fa za elektrinu

1317,-

 

 

30.4.2013

Východoslovenská energetika a.s.

Mlynská 31, Košice

36211222

65.

Fa za dodávku plynu

480,-

 

 

3.5.2013

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26

35815256

66

Telefónne služby

69,16

 

 

7.5.2013

Slovak Telekom, a.s.

Karadžičová 10, Bratislava

35763469

67.

Potraviny

209,60

 

19/2013

7.5.2013

Štefan Pokrivčák

Maurerova 36, Krompachy

40850561

68.

Potraviny

112,66

 

18/2013

7.5.2013

Papcun Jozef

Hlavná 2, Krompachy

34526081

69.

Mäso

81,41

 

20/2013

7.5.2013

BIJANA, Danka Sedláková

Slatvina 88

34803343

70.

Fa za prevádzkovanie  vodovodu

99,57

 

 

13.5.2013

Aqua Spiš plus s.r.o.

Rudňany 433

46321942

71.

Fa za vykonanie verejného obstarávania

1000,-

 

 

17.5.2013

ORIM-TENDER, s.r.o.

17.novembra 73, Sabinov

44689454

72.

Vývoz TDO 4/2013

198,90

 

 

17.5.2013

Ekover s.r.o.

SNP 34

Spišské Vlachy

31691021

73.

Fa za tel. služby

31,18

 

 

17.5.2013

Telefónica Slovakia, s.r.o.

Einsteinova 24, Bratislava

35848863

74.

Fa za prenájom priestorov-Poľská delegácia

128,50

 

 

21.5.2013

Franko Michal

Spišský Hrušov 173

10759751

75.

Vypracovanie PD – rozšírenie vodovodu

511,80

 

 

29.5.2013

Ing. Viktor Fabian

Brusník 20, Smižany

33877653

76.

 

Potraviny

121,68

 

24/2013

4.6.2013

Papcun Jozef

Hlavná 2, Krompachy

34526081

77.

Potraviny

217,12

 

23/2013

4.6.2013

Štefan Pokrivčák

Maurerova 36, Krompachy

40850561

78.

Fa za dodávka plynu

480,00

 

 

4.6.2013

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26

35815256

79.

Fa za telefónne služby

85,18

 

 

5.6.2013

Slovak Telekom, a.s.

Karadžičová 10, Bratislava

35763469

80.

Fa za zametanie obce

60,00

 

17/2013

5.6.2013

Správa ciest KS

Nám. Maratónu mieru 1, Košice

35555777

81.

Fa za traktor Stiga, olej

1517,80

 

 

6.6.2013

 Sakmáry Ladislav

I. Krasku 11, SNV

17190444

82.

Potraviny „Stretnutie seniorov“

55,94

 

 

6.6.2013

Štefan Pokrivčák

Maurerova 36, Krompachy

40850561

83.

Oprava vodomerov

228,92

 

21/2013

6.6.2013

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Komenského 50, Košice

36570460

84.

Kontrola a oprava akumulačných pecí

100,80

 

26/2013

6.6.2012

Martin Čurilla

Slatvina 13

44304706

85.

Údržba verejného osvetlenia a elektroinštalačné práce

300,-

 

 

7.6.2013

Martin Čurilla

Slatvina 13

44304706

86.

Mäso-MŠ

79,71

 

25/2013

7.6.2013

BIJANA, Danka Sedláková

Slatvina 88

34803343

87.

Odvoz TDO 5/2013

420,12

 

 

10.6.2013

Ekover s.r.o.

SNP 34

Spišské Vlachy

31691021

88.

Popl. za vyjadrenie TKZ

6,-

 

 

10.6.2013

Slovak Telekom, a.s.

Karadžičová 10, Bratislava

35763469

89.

Predplatné – Predškolská výchova

1.-2./2013

3,60

 

 

10.6.2013

Slovenská pošta, a.s.

Partizánska cesta 9, Ban. Bystrica

36631124

90.

Nákup lepenky

109,01

 

 

10.6.2013

Peter Klešč-KLEŠČ

Olšavka 17

34526871

91.

Nákup náplni do tlačiarne

52,20

 

 

10.6.2013

Cunik Ladislav

DATASERVIS

Letná 65, SNV

10761691

92.

Prevádzkovanie vodovodu 5/2013

99,57

 

 

11.6.2013

Aqua Spiš plus s.r.o.

Rudňany 433

46321942

93.

Fa za tel. služby

51,64

 

 

13.6.2013

Telefónica Slovakia, s.r.o.

Einsteinova 24, Bratislava

35848863

94.

PD – IBV Pánske

550,-

 

27/2013

19.6.2013

Ing. Marcel Novák, AGLO-projekčná kancelária

Markušovská cesta 1, SNV

33061611

95.

Oprava strechy OcÚ

436,-

 

 

24.6.2013

SATMÁRY JOZEF

Požiarnická 43, Sp. Vlachy

37181254

96.

Dopravné značky

232,15

 

28/2013

24.6.2013

ZARA-chránená dielňa, František Mešina

ul. Železničná 846/12, Veľký Krtíš

41283961

97.

Vypracovanie PD – rozšírenie vodovodu

511,80

 

 

1.7.2013

Ing. Viktor Fabian

Brusník 20, Smižany

33877653

98.

Oprava tlačiarne

64,50

 

 

1.7.2013

Cunik Ladislav

DATASERVIS

Letná 65, SNV

10761691

99.

Systémová podpora URBIS

75,-

 

 

1.7.2013

MADE s.r.o.

Lazovná 69, Banská Bystrica

36041688

100.

Fa za dodávka plynu

480,00

 

 

2.7.2013

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26

35815256

101.

Potraviny

223,29

 

34/2013

4.7.2013

Štefan Pokrivčák

Maurerova 36, Krompachy

40850561

 

102.

 

Potraviny

107,28

 

29/2013

12.7.2013

Papcun Jozef

Hlavná 2, Krompachy

34526081

103.

Mäso-MŠ

43,10

 

35/2013

4.7.2013

BIJANA, Danka Sedláková

Slatvina 88

34803343

104.

Ročný poplatok za doménu

39,50

 

 

8.7.2013

Kdeje Software s.r.o.

Astrová 8, Bratislava

36730947

105.

Odvoz TDO 6/2013

222,66

 

 

8.7.2013

Ekover s.r.o.

SNP 34

Spišské Vlachy

31691021

106.

Prevádzkovanie vodovodu 6/2013

99,57

 

 

8.7.2013

Aqua Spiš plus s.r.o.

Rudňany 433

46321942

107.

Vypracovanie statického posudku mosta

200,-

 

32/2013

17.7.2013

Ing. Vít Svoboda

Štúrovo nábrežie 13/19, SNV

14372398

108.

Telefónne služby

56,65

 

 

10.7.2013

Slovak Telekom, a.s.

Karadžičová 10, Bratislava

35763469

109.

Fa za tel. služby

46,42

 

 

15.7.2013

Telefónica Slovakia, s.r.o.

Einsteinova 24, Bratislava

35848863

110.

Kameň lomový

838,20

 

31/2013

15.7.2013

KSR-KAMEŇOLOMY SR, S.R.O.

Neresnícka cesta 3, Zvolen

31559123

111.

Kameň lomový

977,92

 

31/2013

15.7.2013

KSR-KAMEŇOLOMY SR, S.R.O.

Neresnícka cesta 3, Zvolen

31559123

112.

Drvené kamenivo

123,67

 

31/2013

15.7.2013

KSR-KAMEŇOLOMY SR, S.R.O.

Neresnícka cesta 3, Zvolen

31559123

113.

Drvené kamenivo

124,08

 

31/2013

15.7.2013

KSR-KAMEŇOLOMY SR, S.R.O.

Neresnícka cesta 3, Zvolen

31559123

114.

Kameň lomový

50,30

 

31/2013

15.7.2013

KSR-KAMEŇOLOMY SR, S.R.O.

Neresnícka cesta 3, Zvolen

31559123

115.

Kameň lomový

154,63

 

31/2013

15.7.2013

KSR-KAMEŇOLOMY SR, S.R.O.

Neresnícka cesta 3, Zvolen

31559123

116.

Fa za práce – báger

5565,60

 

30/2013

16.7.2013

JOGA spol. s r.o.

Lesná 5, Olcnava

31708251

117.

Preprava kameňa a vývoz nánosov

3163,38

 

33/2013

16.7.2013

JOGA spol. s r.o.

Lesná 5, Olcnava

31708251

 

118.

 

Potraviny

55,-

 

 

16.7.2013

Papcun Jozef

Hlavná 2, Krompachy

34526081

119.

Nákup lepenky

47,98

 

 

24.72013

Peter Klešč-KLEŠČ

Olšavka 17

34526871

120.

Servisné práce

45,90

 

 

1.8.2013

Cunik Ladislav

DATASERVIS

Letná 65, SNV

10761691

121.

Pranie a žehlenie obrusov

26,50

 

 

2.8.2013

Ing. Peter Bratko – EUROnline

Hlavná 1, Krompachy

43747043

122.

Fa za elektrinu

1317,-

 

 

2.8.2013

Východoslovenská energetika a.s.

Mlynská 31, Košice

36211222

123.

Fa za dodávka plynu

480,00

 

 

2.8.2013

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26

35815256

124.

Telefónne služby

43,50

 

 

7.8.2013

Slovak Telekom, a.s.

Karadžičová 10, Bratislava

35763469

125.

Odvoz TDO 7/2013

235,35

 

 

8.8.2013

Ekover s.r.o.

SNP 34

Spišské Vlachy

31691021

126.

Vypracovanie PD – rozšírenie vodovodu

511,80

 

 

8.8.2013

Ing. Viktor Fabian

Brusník 20, Smižany

33877653

127.

Prevádzkovanie vodovodu 7/2013

99,57

 

 

9.8.2013

Aqua Spiš plus s.r.o.

Rudňany 433

46321942

128.

Plastové nádoby KO

123,-

 

 

20.8.2013

MEVA-SK s.r.o. Rožňava

Krátka 574, Brzotín

31681051

129.

Hranoly a dosky pre ihrisko MŠ

709,33

 

 

26.8.2013

Ing. Anton Minďaš, KOLBACH-DREVO

Studenec 135

37478753

130.

Pletivo – plot MŠ

240,16

 

 

28.8.2013

Milan Lacko KACHLIARSTVO

Jilemnického 7, Sp. Vlachy

30669324

131.

Farba – maľovanie ČOV

181,84

 

 

28.8.2013

Milan Lacko KACHLIARSTVO

Jilemnického 7, Sp. Vlachy

30669324

132.

Autobusová doprava-Poľská delegácia

242,08

 

 

28.8.2013

Mgr. Mária Kicková

Prešovská 341/64, Sp. Podhradie

44008775

133.

Kancelárske potreby

244,40

 

 

3.9.2013

Cunik Ladislav

DATASERVIS

Letná 65, SNV

10761691

134.

Fa za tel. služby

44,46

 

 

3.9.2013

Telefónica Slovakia, s.r.o.

Einsteinova 24, Bratislava

35848863

135.

Šiltovky s potlačou – Poľská delegácia

 

65,60

 

 

4.9.2013

DIA VEGA, s.r.o.

Šarišská 2122/6, SNV

36171948

136.

Fa za dodávka plynu

480,00

 

 

4.9.2013

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26

35815256

137.

Hranoly  pre ihrisko MŠ

106,56

 

 

4.9.2013

Ing. Anton Minďaš, KOLBACH-DREVO

Studenec 135

37478753

138.

Telefónne služby

55,82

 

 

6.9.2013

Slovak Telekom, a.s.

Karadžičová 10, Bratislava

35763469

139.

Potraviny

328,68

 

 

6.9.2013

Papcun Jozef

Hlavná 2, Krompachy

34526081

140.

Stĺpiky – oplotenie MŠ

118,56

 

 

10.9.2013

Milan Lacko KACHLIARSTVO

Jilemnického 7, Sp. Vlachy

30669324

141.

Vývoz TDO 8/2013

210,62

 

 

10.9.2013

Ekover s.r.o.

SNP 34

Spišské Vlachy

31691021

142.

Vypracovanie PD – rozšírenie vodovodu

511,80

 

 

12.9.2013

Ing. Viktor Fabian

Brusník 20, Smižany

33877653

143.

Fa za tel. služby

39,08

 

 

12.9.2013

Telefónica Slovakia, s.r.o.

Einsteinova 24, Bratislava

35848863

144.

Fa za výmenný pobyt Poľsko

247,38

 

 

19.9.2013

Obec Olcnava

Jarná 2, Olcnava

00329436

145.

Fa za publikáciu

13,-

 

 

25.9.2013

RVC-ZO, so sídlom v Štrbe

Hlavná 188/67, Štrba

31954502

146.

Fa za zameranie a vytýčenie stĺpov NN vedenia

297,-

 

38/2013

30.9.2013

Ján ZEMAN

Lorencova 11, Krompachy

37176528

147.

Tovar do kuchyne MŠ

67,14

 

 

1.10.2013

METRO Cash & Carry SR s.r.o.

Senecká cesta 1881, Ivanka pri Dunaji

45952671

148.

Systémová podpora URBIS

75,-

 

 

2.10.2013

MADE spol. s r.o.

Lazovná 69, Banská Bystrica

36041688

149.

Fa za dodávka plynu

480,00

 

 

2.10.2013

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26

35815256

150.

Kovoobrábačské práce

180,-

 

40/2013

2.10.2013

Združenie techn. a športových činností-VLAŠAN

Vajanského 13, Spišské Vlachy

31950345

151.

Konzumné zemiaky

140,-

 

44/2013

2.10.2013

Jozef Leško

Oľšavka 30

 

152.

Potraviny

68,18

 

41/2013

7.10.2013

Papcun Jozef

Hlavná 2, Krompachy

34526081

153.

Potraviny

176,79

 

39/2013

7.10.2013

Štefan Pokrivčák

Maurerova 36, Krompachy

40850561

154.

Mäso-MŠ

101,08

 

42/2013

7.10.2013

BIJANA, Danka Sedláková

Slatvina 88

34803343

155.

Vývoz TDO 9/2013

208,34

 

 

7.10.2013

Ekover s.r.o.

SNP 34, Spišské Vlachy

31691021

156.

Prevádzkovanie vodovodu 9/2013

99,57

 

 

9.10.2013

Aqua Spiš plus s.r.o.

Rudňany 433

46321942

157.

Fa za tel. služby

37,21

 

 

15.10.2013

Telefónica Slovakia, s.r.o.

Einsteinova 24, Bratislava

35848863

158.

Predplatné aktualizácií

27,60

 

 

21.10.2013

PORADCA s.r.o.

Pri Celulózke 40, Žilina

36371271

159.

Hranoly  pre ihrisko MŠ

229,14

 

 

28.10.2013

Ing. Anton Minďaš, KOLBACH-DREVO

Studenec 135

37478753

160.

Prevádzkovanie vodovodu 8/2013

99,57

 

 

28.10.2013

Aqua Spiš plus s.r.o.

Rudňany 433

46321942

161.

Telefónne služby

62,48

 

 

31.10.2013

Slovak Telekom, a.s.

Karadžičová 10, Bratislava

35763469

162.

Potraviny

93,53

 

46/2013

5.11.2013

Papcun Jozef

Hlavná 2, Krompachy

34526081

163.

Potraviny

216,04

 

45/2013

5.11.2013

Štefan Pokrivčák

Maurerova 36, Krompachy

40850561

164.

Mäso

93,82

 

47/2013

8.11.2013

 

BIJANA, Danka Sedláková

Slatvina 88

34803343

165.

Telefónne služby

41,01

 

 

8.11.2013

Slovak Telekom, a.s.

Karadžičová 10, Bratislava

35763469

166.

Fa za elektrinu

1317,-

 

 

8.11.2013

Východoslovenská energetika a.s.

Mlynská 31, Košice

36211222

167.

Fa za dodávka plynu

480,00

 

 

8.11.2013

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26

35815256

168.

Vývoz TDO 10/2013

217,30

 

 

11.11.2013

Ekover s.r.o.

SNP 34

Spišské Vlachy

31691021

169.

Prevádzkovanie vodovodu 10/2013

99,57

 

 

11.11.2013

Aqua Spiš plus s.r.o.

Rudňany 433

46321942

170.

Fa za tel. služby

44,89

 

 

14.11.2013

Telefónica Slovakia, s.r.o.

Einsteinova 24, Bratislava

35848863

171.

Analýza pitnej vody

76,80

 

 

14.11.2013

EL spol. s r.o.

Radlinského 17A, SNV

31652859

172.

Fa za práce – NEW HOLLAND

331,20

 

 

19.11.2013

JOGA spol. s r.o.

Lesná 5, Olcnava

31708251

173.

Fa za analýzu vôd

588,-

 

 

22.11.2013

EL spol. s r.o.

Radlinského 17A, SNV

31652859

174.

Práca NEW HOLLAND – oprava vodovodnej prípojky

277,20

 

 

25.11.2013

JOGA spol. s r.o.

Lesná 5, Olcnava

31708251

175.

Vykonanie kontroly hasiacich prístrojov

157,20

 

 

27.11.2013

Stanislav Bonk

Rastislavova 3486/18, Poprad

45305978

176.

Fa za opravu prípojky

427,22

 

 

27.11.2013

Aqua Spiš plus s.r.o.

Rudňany 433

46321942

177.

Fa za obecné noviny 2013

52,-

 

 

27.11.2013

INPROST S.R.O.

Smrečianska 29, Bratislava 1

31363091

178.

 

Fa za kancel. potreby

36,86

 

 

2.12.2013

Cunik Ladislav

DATASERVIS

Letná 65, SNV

10761691

179.

 

Fa za kancel. potreby-Switch

231,06

 

 

2.12.2013

Cunik Ladislav

DATASERVIS

Letná 65, SNV

10761691

180.

Stravovanie počas volieb do VÚC 2013

48,97

 

 

3.12.2013

Martina Nováková

Bystrany 145

44622937

181.

Stravovanie počas volieb do VÚC 2013

41,98

 

 

3.12.2013

Martina Nováková

Bystrany 145

44622937

182.

Fa za dodávka plynu

480,00

 

 

3.12.2013

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26

35815256

183.

Prevádzkovanie vodovodu 11/2013

99,57

 

 

6.12.2013

Aqua Spiš plus s.r.o.

Rudňany 433

46321942

184.

Fa za potraviny

240,27

 

 

9.12.2013

Štefan Pokrivčák

Maurerova 36, Krompachy

40850561

185.

Fa za potraviny

160,42

 

 

9.12.2013

Papcun Jozef

Hlavná 2, Krompachy

34526081

186.

Fa za mäso

56,42

 

 

9.12.2013

BIJANA, Danka Sedláková

Slatvina 88

34803343

187.

Fa za odvoz TDO 11/2013

212,63

 

 

9.12.2013

Ekover s.r.o.

SNP 34

Spišské Vlachy

31691021

188.

Pripojovací poplatok

553,50

 

 

9.12.2013

Východoslovenská distribučná, a.s.

Mlynská 31,

Košice

36599361

189.

Predplatné PREDŠKOLSKÁ VÝCHOVA 3-6/2014

7,20

 

 

9.12.2013

Slovenská pošta, a.s.

Partizánska cesta 9, Banská Bystrica

36631124

190.

Fa za potraviny

17,50

 

 

9.12.2013

COOP Jednota Liptovský Mikuláš, spotrebné družstvo

1. Mája 54, Liptovský Mikuláš

00168963

191.

Fa za telefónne služby

55,96

 

 

9.12.2013

Slovak Telekom, a.s.

Karadžičová 10, Bratislava

35763469

192.

Fa za kancelárske potreby

63,66

 

 

12.12.2013

Cunik Ladislav

DATASERVIS

Letná 65, SNV

10761691

193.

Fa za výrobu poklopu

32,33

 

 

12.12.2013

MERCATOR-KOVO, spol. s r.o.

Okolie 947/3, Spišské Vlachy

31732194

194.

Fa za tel. služby

30,81

 

 

13.12.2013

Telefónica Slovakia, s.r.o.

Einsteinova 24, Bratislava

35848863

195.

Oprava vianočných panelov

262,40

 

 

13.12.2013

Ján Puchala-EL

Katúň 34

34804234

196.

Izolatérske  práce

258,-

 

 

18.12.2013

SATMÁRY JOZEF

Požiarnická 43, Sp. Vlachy

37181254

197.

Presun materiálu – ihrisko MŠ

42,-

 

 

18.12.2013

Jozef Vilkovský-UNIP

Vojkovce 121

10762132

198.

Analýza pitnej vody

153,60

 

 

18.12.2013

EL spol. s r.o.

Radlinského 17A, SNV

31652859

199.

Kancelárske potreby

84,-

 

 

18.12.2013

Cunik Ladislav, DATASERVIS

Letná 65, SNV

10761691

200.

Fa za mäso

66,94

 

 

18.12.2013

BIJANA, Danka Sedláková

Slatvina 88

34803343

201.

Materiál – ihrisko MŠ

148,50

 

 

20.12.2013

Peter Klešč-KLEŠČ

Olšavka 17

34526871

202.

Pranie a žehlenie obrusov

33,40

 

 

20.12.2013

Ing. Peter Bratko – EUROnline

Hlavná 1, Krompachy

43747043

203.

Potraviny

359,62

 

 

31.12.2013

COOP Jednota Liptovský Mikuláš, spotrebné družstvo

1. Mája 54, Liptovský Mikuláš

00168963

204.

Správa vodovodu 12/2013

99,57

 

 

31.12.2013

Aqua Spiš plus s.r.o.

Rudňany 433

46321942

205.

Materiál – ihrisko MŠ

359,52

 

 

31.12.2013

Peter Klešč-KLEŠČ

Olšavka 17

34526871

206.

Fa za odvoz TDO 12/2013

195,95

 

 

31.12.2013

Ekover s.r.o.

SNP 34

Spišské Vlachy

31691021

207.

Fa za tel. služby

31,75

 

 

31.12.2013

Telefónica Slovakia, s.r.o.

Einsteinova 24, Bratislava

35848863

208.

Vyúčtovanie elektriny - nedoplatok

9,16

 

 

31.12.2013

Východoslovenská energetika a.s.

Mlynská 31, Košice

36211222

209.

Vyúčtovanie elektriny - preplatok

34,86

 

 

31.12.2013

Východoslovenská energetika a.s.

Mlynská 31, Košice

36211222

210.

telekomunikačné služby

55,82     31.12.2013

Slovak Telekom, a.s.

Karadžičova 10, Bratislava

35763469

 211.

Poplatok za vedenie účtu CP

39,96

 

 

31.12.2013

Prima banka Slovensko, a.s.

Hodžova 11, Žilina

31575951

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zmluvy            

P.č.

Názov firmy

Popis predmetu zmluvy

Hodnota v €urách s DPH

Dátum uzavretia - zverejnenia

Dokument

1.

Ekover, s.r.o., SNP 34, Sp. Vlachy likvidácia odpadov   30.1.2013 - 30.1.2013 z1
2. Ekover, s.r.o., SNP 34, Sp. Vlachy likvidácia odpadov   30.1.2013 - 30.1.2013 z2
3. Ekover, s.r.o., SNP 34, Sp. Vlachy likvidácia odpadov    5.22013 - 5.2.2013 z3
4. EL, spol. s r.o. rozbory pitnej vody 810,- 25.2.2013 - 11.3.2013 z4
5.

ORIM - Tender,

s.r.o.,         17. novembra 73,Sabinov

verejné obstarávanie 5000,- 14.2.2013 - 20.2.2013 z5
6. Aqua Spiš plus, s.r.o.,  Rudňany 433 zmluva o prevádzkovaní vodovodu 99,57 1.3.2013 - 7.3.2013 z6
7. Urbárska spoločnosť Slatvina, Slatvina 48 prenájom nebytových priestorov 56,- 9.3.2013 - 15.3.2013 z7
8. SPZ, Poľovnícke združenie Sľubica,Oľšavka 38 dodatok k zmluve 19,93 18.3.2013 - 19.3.2013 z8
9.  Ing. Viktor Fabián, Brusník 20, Smižany PD rozšírenie vodovodu 2559,- 10.4.2013 - 15.4.2013 z9
10. Gmina Czermin, Chocz, Dobrzyca, Poľsko zmluva o spolupráci   19.4.2013 - 25.4.2013 z10
11. Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, Spišské Vlachy zmluva o spolufinancovaní CVČ   19.4.2013 - 24.4.2013 z11
12. Štefan Mikula, Slatvina 27, Slatvina kúpa pozemkov pod obec. komunikáciou 520,- 25.4.2013 - 29.4.2013 z12
13. ORIM - TENDER, s. r. o., 17. novembra 73, Sabinov dodatok k zmluve o VO - 1000,- 15.5.2013 - 19.5.2013 z13
14. UPSVaR, Sp. Nová Ves dohoda na výkon aktiv. činnosti 636,- 4.6.2013 - 10.6.2013 z14
15. Ivana Čurillová, Slatvina prenájom nebyt. priestorov   10.6.2013 - 16.6.2013 z15
16. Jana Holotňáková, Slatvina prenájom nebyt. priestorov 30,- 11.7.2013 - 18.7.2013 z16
17. Mária Gmucová, Slatvina prenájom nebyt. priestorov 30,- 18.7.2013 - 25.7.2013 z17
18. Jana Holotňáková, Slatvina darovacia zmluva 1000,- 26.7.2013 - 31.7.2013 z18
19. Roman Kurila, Slatvina prenájom nebyt. priestorov 42,80 1.8.2013 - 7.8.2013 z19
20. Jana Holotňáková, Slatvina darovacia zmluva 400,- 4.9.2013 - 11.9.2013 z20
21. SPZ, PZ Sľubica - Slatvina prenájom nebytových priestorov 20,- 26.9.2013 - 27.9.2013 z21
22. Prima banka Slovensko municipálny úver 19500,- 3.10.2013 - 3.10.2013 z22
23. Prima banka Slovensko zmluva o účte MU Univerzál   3.10.2013 - 3.10.2013 z23
24. UPSVaR, Sp. Nová Ves dohoda na výkon aktiv. činnosti   4.10.2013 - 7.10.2013 z24
25. Komunálna poisťovňa, a.s., Bratislava úrazové poistenie UoZ 6,64 6.10.2013 - 7.10.2013 z25
26. COOP Jednota Liptovský Mikuláš, SD, Liptovský Mikuláš kúpna zmluva 15 000,- 7.10.2013 - 10.10.2013 z26
27. František Dobrovič, Slatvina 64 prenájom nebyt. priestorov 24,32 12.10.2013 - 17.10.2013 z27
28.

Embraco Slovakia, s.r.o., Odorínska cesta 2, Sp. N. Ves

darovacia zmluva 400,- 28.10.2013 - 3.11.2013 z28
29. VSD, a.s., Mlynská 31, Košice zmluva o uzavretí budúcej zmluvy   28.10.2013 - 3.11.2013 z29
30. COOP Jednota, Sp. Nová Ves nákup tovaru   25.11.2013 - 25.11.2013 z30
31.

IMAO electric, s.r.o., Mládežnícka 108, Považská Bystrica

zmluva o zabezpečení reklamy 2000,- 20.11.2013 - 27.11.2013 z31
32. VSD, a.s., Mlynská 31, Košice zmluva o pripojení žiadateľa do DS 461,25 4.12.2013 - 7.12.2013 z32
33. Mária Adamkovičová, Slatvina 31 prenájom KD   10.12.2013 - 15.12.2013 z33
34. Ekover, s.r.o., SNP 34, Spišské Vlachy ročná zmluva o likvidácii odpadov   27.12.2013 - 30.12.2013 z34
35. Kyseľová Janka, Duklianská 54, Spišská Nová Ves prenájom KD   20.12.2013 - 22.12.2013 z35

 

                   2013 ©  OcÚ Slatvina