Zverejňovanie dokumentov

  • Zverejňovanie údajov v zmysle  ustanovenia § 102 ods. 4 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní
  • o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

            Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou

Štvrťrok  2014 Identifikácia úspešného uchádzača Predmet zákazky Hodnota zákazky v €urách
1. VSE, a.s., Mlynská 31, Košice dodávka EE 1261,88
2.      
3.      
4.      

            Zmenou Zákona o verejnom obstáravaní sa súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou od II. štvrťroka 2014 zverejňuje v profile

            obstáravateľa na webovom sídle organizácie Úrad pre vrejné obstáravanie, Dunajská 68, Bratislava  www.uvo.gov.sk

 

Zverejňovanie údajov v zmysle zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám

v znení neskorších predpisov a násl.

Objednávky 

Por. číslo

Popis objednávky

Hodnota v €urách  s   DPH

K zmluve číslo

Dátum objednávky

Názov firmy

Adresa (sídlo)

IČO firmy

Objednávku podpísal

Funkcia

1.

Potraviny

359,62

 

8.1.2014

COOP Jednota Liptovský Mikuláš, spotrebné družstvo

1. mája 54, Liptovský Mikuláš

00168963

Nováková

kuchárka

2.

Mäso

66,94

 

13.1.2014

BIJANA, Danka Sedláková

Slatvina 88

34803343

Nováková

kuchárka

3.

Zimná údržba komunikácii, odhrňovanie snehu

50,-

 

24.1.2014

Denisa Uličná

Vojkovce 65

43834388

Vrábeľ

starosta

4.

Hromadné údaje z katastra nehnuteľností

 

 

7.2.2014

Geodetický a kartografický ústav

Chlumeckého 4, Bratislava

17316219

Vrábeľ

starosta

5.

Potraviny

 

424,48

 

8.2.2014

COOP Jednota Liptovský Mikuláš, spotrebné družstvo

Ul. 1. mája 54, Liptovský Mikuláš

00168963

Nováková

kuchárka

6.

Mäso

 

81,91

 

8.2.2014

BIJANA Danka Sedláková

Slatvina 88

34803343

Nováková

kuchárka

7.

Výroba a montáž garážovej brány

650,-

 

25.3.2014

Ivan Nechaj

J. Matušku 10, SNV

33982449

Vrábeľ

starosta

8.

Farby

 

 

31.3.2014

VIESTA FARBY-LAKY

SNP 29, Krompachy

17193583

Vrábeľ

starosta

9.

Potraviny

234,28

 

31.3.2014

COOP Jednota Liptovský Mikuláš, spotrebné družstvo

Ul. 1. mája 54, Liptovský Mikuláš

00168963

Nováková

kuchárka

10.

Mäso

62,65

 

31.3.2014

BIJANA Danka Sedláková

Slatvina 88

34803343

Nováková

kuchárka

11.

Doprava autobusom - MŠ

 

 

3.4.2014

Eurobus a.s., dopr.závod Sp.N.Ves

Staničné námestie, Košice

36211079

Vrábeľ

starosta

12.

Porealizačné zameranie projektu elektrifikácia

 

 

9.4.2014

Ján ZEMAN

GEODET

Lorencova

11, Krompachy

37176528

Vrábeľ

starosta

13.

Potraviny

347,47

 

9.4.2014

COOP Jednota Liptovský Mikuláš, spotrebné družstvo

Ul. 1. mája 54, Liptovský Mikuláš

00168963

Nováková

kuchárka

14.

Mäso

80,56

 

9.4.2014

BIJANA Danka Sedláková

Slatvina 88

34803343

Nováková

kuchárka

15.

Plastové nádoby 120 l

150,48

 

9.4.2014

MEVA-SK s.r.o.

Krátka 574, Brzotín

31681051

Vrábeľ

starosta

16.

Zameranie a určenie vlastníckych práv, vyhotovenie GP

 

 

3.5.2014

Ján ZEMAN

GEODET

Lorencova

11, Krompachy

37176528

Vrábeľ

starosta

17.

Potraviny

376,80

 

2.5.2014

COOP Jednota Liptovský Mikuláš, spotrebné družstvo

Ul. 1. mája 54, Liptovský Mikuláš

00168963

Nováková

kuchárka

18.

Mäso

46,35

 

9.5.2014

BIJANA Danka Sedláková

Slatvina 88

34803343

Nováková

kuchárka

19.

Potraviny

301,58

 

2.6.2014

COOP Jednota Liptovský Mikuláš, spotrebné družstvo

Ul. 1. mája 54, Liptovský Mikuláš

00168963

Nováková

kuchárka

20.

Mäso

54,69

 

5.6.2014

BIJANA Danka Sedláková

Slatvina 88

34803343

Nováková

kuchárka

21.

Vypracovanie PD – Rekonštrukcia strechy

500,-

 

11.7.2014

Ing. Mojmír Began

Ing. Straku 4, SNV

00594008

Vrábeľ

starosta

22.

Oprava oporného múra, fasády

255,50

 

11.7.2014

Jozef Satmáry

Požiarnická 43, Sp. Vlachy

37181254

Vrábeľ

starosta

23.

Montážne práce na vodovode

1180,80

 

1.8.2014

Aqua Spiš plus, s.r.o.

Rudňany 433

46321942

Vrábeľ

starosta

24.

Izoláterské práce na streche

317,-

 

15.8.2014

SATMÁRY JOZEF

Požiarnická 43, Spišské Vlachy

37181254

Vrábeľ

starosta

25.

Mäso

150,-

KZ zo dňa 24.10.2014

22.8.2014

BIJANA Danka Sedláková

Slatvina 88

34803343

Nováková

kuchárka

26.

Potraviny

503,01

KZ zo dňa 24.10.2014

2.9.2014

PACIGA s.r.o.

Zimná 88, SNV

36582115

 Nováková

kuchárka

27.

Vytýčovací náčrt trasy vodovodu

230,-

 

30.9.2014

Ján ZEMAN

GEODET

Lorencova

11, Krompachy

37176528

Vrábeľ

starosta

28.

Mäso

64,48

KZ zo dňa 24.10.2014

30.9.2014

BIJANA Danka Sedláková

Slatvina 88

34803343

Nováková

kuchárka

29.

Potraviny

271,46

KZ zo dňa 24.10.2014

30.9.2014

PACIGA s.r.o.

Zimná 88, SNV

36582115

 Nováková

kuchárka

30.

Zameranie kanalizácie – skutkový stav

230,-

 

1.10.2014

Ján ZEMAN

GEODET

Lorencova

11, Krompachy

37176528

Vrábeľ

starosta

31.

Vytýčenie plynárenských zariadení

338,42

 

17.10.2014

SPP-distribúcia, a.s.

Mlynské nivy 44/b, Bratislava

35910739

Vrábeľ

starosta

32.

Oprava TKR

50,-

 

5.11.2014

Ľubomír LUTTER

Jarná 2, Spišské Vlachy

35574500

Vrábeľ

starosta

33.

Mäso

56,76

KZ zo dňa 24.10.2014

5.11.2014

BIJANA Danka Sedláková

Slatvina 88

34803343

Nováková

kuchárka

34.

Potraviny

374,13

KZ zo dňa 24.10.2014

5.11.2014

PACIGA s.r.o.

Zimná 88, SNV

36582115

 Nováková

kuchárka

35.

Vytvorenie loga ČOV

 

 

18.11.2014

TRIK design-Mária Kašická

Hutnícka 8, Sp. Nová Ves

40111636

Vrábeľ

starosta

36.

Vypracovanie PD na dopravné značenie

400,-

 

 

Spišprojekt, s.r.o.

Zimná 103, SNV

44936133

Vrábeľ

starosta

37.

Mäso

65,67

KZ zo dňa 24.10.2014

1.12.2014

BIJANA Danka Sedláková

Slatvina 88

34803343

Nováková

kuchárka

38.

Potraviny

219,91

KZ zo dňa 24.10.2014

1.12.2014

PACIGA s.r.o.

Zimná 88, SNV

36582115

 Nováková

kuchárka

39.

Zhotovenie web stránky Virtuálny cintorín

 

 

30.12.2014

Eva Solčani

Slatvina 24

47813512

Vrábeľ

starosta

 

Faktúry

Por. číslo

Popis fakturácie

Hodnota v €urách  s DPH

K zmluve číslo

K objednávke číslo

Dátum doruč. fa

Názov firmy

Adresa (sídlo)

IČO firmy

1.

Systémová podpora URBIS

75,-

U920/2012

 

7.1.2014

MADE spol. s r. o.

Lazovná 69, Ban. Bystrica

36041688

2.

Novoročné pozdravy

9,-

 

 

7.1.2014

TRIK design-Mária Kašická

Hutnícka 8, Sp. Nová Ves

40111636

3.

Licenčná odmena

68,61

 

 

16.1.2014

Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam

Rastislavova 3, Bratislava 2

00178454

4.

Vyúčtovanie dodávky zem. plynu za rok 2013

-364,60

 

 

27.1.2014

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26

35815256

5.

Fa za náplne do tlačiarni

45,50

 

 

27.1.2014

Cunik Ladislav  DATASERVIS

Letná 65, Sp. Nová Ves

10761691

6.

Dodávka elektrickej energie

1248,-

 

 

3.2.2014

Východoslovenská energetika, a.s.

Mlynská 31, Košice

36211222

7.

Odhrňovanie snehu

50,-

 

 

3.2.2014

Denisa Uličná

Vojkovce 65

43834388

8.

Fa za dodávku zem. Plynu

458,-

 

 

5.2.2014

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26

35815256

9.

 

Fa za potraviny

 

287,46

 

 

6.2.2014

COOP Jednota Liptovský Mikuláš, spotrebné družstvo

Ul. 1. mája 54, Liptovský Mikuláš

00168963

10.

Fa za mäso

62,66

 

 

7.2.2014

BIJANA Danka Sedláková

Slatvina 88

34803343

11.

Telefónne služby

56,36

2028503790

 

10.2.2014

Slovak Telekom, a.s.

Karadžičová 10, Bratislava

35763469

12.

Fa za kancelárske potreby

144,50

 

 

12.2.2014

Cunik Ladislav  DATASERVIS

Letná 65, Sp. Nová Ves

10761691

13.

Úhrada za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska

56,78

 

 

14.2.2014

Rozhlas a televízia Slovenska

Mlynská dolina, Bratislava

47232480

14.

Autorská odmena za licenciu

14,28

Zmluva zo dňa 6.12.2013

 

14.2.2014

Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam

Rastislavova 3, Bratislava 2

00178454

15.

Fa za odvoz TDO 1/2014

229,16

12/2014

3

14.2.2014

Ekover s.r.o.

SNP 34

Spišské Vlachy

31691021

16.

Poplatok za prevádzkovanie vodovodu 1/2014

99,57

005v/2013

 

14.2.2014

Aqua Spiš plus s.r.o.

Rudňany č. 433

46321942

17.

Fa za tel. služby

32,74

 

 

14.2.2014

Telefónica Slovakia, s.r.o.

Einsteinova 24, Bratislava

35848863

18.

Práce CAT stroja

278,40

 

 

24.2.2014

JOGA s.r.o.

Lesná 5, Olcnava

31708251

19.

Fa za vyhľadávanie poruchy

166,-

 

 

26.2.2014

Aqua Spiš plus s.r.o.

Rudňany č. 433

46321942

20.

 Fa za opravu poruchy vodovodu

388,87

 

 

26.2.2014

Aqua Spiš plus s.r.o.

Rudňany č. 433

46321942

21.

Fa za čistenie zbernej nádrže

171,08

 

 

26.2.2014

Aqua Spiš plus s.r.o.

Rudňany č. 433

46321942

22.

 

Fa za dodávku zem. Plynu

458,-

 

 

4.3.2014

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26

35815256

23.

Fa za poskytovanie údajov z informačného systému katastra nehnuteľností

18,-

 

4/2014

6.3.2014

Geodetický a kartografický ústav Bratislava

Chlumeckého 4, Bratislava II

17316219

24.

 

Fa za potraviny

 

424,48

 

5/2013

6.3.2014

COOP Jednota Liptovský Mikuláš, spotrebné družstvo

Ul. 1. mája 54, Liptovský Mikuláš

00168963

25.

Fa za odvoz TDO 2/2014

228,08

12/2014

 

10.3.2014

Ekover s.r.o.

SNP 34

Spišské Vlachy

31691021

26.

Telefónne služby

71,93

2028503790

 

10.3.2014

Slovak Telekom, a.s.

Karadžičová 10, Bratislava

35763469

27.

Fa za mäso

81,91

 

6/2013

11.3.2014

BIJANA Danka Sedláková

Slatvina 88

34803343

28.

Poplatok za prevádzkovanie vodovodu 2/2014

99,57

005v/2013

 

13.3.2014

Aqua Spiš plus s.r.o.

Rudňany č. 433

46321942

29.

Fa za tel. služby

32,03

 

 

13.3.2014

Telefónica Slovakia, s.r.o.

Einsteinova 24, Bratislava

35848863

30.

Fa za mäso

63,30

 

 

2.4.2014

BIJANA Danka Sedláková

Slatvina 88

34803343

31.

Fa za dodávku zem. Plynu

458,-

 

 

3.4.2014

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26

35815256

32.

Systémová podpora URBIS

75,-

U920/2012

 

3.4.2014

MADE spol. s r. o.

Lazovná 69, Ban. Bystrica

36041688

33.

 

Fa za potraviny

 

240,08

 

9/2014

6.3.2014

COOP Jednota Liptovský Mikuláš, spotrebné družstvo

Ul. 1. mája 54, Liptovský Mikuláš

00168963

34.

 Fa za výmenu vodomerov

381,82

 

 

7.4.2014

Aqua Spiš plus s.r.o.

Rudňany č. 433

46321942

35.

Telefónne služby

67,48

2028503790

 

17.4.2014

Slovak Telekom, a.s.

Karadžičová 10, Bratislava

35763469

36.

Fa za odvoz TDO 3/2014

203,04

12/2014

 

9.4.2014

Ekover s.r.o.

SNP 34

Spišské Vlachy

31691021

37.

 

Fa za spotrebu energie

127,15

 

 

9.4.2014

COOP Jednota Liptovský Mikuláš, spotrebné družstvo

Ul. 1. mája 54, Liptovský Mikuláš

00168963

38.

Montáž brány

650,-

 

7/2014

9.4.2014

Ivan Nechaj

Matúšková 10, SNV

33982449

39.

Porealizačné zameranie EE - Pánske

253,-

 

12/2014

9.4.2014

Ján ZEMAN

GEODET

Lorencova

11, Krompachy

37176528

40.

Farby

150,30

 

8/2014

11.4.2014

VIESTA FARBY-LAKY

SNP 29, Krompachy

17193583

41.

Doprava autobusom – MŠ (návšteva ZŠ)

55,20

 

11/2014

11.4.2014

Eurobus a.s., dopr.závod Sp.N.Ves

Staničné námestie, Košice

36211079

42.

Poplatok za prevádzkovanie vodovodu 3/2014

99,57

005v/2013

 

15.4.2014

Aqua Spiš plus s.r.o.

Rudňany č. 433

46321942

43.

Fa za tel. služby

19,01

 

 

15.4.2014

Telefónica Slovakia, s.r.o.

Einsteinova 24, Bratislava

35848863

44.

Fa za kancelárske potreby

41,-

 

 

22.4.2014

Cunik Ladislav  DATASERVIS

Letná 65, Sp. Nová Ves

10761691

45.

Fa za pranie obrusov

26,50

 

 

23.4.2014

Ing. Peter Bratko – EUROnline

Hlavná 1, Krompachy

43747043

46.

Fa za licenčné služby

68,61

Zmluva zo dňa 6.12.2013

 

30.4.2014

Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam

Rastislavova 3, Bratislava 2

00178454

47.

Fa za výrobu pečiatky

13,66

 

 

30.4.2014

Mária Kašická – TRIK

Hutnícka 8, SNV

40111636

48.

Fa za záhradnú kosačku Dolmar

397,80

 

 

5.5.2014

Sakmary Ladislav

I. Krasku 11, SNV

17190444

49.

Dodávka elektrickej energie

1323,-

 

 

5.5.2014

Východoslovenská energetika, a.s.

Mlynská 31, Košice

36211222

50.

Školenie URBIS

49,-

 

 

6.5.2014

MADE spol. s r. o.

Lazovná 69, Ban. Bystrica

36041688

51.

Fa za dodávku zem. Plynu

458,-

 

 

6.5.2014

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26

35815256

52.

Fa za drvené kamenivo

114,60

 

 

12.5.2014

JOGA spol. s r.o.

Lesná 5, Olcnava

31708251

53.

Fa za odvoz TDO 4/2014

225,10

12/2014

 

12.5.2014

Ekover s.r.o.

SNP 34

Spišské Vlachy

31691021

54.

Fa za mäso

80,56

 

 

12.5.2014

BIJANA Danka Sedláková

Slatvina 88

34803343

55.

Poplatok za prevádzkovanie vodovodu 4/2014

99,57

005v/2013

 

13.5.2014

Aqua Spiš plus s.r.o.

Rudňany č. 433

46321942

56.

Fa za plastové nádoby 120 l

150,48

 

15/2014

13.5.2014

MEVA-SK s.r.o. Rožňava

Krátka 574, Brzotín

31681051

57.

Telefónne služby

75,37

2028503790

 

13.5.2014

Slovak Telekom, a.s.

Karadžičová 10, Bratislava

35763469

58.

 

Fa za potraviny

 

347,47

 

13/2014

13.5.2014

COOP Jednota Liptovský Mikuláš, spotrebné družstvo

Ul. 1. mája 54, Liptovský Mikuláš

00168963

59.

Fa za tel. služby

36,09

 

 

13.5.2014

Telefónica Slovakia, s.r.o.

Einsteinova 24, Bratislava

35848863

60.

Fa za kancelárske potreby

74,18

 

 

14.5.2014

Cunik Ladislav  DATASERVIS

Letná 65, Sp. Nová Ves

10761691

61.

Fa za ubytovanie Poľskej delegácie

165

 

 

19.5.2014

MICHAL FRANKO

Spišský Hrušov 173

10759751

62.

Fa za audítorské služby za rok 2013

400,-

Zmluva zo dňa 11.2.2014

 

20.5.2014

Ing. Vaščák Vladimír-Auditor

Oľše 18, Margecany

17151805

63.

Fa za pozvánky – Stretnutie seniorov

18,75

 

 

26.5.2014

Mária Kašická – TRIK

Hutnícka 8, SNV

40111636

64.

Fa za kancelárske potreby

33,60

 

 

3.6.2014

Cunik Ladislav  DATASERVIS

Letná 65, Sp. Nová Ves

10761691

65.

Fa za dodávku zem. Plynu

458,-

 

 

4.6.2014

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26

35815256

66

Fa zameranie a vyhotovenie GP

577,-

 

16/2014

4.6.2014

Ján ZEMAN

GEODET

Lorencova

11, Krompachy

37176528

67.

Fa za odvoz TDO 5/2014

383,57

12/2014

 

5.6.2014

Ekover s.r.o.

SNP 34

Spišské Vlachy

31691021

68.

 

Fa za potraviny

 

376,80

 

13/2014

5.6.2014

COOP Jednota Liptovský Mikuláš, spotrebné družstvo

Ul. 1. mája 54, Liptovský Mikuláš

00168963

69.

Predplatné – Predškolská výchova

1.-2./2014

3,60

 

 

17.6.2014

Slovenská pošta, a.s.

Partizánska cesta 9, Ban. Bystrica

36631124

70.

Fa za tel. služby

41,17

 

 

17.6.2014

Telefónica Slovakia, s.r.o.

Einsteinova 24, Bratislava

35848863

71.

Poplatok za prevádzkovanie vodovodu 5/2014

99,57

005v/2013

 

17.6.2014

Aqua Spiš plus s.r.o.

Rudňany č. 433

46321942

72.

Fa za náklady spojené s pracovnou cestou do Poľskej republiky

57,06

 

 

18.6.2014

Obec Spišský Hrušov

Spišský Hrušov č. 216

00329606

73.

Fa za mäso

46,35

 

 

18.6.2014

BIJANA Danka Sedláková

Slatvina 88

34803343

74.

Fa za opravu vodovodnej prípojky

188,20

 

 

25.6.2014

Aqua Spiš plus s.r.o.

Rudňany č. 433

46321942

75.

Fa za práce na rozvode vody

220,-

 

 

25.6.2014

Miroslav Fric

SNP č. 7, Krompachy

40358836

76.

 

Fa za materiál pre opravu rozvodu vody

176,34

 

 

25.6.2014

SIGMA plus I, s.r.o.

Maurerova 13, Krompachy

47426136

77.

Fa za murárske a natieračské práce

2850,10

 

 

25.6.2014

SATMÁRY JOZEF

Požiarnická 43, Spišské Vlachy

37181254

78.

Nákup materiálu na opravu budovy obchodu

425,80

 

 

1.7.2014

Peter Klešč-KLEŠČ

Olšavka 17

34526871

79.

Fa za mäso

54,69

 

 

2.7.2014

BIJANA Danka Sedláková

Slatvina 88

34803343

80.

Fa za práce stav. Strojom – ČOV, obchod

429,60

 

 

3.7.2014

JOGA spol. s r.o.

Lesná 5, Olcnava

31708251

81.

Systémová podpora URBIS

75,-

U920/2012

 

3.7.2014

MADE spol. s r. o.

Lazovná 69, Ban. Bystrica

36041688

82.

Fa za dodávku zem. Plynu

458,-

 

 

4.7.2014

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26

35815256

83.

Telefónne služby

80,70

2028503790

 

4.7.2014

Slovak Telekom, a.s.

Karadžičová 10, Bratislava

35763469

84.

Fa za materiál

22,02

 

 

4.7.2014

Milan Lacko KACHLIARSTVO

Jilemnického 7, Spišské Vlachy

30669324

85.

 

Fa za potraviny

 

301,58

 

13/2014

4.7.2014

COOP Jednota Liptovský Mikuláš, spotrebné družstvo

Ul. 1. mája 54, Liptovský Mikuláš

00168963

86.

Fa za odvoz TDO 6/2014

200,73

12/2014

 

8.7.2014

Ekover s.r.o.

SNP 34

Spišské Vlachy

31691021

87.

Poplatok za prevádzkovanie vodovodu 6/2014

99,57

005v/2013

 

8.7.2014

Aqua Spiš plus s.r.o.

Rudňany č. 433

46321942

88.

Telefónne služby

72,73

2028503790

 

8.7.2014

Slovak Telekom, a.s.

Karadžičová 10, Bratislava

35763469

89.

Ročný poplatok za doménu slatvina.eu

39,50

 

 

10.7.2014

KdeJe Software s.r.o.

Astrová 8, Bratislava

36730947

90.

Zhotovenie krytu na šachtu OcÚ

40,80

 

 

14.7.2014

MERCATOR-KOVO, s.r.o.

Okolie 947/3, Spišské Vlachy

31732194

91.

Fa za pranie obrusov

17,86

 

 

21.7.2014

EUROnline s.r.o.

Jarná 4, Spišské Vlachy

36845094

92.

Fa za telef. služby

39,26

 

 

21.7.2014

O2 Slovakia, s.r.o.

Einsteinova 24, Bratislava

35848863

93.

Fa za revíziu a opravu el. inštalácie

835,71

 

 

21.7.2014

Jozef Rabatin

Kaľava 127

40360024

94.

Fa za revíziu

260,-

 

 

21.7.2014

Jozef Rabatin

Kaľava 127

40360024

95.

Fa za licenčné služby

68,61

Zmluva zo dňa 6.12.2013

 

21.7.2014

Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam

Rastislavova 3, Bratislava 2

00178454

96.

Fa za vodoinštal. materiál

90,53

 

 

29.7.2014

SIGMA plus I, s.r.o.

Maurerova 11, Krompachy

47426136

97.

Fa za PD „Zateplenie strechy“

500,-

 

21/2014

31.7.2014

PROJEX projektové družstvo

Ing. Straku 4, SNV

00594008

98.

Dodávka elektrickej energie

1323,-

 

 

4.8.2014

Východoslovenská energetika, a.s.

Mlynská 31, Košice

36211222

99.

Fa za analýzu vôd

84,78

 

 

4.8.2014

EL spol. s r.o.

Radlinského 17A, SNV

31652859

100.

Fa za odvoz TDO 7/2014

192,33

12/2014

 

11.8.2014

Ekover s.r.o.

SNP 34

Spišské Vlachy

31691021

101.

Fa za práce  strojom CAT

499,20

 

 

11.8.2014

JOGA spol. s r.o.

Lesná 5, Olcnava

31708251

 

102.

 

Telefónne služby

68,11

2028503790

 

11.8.2014

Slovak Telekom, a.s.

Karadžičová 10, Bratislava

35763469

103.

Fa za dodávku zem. Plynu

458,-

 

 

11.8.2014

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26

35815256

104.

Fa za murárske  práce

520,-

 

 

11.8.2014

SATMÁRY JOZEF

Požiarnická 43, Spišské Vlachy

37181254

105.

Poplatok za prevádzkovanie vodovodu 7/2014

99,57

005v/2013

 

8.7.2014

Aqua Spiš plus s.r.o.

Rudňany č. 433

46321942

106.

Fa za PRO ANTIVIRUS

89,54

 

 

12.8.2014

ALWIL Trade, spol. s r.o.

Prúbežná 2397/76, Praha 10

 

107.

Fa za diely do  Krovinoreza

99,-

 

 

15.8.2014

Sakmary Ladislav

I. Krasku 11, SNV

17190444

108.

Fa za kancelárske potreby

20,26

 

 

20.8.2014

Cunik Ladislav  DATASERVIS

Letná 65, Sp. Nová Ves

10761691

109.

Fa za telef. služby

36,87

 

 

20.8.2014

O2 Slovakia, s.r.o.

Einsteinova 24, Bratislava

35848863

110.

Fa za vodo-materiál

1874,44

 

 

26.8.2014

MIVA spol.

s r.o.

Mlynská 1323, Smižany

31681212

111.

Školské potreby

12,-

 

 

28.8.2014

TRIK design-Mária Kašická

Hutnícka 8, Sp. Nová Ves

40111636

112.

Fa za montáž vodovodu

1180,80

 

 

2.9.2014

Aqua Spiš plus s.r.o.

Rudňany č. 433

46321942

113.

Fa za dodávku zem. Plynu

458,-

 

 

2.9.2014

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26

35815256

114.

Telefónne služby

63,37

2028503790

 

8.9.2014

Slovak Telekom, a.s.

Karadžičová 10, Bratislava

35763469

115.

Poplatok za prevádzkovanie vodovodu 8/2014

99,57

005v/2013

 

8.9.2014

Aqua Spiš plus s.r.o.

Rudňany č. 433

46321942

116.

Fa za izolatérske  práce

317,-

 

 

8.9.2014

SATMÁRY JOZEF

Požiarnická 43, Spišské Vlachy

37181254

117.

Fa za tovar – dvere do obchodu

41,40

 

 

8.9.2014

Peter Klešč-KLEŠČ

Olšavka 17

34526871

 

118.

 

Fa za odvoz TDO 8/2014

200,81

12/2014

 

8.9.2014

Ekover s.r.o.

SNP 34

Spišské Vlachy

31691021

119.

Príspevok na realiz. triedeného odpadu

88,20

 

 

16.9.2014

SEZO-Spiš, združenie obcí

Sadová 13, Spišská Nová Ves

35560428

120.

Fa za dopravu kameňa

2284,80

 

 

17.9.2014

JOGA spol. s r.o.

Lesná 5, Olcnava

31708251

121.

Fa za prácu – valec

1171,20

 

 

22.9.2014

JOGA spol. s r.o.

Lesná 5, Olcnava

31708251

122.

Fa za elektro-materiál – žiarivky

45,50

 

 

22.9.2014

ELEKTROSET KROMPACHY s.r.o.

Okolie 6, Spišské Vlachy

31654169

123.

Fa za potraviny

452,70

KZ zo dňa 21.8.2014

26/2014

22.9.2014

PACIGA s.r.o.

Zimná 88, Spišská Nová Ves

36582115

124.

Fa za potraviny

40,73

KZ zo dňa 21.8.2014

26/2014

22.9.2014

PACIGA s.r.o.

Zimná 88, Spišská Nová Ves

36582115

125.

Fa za čistiace prostriedky

9,53

KZ zo dňa 21.8.2014

26/2014

22.9.2014

PACIGA s.r.o.

Zimná 88, Spišská Nová Ves

36582115

126.

Fa za dodávku zem. Plynu

458,-

 

 

4.10.2014

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26

35815256

127.

Fa za stavebné  práce

255,50

 

 

6.10.2014

SATMÁRY JOZEF

Požiarnická 43, Spišské Vlachy

37181254

128.

Telefónne služby

66,16

2028503790

 

6.10.2014

Slovak Telekom, a.s.

Karadžičová 10, Bratislava

35763469

129.

Fa za potraviny

156,62

KZ zo dňa 21.8.2014

 

6.10.2014

PACIGA s.r.o.

Zimná 88, Spišská Nová Ves

36582115

130.

Poplatok za prevádzkovanie vodovodu 9/2014

99,57

005v/2013

 

7.10.2014

Aqua Spiš plus s.r.o.

Rudňany č. 433

46321942

131.

Fa za dekoračné stuhy

75,-

 

 

7.10.2014

PETUCH s.r.o.

Letná 84/77, Spišská Nová Ves

47217880

132.

Fa za odvoz TDO 9/2014

191,66

12/2014

 

8.10.2014

Ekover s.r.o.

SNP 34

Spišské Vlachy

31691021

133.

Fa za kancelárske potreby

155,16

 

 

 

8.10.2014

Cunik Ladislav  DATASERVIS

Letná 65, Sp. Nová Ves

10761691

134.

Fa za mäso

96,21

KZ zo dňa 24.10.2014

25/2014

9.10.2014

BIJANA Danka Sedláková

Slatvina 88

34803343

135.

Systémová podpora URBIS

75,-

U920/2012

 

10.10.2014

MADE spol. s r. o.

Lazovná 69, Ban. Bystrica

36041688

136.

Úrazové poistenie – dobrovoľ.činnosť

3,25

Úrazové poistenie č. 5190013032

 

15.10.2014

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

Štefánikova 17, Bratislava

31595545

137.

Zosilňovač TKR

58,99

 

 

21.10.2014

Ján Bartko – ELEKTROSAT

Iliašovce 50

34526943

138.

Licenčná odmena

68,61

 

 

23.10.2014

Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam

Rastislavova 3, Bratislava 2

00178454

139.

Fa za vytýčenie trasy vodovodu

230,-

 

27/2014

24.10.2014

Ján ZEMAN

GEODET

Lorencova

11, Krompachy

37176528

140.

Mäso

53,79

KZ zo dňa 24.10.2014

25/2014

24.10.2014

BIJANA Danka Sedláková

Slatvina 88

34803343

141.

Upomienka

3,-

 

 

29.10.2014

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26

35815256

142.

Fa za telef. služby

30,18

 

 

29.10.2014

O2 Slovakia, s.r.o.

Einsteinova 24, Bratislava

35848863

143.

Fa za telef. služby

47,64

 

 

29.10.2014

O2 Slovakia, s.r.o.

Einsteinova 24, Bratislava

35848863

144.

Fa za vykonané práce

6498,54

ZoD 2014/Slatv/1

 

29.10.2014

IGLASS spol. s r.o.

Michalská 63, Markušovce

31665926

145.

Plastové okno – klubovňa

318,-

 

 

3.11.2014

Jozef Molčány-Mony

Poľná 293, Huncovce

35215518

146.

Fa za dodávku zem. Plynu

458,-

 

 

4.11.2014

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26

35815256

147.

Fa za odvoz TDO 10/2014

205,24

12/2014

 

4.11.2014

Ekover s.r.o.

SNP 34

Spišské Vlachy

31691021

148.

Dodávka elektrickej energie

1323,-

 

 

4.11.2014

Východoslovenská energetika, a.s.

Mlynská 31, Košice

36211222

149.

Dozorovanie stavby „Kanalizácia Slatvina“

800,-

ZoD zo dňa 30.9.2014

 

6.11.2014

Stavslužby s.r.o.

Rudňany 433

44707681

150.

Telefónne služby

72,86

2028503790

 

11.8.2014

Slovak Telekom, a.s.

Karadžičová 10, Bratislava

35763469

151.

Fa za murárske práce- komín

244,30

 

 

7.11.2014

SATMÁRY JOZEF

Požiarnická 43, Spišské Vlachy

37181254

152.

Mäso

64,48

KZ zo dňa 24.10.2014

 

24.10.2014

BIJANA Danka Sedláková

Slatvina 88

34803343

153.

Poplatok za prevádzkovanie vodovodu 10/2014

99,57

005v/2013

 

7.11.2014

Aqua Spiš plus s.r.o.

Rudňany č. 433

46321942

154.

Fa za vykonané práce

12.915,35

ZoD 2014/Slatv/1

 

7.11.2014

IGLASS spol. s r.o.

Michalská 63, Markušovce

31665926

155.

Fa za telef. služby

46,60

 

 

7.11.2014

O2 Slovakia, s.r.o.

Einsteinova 24, Bratislava

35848863

156.

Fa za potraviny

271,46

KZ zo dňa 21.8.2014

 

10.11.2014

PACIGA s.r.o.

Zimná 88, Spišská Nová Ves

36582115

157.

Fa za vytýčenie plynovodu

338,42

 

31/2014

18.11.2014

SPP-distribúcia, a.s.

Mlynské nivy 44/b, Bratislava 26

35910739

158.

Fa za opravu TKR

50,-

 

32/2014

18.11.2014

Ľubomír Lutter

Jarná 2, Spišské Vlachy

35574500

159.

Fa za dodávku hranolov

116,87

 

 

19.11.2014

Ing. Anton Minďaš, Kolbach-Drevo

Studenec 135

37478753

160.

Fa za výbojky

56,04

 

 

19.11.2014

ELEKTROSET KROMPACHY s.r.o.

Sirôtkova 9/3059, Nitra

31654169

161.

Fa za Ekoprírodovedu – MŠ didakt.pomôcka

175,-

 

 

21.11.2014

ELARIN,s.r.o.Slovenský autor a predajca uč.pomôcok

Prešov

45240841

162.

Predplatné „PORADCA 2015“

24,90

 

 

21.11.2014

PORADCA s.r.o.

Pri Celulózke 40, Žilina

36371271

163.

Fa za vykonané práce

107084,29

ZoD 2014/Slatv/1

 

26.11.2014

IGLASS spol. s r.o.

Michalská 63, Markušovce

31665926

164.

Fa za „PORADCA 2015“

24,90

 

 

28.11.2014

PORADCA s.r.o.

Pri Celulózke 40, Žilina

36371271

165.

Fa za analýzu vôd

84,78

 

 

28.11.2014

EL spol. s r.o.

Radlinského 17A, SNV

31652859

166.

Fa za dodávku zem. Plynu

458,-

 

 

1.12.2014

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26

35815256

167.

Fa za vykonanie kontroly hasiacich prístrojov

33,-

 

 

1.12.2014

Stanislav Bonk

Rastislavova 3486/18, Poprad

45305978

168.

Školenie k informačného systému URBIS

218,-

 

 

1.12.2014

MADE spol. s r. o.

Lazovná 69, Ban. Bystrica

36041688

169.

Fa za servisné práce

22,75

 

 

 

1.12.2014

Cunik Ladislav  DATASERVIS

Letná 65, Sp. Nová Ves

10761691

170.

Fa za odvoz TDO 11/2014

198,51

12/2014

 

3.12.2014

Ekover s.r.o.

SNP 34

Spišské Vlachy

31691021

171.

Poplatok za prevádzkovanie vodovodu 11/2014

99,57

005v/2013

 

3.12.2014

Aqua Spiš plus s.r.o.

Rudňany č. 433

46321942

172.

Mäso

56,76

KZ zo dňa 24.10.2014

 

3.12.2014

BIJANA Danka Sedláková

Slatvina 88

34803343

173.

Fa za potraviny

374,13

KZ zo dňa 21.8.2014

 

3.12.2014

PACIGA s.r.o.

Zimná 88, Spišská Nová Ves

36582115

174.

Vypracovanie PD – Projekt dopravného značenia

400,-

 

 

3.12.2014

Spišprojekt, s.r.o.

Zimná 103, SNV

44936133

175.

Príspevok na zber triedeného odpadu

88,20

 

 

3.12.2014

SEZO-Spiš, združenie obcí

Sadová 13, SNV

35560428

176.

Predplatné – Predškolská výchova

3.-6./2015

7,20

 

 

9.12.2014

Slovenská pošta, a.s.

Partizánska cesta 9, Ban. Bystrica

36631124

177.

Telefónne služby

77,26

2028503790

 

9.12.2014

Slovak Telekom, a.s.

Karadžičová 10, Bratislava

35763469

178.

Fa za kancelárske potreby

129,51

 

 

 

9.12.2014

Cunik Ladislav  DATASERVIS

Letná 65, Sp. Nová Ves

10761691

179.

Fa za telef. služby

31,04

 

 

15.12.2014

O2 Slovakia, s.r.o.

Einsteinova 24, Bratislava

35848863

180.

Dozorovanie stavby „Kanalizácia Slatvina“-11/2014

800,-

ZoD zo dňa 30.9.2014

 

15.12.2014

Stavslužby s.r.o.

Rudňany 433

44707681

181.

Poplatok za vedenie účtu CP

39,96

 

 

15.12.2014

Prima banka Slovensko, a.s.

Hodžova 11, Žilina

31575951

182.

Fa za didaktické pomôcky

13,02

 

 

15.12.2014

Strojspiš, spol. s r.o.

Tepličská cesta 10, SNV

31717080

183.

Fa za prenájom a stravovanie – školenie BOZP

183,23

 

 

15.12.2014

PORAČ PARK relax a sport centrum

Poráčska dolina, Poráč

36177245

184.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zmluvy            

P.č.

Názov firmy

Popis predmetu zmluvy

Hodnota v €urách s DPH

Dátum uzavretia - zverejnenia

Dokument

1.

Ing. Vladimír Vaščák, Oľše, Margecany

zmluva o vykonaní auditu 400,- 11.2.2014 - 14.2.2014 z
2. Alfonz Vrábeľ, Slatvina 62 zmluva o dodávke pitnej vody   1.3.2014 - 5.3.2014 z
3.

Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava

zmluva o poskytovaní telekom. služieb   13.3.2014 - 13.3.2014 z
4. Patrik Mikula, Slatvina 84 zmluva o dodávke pitnej vody   17.3.2014 - 20.3.2014 z
5. Emília Handlovičová, Slatvina 12 zmluva o dodávke pitnej vody   17.3.2014 - 20.3.2014 z
6. Františka Bidová, Slatvina 79 zmluva o dodávke pitnej vody   20.3.2014 - 24.3.2014 z
7. Ján Klešč,      Slatvina 41 zmluva o dodávke pitnej vody   24.3.2014 - 28.3.2014 z
8. Ján Kurila, Slatvina 2 zmluva o dodávke pitnej vody   25.3.2014 - 28.3.2014 z
9. Jakub Solčani, Slatvina 10 zmluva o dodávke pitnej vody   25.3.2014 - 28.3.2014 z
10. Radoslav Klešč, Slatvina 23 zmluva o dodávke pitnej vody   25.3.2014 - 28.3.2014 z
11. Ladislav Čurilla, Slatvina 33  zmluva o dodávke pitnej vody   25.3.2014 - 28.3.2014 z
12. Ladislav Mikula, Slatvina 49 zmluva o dodávke pitnej vody   25.3.2014 - 28.3.2014 z
13. Pavol Kozlík, Slatvina 51 zmluva o dodávke pitnej vody   25.3.2014 - 28.3.2014 z
14. František Dobrovič, Slatvina 64 zmluva o dodávke pitnej vody   25.3.2014 - 28.3.2014 z
15. František Kovalčík, Slatvina 71 zmluva o dodávke pitnej vody   25.3.2014 - 28.3.2014 z
16. Alžbeta Gondová, Slatvina 81 zmluva o dodávke pitnej vody   25.3.2014 - 28.3.2014 z
17. Rímskokatolícka cirkev, Slatvina 65 zmluva o dodávke pitnej vody   26.3.2014 - 28.3.2014 z
18. Rímskokatolícka cirkev, Slatvina 67 zmluva o dodávke pitnej vody   26.3.2014 - 28.3.2014 z
19. Vladimír Pavlík, Slatvina 92 zmluva o dodávke pitnej vody   26.3.2014 - 28.3.2014 z
20. Ján Mikula,    Slatvina 76    zmluva o dodávke pitnej vody   26.3.2014 - 28.3.2014 z
21. Iveta Pavlíková, Slatvina 92 zmluva o dodávke pitnej vody   26.3.2014 - 28.3.2014 z
22. Mária Staňová, Slatvina 61 zmluva o dodávke pitnej vody   26.3.2014 - 28.3.2014 z
23. Viera Leskovská, Slatvina 42 zmluva o dodávke pitnej vody   26.3.2014 - 28.3.2014 z
24. Peter Gonda, Slatvina 40 zmluva o dodávke pitnej vody   26.3.2014 - 28.3.2014 z
25. Ladislav Nehila, Slatvina 11 zmluva o dodávke pitnej vody   26.3.2014 - 28.3.2014 z
26. Pavol Legát,  Slatvina 29 zmluva o dodávke pitnej vody   26.3.2014 - 28.3.2014 z
27. Ladislav Čurilla, Slatvina 13 zmluva o dodávke pitnej vody   27.3.2014 - 28.3.2014 z
28. Marián Adamkovič, Slatvina 31 zmluva o dodávke pitnej vody   27.3.2014 - 28.3.2014 z
29. Emil Timčík,    Slatvina 57 zmluva o dodávke pitnej vody   27.3.2014 - 28.3.2014 z
30. Ondrej Jurčišin, Slatvina 78 zmluva o dodávke pitnej vody   28.3.2014 - 28.3.2014 z
31. Mgr. Stanislav Cmorej, Slatvina 73 zmluva o dodávke pitnej vody   29.3.2014 - 3.4.2014 z
32. Margita Kleščová, Slatvina 59 zmluva o dodávke pitnej vody   30.3.2014 - 3.4.2014 z
33. Peter Klešč,   Slatvina 56 zmluva o dodávke pitnej vody   30.3.2014 - 3.4.2014 z
34. Jozef Kovalčík, Slatvina 3 zmluva o dodávke pitnej vody   31.3.2014 - 3.4.2014 z
35. Ľudovít Maťašovský, Slatvina 4 zmluva o dodávke pitnej vody   31.3.2014 - 3.4.2014 z
36. Marta Maťašovská, Slatvina 5 zmluva o dodávke pitnej vody   31.3.2014 - 3.4.2014 z
37. Urbárska spoločnosť, pozemkové spoločenstvo, Slatvina 48 zmluva o dodávke pitnej vody   31.3.2014 - 3.4.2014 z
38. Mgr. Vladislav Vrábeľ, Slatvina 14 zmluva o dodávke pitnej vody   31.3.2014 - 3.4.2014 z
39. Imrich Čurilla, Slatvina 15 zmluva o dodávke pitnej vody   31.3.2014 - 3.4.2014 z
40. Slávka Schwarczová, Slatvina 18 zmluva o dodávke pitnej vody   31.3.2014 - 3.4.2014 z
41. Mgr. Juraj Hatala, Slatvina 1 zmluva o dodávke pitnej vody   31.3.2014 - 3.4.2014 z
42. Mgr. Zuzana Michalková, Slatvina 19 zmluva o dodávke pitnej vody   31.3.2014 - 3.4.2014 z
43. Stanislav Cmorej, Slatvina 20 zmluva o dodávke pitnej vody   31.3.2014 - 3.4.2014 z
44. Veronika Štreberová, Slatvina 21 zmluva o dodávke pitnej vody   31.3.2014 - 3.4.2014 z
45. Marta Maťašovská, Slatvina 5 zmluva o dodávke pitnej vody   31.3.2014 - 3.4.2014 z
46. Michal Solčani, Slatvina 24 zmluva o dodávke pitnej vody   31.3.2014 - 3.4.2014 z
47. Jozef Bagin,   Slatvina 25 zmluva o dodávke pitnej vody   31.3.2014 - 3.4.2014 z
48. Štefan Mikula,  Slatvina 27 zmluva o dodávke pitnej vody   31.3.2014 - 3.4.2014 z
49. Jozef Martof,  Slatvina 28 zmluva o dodávke pitnej vody   31.3.2014 - 3.4.2014 z
50. Milan Mikolaj, Slatvina 30 zmluva o dodávke pitnej vody   31.3.2014 - 3.4.2014 z
51. Štefan Pokrivčák, Slatvina 32 zmluva o dodávke pitnej vody   31.3.2014 - 3.4.2014 z
52. Ondrej Hadry,  Slatvina36 zmluva o dodávke pitnej vody   31.3.2014 - 3.4.2014 z
53. Mária Rybárová, Slatvina 39 zmluva o dodávke pitnej vody   31.3.2014 - 3.4.2014 z
54. František Onderčín, Slatvina 43 zmluva o dodávke pitnej vody   31.3.2014 - 3.4.2014 z
55. Cecília Puklušová, Slatvina 44 zmluva o dodávke pitnej vody   31.3.2014 - 3.4.2014 z
56. Kristián Gardošík, Slatvina 45 zmluva o dodávke pitnej vody   31.3.2014 - 3.4.2014 z  
57. Michal Slivko,  Slatvina 46 zmluva o dodávke pitnej vody   31.3.2014 - 3.4.2014 z
58. Jana Kyseľová, Duklianska 54/28, Spišská Nová Ves zmluva o dodávke pitnej vody   31.3.2014 - 3.4.2014 z
59. Tomáš Mikula, Slatvina 48  zmluva o dodávke pitnej vody   31.3.2014 - 3.4.2014 z
60. Jaroslav Holotňák, Slatvina 68 zmluva o dodávke pitnej vody   31.3.2014 - 3.4.2014 z
61. Jozef Gonda,   Slatvina 70 zmluva o dodávke pitnej vody   31.3.2014 - 3.4.2014 z
62. Jarmila Záhradníková, Slatvina 72 zmluva o dodávke pitnej vody   31.3.2014 - 3.4.2014 z
63. Zuzana Ďuršová, Slatvina 43 zmluva o dodávke pitnej vody   31.3.2014 - 3.4.2014 z
64. Jaroslav Gmuca,  Slatvina 82 zmluva o dodávke pitnej vody   31.3.2014 - 3.4.2014 z
65. Rastislav Mikula,  Slatvina 86 zmluva o dodávke pitnej vody   31.3.2014 - 3.4.2014 z
66. Miloš Nehila,  Slatvina 87 zmluva o dodávke pitnej vody   31.3.2014 - 3.4.2014 z
67. Zdeno Adamkovič, Slatvina 89 zmluva o dodávke pitnej vody   31.3.2014 - 3.4.2014 z
68. Mgr. Martin Jasečko, Brezová 38, Spišská Nová Ves zmluva o dodávke pitnej vody   1.4.2014 - 3.4.2014 z
69. Dušan Hamrák, Slatvina 77 zmluva o dodávke pitnej vody   1.4.2014 - 3.4.2014 z
70. Anna Mikulová, Slatvina 35 zmluva o dodávke pitnej vody   3.4.2014 - 3.4.2014 z
71. Agnesa Kleščová, Slatvina 50 zmluva o dodávke pitnej vody   4.4.2014 - 8.4.2014 z
72. Daniel Cmorej, Slatvina 91 zmluva o dodávke pitnej vody   7.4.2014 - 8.4.2014 z
73. Zdenek Kokoruďa, Mlynská 3, Krompachy zmluva o dodávke pitnej vody   8.4.2014 - 8.4.2014 z
74. IGLASS, spo. s r.o., Michalská 63, Markušovce zmluva o dielo Kanalizácia Slatvina 348 240,- 5.5.2014 -7.5.2014 z
75. UPSVaR, Odborárov 53, SNV dohoda o zabezpečení menších obecných služieb   5.5.2014 - 7.5.2014 z
76. Marta Maťašovská, Slatvina 5, Slatvina predaj pozemku - osobitný zreteľ 25,08 23.5.2014 - 30.5.2014 z
77. Východoslovenská distribúčna, a.s., Mlynská 31, Košice kúpna zmluva 830,50 6.6.2014 - 7.6.2014 z
78. Viera Leskovská prenájom priestorov 43,21 18.6.2014 - 18.6.2014 z
79. Paciga, s.r.o., Zimná 88, Sp. Nová Ves prenájom nebytových priestorov 278,88 30.6.2014 - 30.6.2014 z
80. Ivana Čurillová, Slatvina 13 prenájon sály KD 0,- 9.5.2014 - 9.5.2014 z
81. Michal Jašš, Hrakovce prenájom sály KD 100,- 9.7.2014 - 9.7.2014 z
82. GKÚ, Chlumeckého 4, Bratislava poskytnutie údajov z KN   11.7.2014 - 11.7.2014 z
83. Ekover, s.r.o., Okolie, Sp. Vlachy dodatok k zmluve likvidácia TKO   14.7.2014 - 20.7.2014 z
84. Mária Vrábľová, Slatvina prenájom hrobového miesta    12.8.2014 - 17.8.2014 z
85. Václav Čurilla, Slatvina prenájom hrobového miesta    12.8.2014 - 17.8.2014 z
86. Jozef Bagin, Slatvina prenájom hrobového miesta    12.8.2014 - 17.8.2014 z
87. Imrich Čurilla, Slatvina prenájom hrobového miesta    12.8.2014 - 17.8.2014 z
88. Komunálna poisťovňa, a.s., Bratislava úrazové poistenie UoZ 3,25 14.8.2014 - 14.8.2014 z
89. Jozef Záhradník, Slatvina prenájom hrobového miesta    18.8.2014 - 22.8.2014 z
90. Anna Barbušová, Slatvina prenájom hrobového miesta    18.8.2014 - 22.8.2014 z
91. Mária Hadryová, Slatvina prenájom hrobového miesta    18.8.2014 - 22.8.2014 z
92. Anna Mikulová, Slatvina prenájom hrobového miesta    18.8.2014 - 22.8.2014 z
93. Mária Čurillová, Slatvina prenájom hrobového miesta    18.8.2014 - 22.8.2014 z
94. Bibiána Handlovičová, Slatvina prenájom hrobového miesta    18.8.2014 - 22.8.2014 z
95. Jozef Kovalčík, Slatvina prenájom hrobového miesta    18.8.2014 - 22.8.2014 z
96. Paciga, s.r.o., Zimná 88, Sp. Nová Ves dodávka potravín   21.8.2014 - 25.8.2014 z
97. Ing. Stanislav Čurilla, Jánskeho 26, Sp. Nová Ves prenájom hrobového miesta    25.8.2014 - 28.8.2014 z
98. Cyril Koperdák, Vojkovce 55 prenájom hrobového miesta    25.8.2014 - 28.8.2014 z
99. Jozef Gonda, Slatvina prenájom hrobového miesta    25.8.2014 - 28.8.2014 z
100. Elena Mikulová, Slatvina prenájom hrobového miesta    25.8.2014 - 28.8.2014 z
101. Františka Bidová, Slatvina prenájom hrobového miesta    25.8.2014 - 28.8.2014 z
102. Patrik Mikula, Slatvina prenájom hrobového miesta    25.8.2014 - 28.8.2014 z
103. Anna Handlovičová, Slatvina prenájom hrobového miesta    25.8.2014 - 28.8.2014 z
104. Marta Holotňáková, Slatvina prenájom hrobového miesta    25.8.2014 - 28.8.2014 z
105. Alfonz Vrábeľ, Slatvina prenájom hrobového miesta    25.8.2014 - 28.8.2014 z
106. Mária Staňová, Slatvina prenájom hrobového miesta    25.8.2014 - 28.8.2014 z
107. Peter Klešč, Slatvina prenájom hrobového miesta    25.8.2014 - 28.8.2014 z
108. Marek Čurilla, Slatvina prenájom hrobového miesta    25.8.2014 - 28.8.2014 z
109. Marián Adamkovič, Slatvina prenájom hrobového miesta    25.8.2014 - 28.8.2014 z
110. Ladislav Čurilla, Slatvina prenájom hrobového miesta    25.8.2014 - 28.8.2014 z
111. Mária Dzugasová, Slatvina prenájom hrobového miesta    25.8.2014 - 28.8.2014 z
112. UPSVaR, Odborárov 53, SNV dohoda o zabezpečení absol. praxe   26.8.2014 - 26.8.2014 z
113. Ladislav Čurilla, Slatvina prenájom hrobového miesta    26.8.2014 - 28.8.2014 z
114. Anna Gabrišová, Slatvina prenájom hrobového miesta    26.8.2014 - 28.8.2014 z
115. Alžbeta Gondová, Slatvina prenájom hrobového miesta    26.8.2014 - 28.8.2014 z
116. Milan Maťašovský, Jaltská 771, Košice prenájom hrobového miesta     25.8.2014 - 28.8.2014   z
117. Ján Kandrik, Slatvina prenájom hrobového miesta    25.8.2014 - 28.8.2014 z
118. Justína Solčániová prenájom hrobového miesta    25.8.2014 - 28.8.2014 z
119. Valentín Čurilla, Slatvina prenájom hrobového miesta    25.8.2014 - 28.8.2014 z
120. Ján Bagin, Slatvina prenájom hrobového miesta    25.8.2014 - 28.8.2014 z
121. Agnesa Kleščová, Slatvina prenájom hrobového miesta    25.8.2014 - 28.8.2014 z
122. Jarmila Slivková, Slatvina prenájom hrobového miesta    25.8.2014 - 28.8.2014 z
123. Cecília Puklušová, Slatvina prenájom hrobového miesta    25.8.2014 - 28.8.2014 z
124. Viera Leskovská, Slatvina prenájom hrobového miesta    25.8.2014 - 28.8.2014 z
125. Ján Klešč, Slatvina prenájom hrobového miesta    25.8.2014 - 28.8.2014 z
126. Jakub Solčáni, Slatvina prenájom hrobového miesta    25.8.2014 - 28.8.2014 z
127. Mária Richnavská, Slatvina prenájom hrobového miesta    25.8.2014 - 28.8.2014 z
128. Agnesa Trávničková prenájom hrobového miesta    25.8.2014 - 28.8.2014 z
129. Mária Kleščová, Slatvina prenájom hrobového miesta    25.8.2014 - 28.8.2014 z
130. Magdaléna Sedláková, Slatvina prenájom hrobového miesta    25.8.2014 - 28.8.2014 z
131. Pavol Legát, Slatvina prenájom hrobového miesta    25.8.2014 - 28.8.2014 z
132. Jozef Martof, Slatvina prenájom hrobového miesta    25.8.2014 - 28.8.2014 z
133. Mária Fajtová, Slatvina prenájom hrobového miesta    25.8.2014 - 28.8.2014 z
134. Štefan Mikula, Slatvina prenájom hrobového miesta    25.8.2014 - 28.8.2014 z
135. Michal Solčáni, Slatvina prenájom hrobového miesta    25.8.2014 - 28.8.2014 z
136. Milan Klešč, Slatvina prenájom hrobového miesta    25.8.2014 - 28.8.2014 z
137. Pavlína Jurčišinová, Slatvina prenájom hrobového miesta    25.8.2014 - 28.8.2014 z
138. Marta Maťašovská, Slatvina prenájom hrobového miesta    25.8.2014 - 28.8.2014 z
139. Ľudovít Maťašovský, Slatvina prenájom hrobového miesta    25.8.2014 - 28.8.2014 z
140. Žofia Čurillová, Slatvina prenájom hrobového miesta    26.8.2014 - 28.8.2014 z
141. Mária Rybárová, Slatvina prenájom hrobového miesta    26.8.2014 - 28.8.2014 z
142. Veronika Štreberová, Slatvina prenájom hrobového miesta    26.8.2014 - 28.8.2014 z
143. Mária Kurilová, Slatvina prenájom hrobového miesta    26.8.2014 - 28.8.2014   z
144. Ing. Emil Klešč, Slatvina prenájom hrobového miesta    26.8.2014 - 28.8.2014 z
145. Jarmila Ondášová, Richnava prenájom hrobového miesta 2,66 28.8.2014 - 28.8.2014 z
146. Monika Kozlíková, Slatvina prenájom priestorov 55,58 28.8.2014 - 28.8.2014 z
147. Mária Adamkovičová, Slatvina prenájom hrobového miesta    3.9.2014 - 5.9.2014 z
148. Stavslužby, s.r.o., Rudňany inžinierske služby 2 400,- 30.9.2014 - 3.10.2014 z
149. UPSVaR, Odborárov 53, SNV dohoda o zabezpečení dobrovoľníckej služby 163,20 8.10.2014 - 14.10.2014  z
150. Bijana, Danka Sedláková, Slatvina 83, Slatvina zmluva o dodávke potravín   24.10.2014 - 24.10.2014 z
151. Komunálna poisťovňa, a.s., Bratislava úrazové poistenie UoZ 6,64 10.10.2014 - 14.10.2014 z
152. Centrum voľného času, Spišské Vlachy zmluva o čiastočnej úhrade nákladov   12.11.2014 - 17.11.2014 z
153. Stavslužby, s.r.o., Rudňany inžinierske služby   7.12.2014 - 10.12.2014 z
154. ELspol s.r.o., Radlinského 17A, Spišská Nová Ves zmluva o kontrolnej činnosti   15.12.2014 - 17.12.2014 z

 

                   2014 ©  OcÚ Slatvina