Zverejňovanie dokumentov

 

            Zmenou Zákona o verejnom obstáravaní sa súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou od II. štvrťroka 2014 zverejňuje v profile obstáravateľa na webovom sídle organizácie Úrad pre vrejné obstáravanie, Dunajská 68, Bratislava www.uvo.gov.sk

 

Zverejňovanie údajov v zmysle zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov a násl.

Objednávky

Por. číslo

Popis objednávky

Hodnota v €urách  s   DPH

K zmluve číslo

Dátum objednávky

Názov firmy

Adresa (sídlo)

IČO firmy

Objednávku podpísal

Funkcia

 

1.

Informácie o SHR

0,00

 

26.1.2015

Geodetický a kartografický ústav Bratislava

Chlumeckého 4, Bratislava

17316219

Vrábeľ

starosta

 

2.

Webhostingové služby – slatvinacintorin.eu

69,11

 

26.1.2015

SYPHON, s.r.o.

Stará prievozská 2, Bratislava

35979259

Vrábeľ

starosta

 

3.

Cartridge do HP tlačiarne

45,98

 

26.1.2015

Damedis spol. s r.o.

Dukelských hrdinov 34, Zvolen

47864249

Vrábeľ

starosta

 

4.

Zimná údržba komunikácii, odhrňovanie snehu

 

 

26.1.2015

Denisa Uličná

Vojkovce 65

43834388

Vrábeľ

starosta

 

5.

Potraviny

263,14

KZ zo dňa 24.10.2014

26.1.2015

PACIGA s.r.o.

Zimná 88, SNV

36582115

 Kovalčíková

vedúca kuchyne

 

6.

Mäso

79,78

KZ zo dňa 24.10.2014

26.1.2015

BIJANA Danka Sedláková

Slatvina 88

34803343

Kovalčíková

vedúca kuchyne

 

7.

Polohopisné a výškopisné zameranie – Vyšné lúky

150,-

 

26.1.2015

Ján ZEMAN

GEODET

Lorencova

11, Krompachy

37176528

Vrábeľ

starosta

 

8.

Potraviny

207,58

KZ zo dňa 24.10.2014

3.2.2015

PACIGA s.r.o.

Zimná 88, SNV

36582115

 Kovalčíková

vedúca kuchyne

 

9.

Mäso

91,35

KZ zo dňa 24.10.2014

16.2.2015

BIJANA Danka Sedláková

Slatvina 88

34803343

Kovalčíková

vedúca kuchyne

 

10.

Odber opotrebovaných pneumatík

 

 

10.3.2015

AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o.

Osvetová 24, Bratislava

36357065

Vrábeľ

starosta

 

11.

Brožúry Wellness

70,-

 

10.3.2015

UMP s.r.o.

Popradská 68, Košice

36216674

Vrábeľ

starosta

 

12.

Traktorová metla

78,-

 

24.3.2015

Správa ciest KSK

Námestie Maratónu mieru 1, Košice

35555777

Vrábeľ

starosta

 

13.

Izoláterské práce na streche

230,-

 

24.3.2015

SATMÁRY JOZEF

Požiarnická 43, Spišské Vlachy

37181254

Vrábeľ

starosta

 

14.

Potraviny

444,72

KZ zo dňa 24.10.2014

24.3.2015

PACIGA s.r.o.

Zimná 88, SNV

36582115

 Kovalčíková

vedúca kuchyne

 

15.

Mäso

51,45

KZ zo dňa 24.10.2014

24.3.2015

BIJANA Danka Sedláková

Slatvina 88

34803343

Kovalčíková

vedúca kuchyne

 

16.

Murárske a maliarske práce – Polyfunkčná budova

 

 

7.4.2015

SATMÁRY JOZEF

Požiarnická 43, Spišské Vlachy

37181254

Vrábeľ

starosta

 

17.

Maliarske potreby

 

 

12.5.2015

VIESTA FARBY-LAKY

SNP 29, Krompachy

17193583

Vrábeľ

starosta

 

18.

Potraviny

355,06

 

1.4.2015

PACIGA s.r.o.

Zimná 88, SNV

36582115

 Kovalčíková

vedúca kuchyne

 

19.

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja

300,-

 

20.5.2015

Spišská regionálna rozvojová agentúra

Štefánikovo námestie 1, SNV

35531851

Vrábeľ

starosta

 

20.

Mäso

100,92

 

8.4.2015

BIJANA Danka Sedláková

Slatvina 88

34803343

Kovalčíková

vedúca kuchyne

 

21.

Potraviny

353,56

 

4.5.2015

PACIGA s.r.o.

Zimná 88, SNV

36582115

 Kovalčíková

vedúca kuchyne

 

22.

Mäso

76,01

 

15.5.2015

BIJANA Danka Sedláková

Slatvina 88

34803343

Kovalčíková

vedúca kuchyne

 

23.

Potraviny

348,75

 

15.5.2015

PACIGA s.r.o.

Zimná 88, SNV

36582115

 Kovalčíková

vedúca kuchyne

 

24.

Autobusová doprava-školský výlet MŠ

110,-

 

15.5.2015

Autobusová doprava Tomáš Dolný

Sládkovičova 5, Sp. Vlachy

46720359

Vrábeľ

starosta

 

25.

Mäso

53,-

 

1.6.2015

BIJANA Danka Sedláková

Slatvina 88

34803343

Kovalčíková

vedúca kuchyne

 

26.

Prenajatie vysokozdvižnej plošiny

 

 

23.6.2015

Ekover s.r.o.

SNP 34, Sp. Vlachy

31691021

Vrábeľ

starosta

 

27.

Tlačivá – Osvedčenie o absolvovaní predprim. vzdelávania

8,80

 

20.7.2015

ŠEVT a.s.

Cementárenská 16, Ban. Bystrica

31331131

Vrábeľ

starosta

 

28.

Verejné obstarávanie

50,-

 

23.7.2015

TOMO Consult, s.r.o.

Erenburgova 723/26, Lučenec

47556528

Vrábeľ

starosta

 

29.

Oprava a ciachovanie vodomerov

 

 

11.8.2015

MEASURING, s.r.o.

Komenského 50, Košice

47323833

Vrábeľ

starosta

 

 

36211222

30.

Koncová klapka

 

 

20.8.2015

MIVA s.r.o.

Mlynská 13, Smižany

3168

1212

Vrábeľ

starosta

 

31.

Vlajka SR

20,76

 

31.8.2015

U2 spol. s r.o.

Trnavská cesta 84, Bratislava

17315786

Vrábeľ

starosta

 

32.

Oprava vodomerov

 

 

14.10.2015

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Vodárenská 18, Košice

36570460

Vrábeľ

starosta

 

33.

Vyhotovenie PD-„Stavebné úpravy pivnice v Polyfunkčnom dome“

48,-

 

15.10.2015

Projex, projektové družstvo

Ing. Straku 4, Sp. Nová Ves

00594008

Vrábeľ

starosta

 

34.

U-profil – Polyfunkčný dom

 

 

22.10.2015

FERONA Slovakia, a.s.

Londýnska, Košice

36582115

 Vrábeľ

starosta

 

35.

Projektová dokumentácia

 

 

26.10.2015

TZB-komplet s.r.o.

Hollého 1035/17, SNV

36575852

Vrábeľ

starosta

 

36.

Potraviny

980,36

 

23.10.2015

PACIGA s.r.o.

Zimná 88, SNV

36582115

 Kovalčíková

vedúca kuchyne

 

37.

Dovoz kameňa a bager na zem. práce

 

 

26.10.2015

JOGA s.r.o.

Lesná 5, Olcnava

31708251

Vrábeľ

starosta

 

38.

Mäso

250,33

 

26.10.2015

BIJANA Danka Sedláková

Slatvina 88

34803343

Kovalčíková

vedúca kuchyne

 

39.

Konzumné zemiaky

37,50

 

26.10.2015

Jozef Leško

Oľšavka 30

 

Kovalčíková

kuchárka

 

40.

Tatranský obklad, smreková fošna sušená

 

 

9.11.2015

Ing. Anton Minďaš, KOLBACH-DREVO

Studenec 135

37478753

Vrábeľ

starosta

 

41.

Vyhotovenie PD na viacúčelové ihrisko

 

 

10.11.2015

Projex projektové družstvo

Ing. Straku 4, SNV

00594008

Vrábeľ

starosta

 

42.

Automobilová plošina na opravu VO

 

 

11.11.2015

František VOJTILA – PRO-VOFE

Odorín 244

44020139

Vrábeľ

starosta

 

43.

Oprava a overenie vodomeru SD 80, Sensus

 

 

11.11.2015

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Komenského 50, Košice

36570460

Vrábeľ

starosta

 

44.

Praktická príručka „Účtovné súvzťažností v samospráve“

 

 

12.11.2015

RVC-ZO

Hlavná 188/67, Štrba

31954502

Vrábeľ

starosta

 

45.

Plastové odpadové nádoby na KO

 

 

1.12.2015

MEVA-SK, s.r.o.

Krátka 574, Brzotín

31681051

Vrábeľ

starosta

 

46.

Plastové nádoby 240 l

 

 

16.12.2015

MEVA-SK, s.r.o.

Krátka 574, Brzotín

31681051

Vrábeľ

starosta

 

47.

Zemné práce  - klzisko, has.zbrojnica

 

 

16.12.2015

JOGA s.r.o.

Lesná 5, Olcnava

31708251

Vrábeľ

starosta

 

48.

Polohopisné a výškopisné zameranie – park

 

 

22.12.2015

Ján ZEMAN

GEODET

Lorencova

11, Krompachy

37176528

Vrábeľ

starosta

 

49.

Odhrňovanie snehu – zimná údržba

 

 

29.12.2015

Family Company – Services for you s.r.o.

Vojkovce 65

48301124

Vrábeľ

starosta

 

50.

Potraviny

170,08

 

29.12.2015

PACIGA s.r.o.

Zimná 88, SNV

36582115

 Kovalčíková

vedúca kuchyne

 

51.

Mäso

22,13

 

29.12.2015

BIJANA Danka Sedláková

Slatvina 88

34803343

Kovalčíková

vedúca kuchyne

 

52.

Konzumné zemiaky

18,75

 

29.12.2015

Jozef Leško

Oľšavka 30

 

Kovalčíková

kuchárka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Faktúry

Por. číslo

Popis fakturácie

Hodnota v €urách  s DPH

K zmluve číslo

K objednávke číslo

Dátum doruč. fa

Názov firmy

Adresa (sídlo)

IČO firmy

 

1.

Členské

21,98

 

 

5.1.2015

Regionálne vzdelávacie centrum združenie obcí

Scherfelova 6, Poprad

31954502

 

2.

Fa za analýzu vôd

84,78

 

 

5.1.2015

EL spol. s r.o.

Radlinského 17A, SNV

31652859

 

3.

Telefónne služby

57,56

2028503790

 

7.1.2015

Slovak Telekom, a.s.

Karadžičová 10, Bratislava

35763469

 

4.

 

Fa za potraviny

 

219,91

 

37/2014

8.1.2015

COOP Jednota Liptovský Mikuláš, spotrebné družstvo

Ul. 1. mája 54, Liptovský Mikuláš

00168963

 

 

5.

Fa za mäso

65,67

 

38/2014

8.1.2015

BIJANA Danka Sedláková

Slatvina 88

34803343

 

 

6.

Fa za tel. služby

30,-

Zmluva zo dňa 27.2.2008

 

9.1.2015

Telefónica Slovakia, s.r.o.

Einsteinova 24, Bratislava

35848863

 

7.

Fa za odvoz TDO 12/2014

185,65

12/2014

 

9.1.2015

Ekover s.r.o.

SNP 34

Spišské Vlachy

31691021

 

8.

Poplatok za prevádzkovanie vodovodu 12/2014

99,57

005v/2013

 

9.1.2015

Aqua Spiš plus s.r.o.

Rudňany č. 433

46321942

 

9.

Dodávka elektrickej energie - vyúčtovanie

329,36

 

 

15.1.2015

Východoslovenská energetika, a.s.

Mlynská 31, Košice

36211222

 

10.

Fa za dodávku zem. plynu - vyúčtovanie

-511,01

 

 

15.1.2015

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26

35815256

 

11.

Dozorovanie stavby „Kanalizácia Slatvina“

800,-

ZoD zo dňa 30.9.2014

 

15.1.2015

Stavslužby s.r.o.

Rudňany 433

44707681

 

12.

Systémová podpora URBIS

75,-

U920/2012

 

15.1.2015

MADE spol. s r. o.

Lazovná 69, Ban. Bystrica

36041688

 

13.

Registračný poplatok za doménu – slatvinacintorin.eu

 

69,11

 

2/2015

15.1.2015

SYPHON, s.r.o.

Stará Prievozská 2, Bratislava

35979259

 

14.

Licenčná odmena

68,61

 

 

15.1.2015

Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam

Rastislavova 3, Bratislava 2

00178454

 

15.

Novoročné pozdravy, tabuľa ČOV

248,88

 

35/2014

19.1.2015

TRIK design s.r.o.

Hlavná 13, Krompachy

44929234

 

16.

Fa za dodávku zem. plynu

430,-

Zmluva zo dňa 1.7.2009

 

23.1.2015

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26

35815256

 

17.

Toner a cartridge do tlačiarní

45,98

 

 

23.1.2015

DAMEDIS, s.r.o.

Husitská 8, Brno

26931664

 

18.

Odhrňovanie snehu

140,-

 

4/2015

3.2.2015

Denisa Uličná

Vojkovce 65

43834388

 

19.

Fa za dodávku zem. plynu

430,-

Zmluva zo dňa 1.7.2009

 

4.2.2015

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26

35815256

 

20.

Fa za odvoz TDO 1/2015

195,97

12/2014

 

6.2.2015

Ekover s.r.o.

SNP 34

Spišské Vlachy

31691021

 

21.

Poplatok za prevádzkovanie vodovodu 1/2015

99,57

005v/2013

 

6.2.2015

Aqua Spiš plus s.r.o.

Rudňany č. 433

46321942

 

22.

 

Fa za potraviny

263,14

KZ zo dňa 21.8.2014

5/2015

6.2.2015

PACIGA s.r.o.

Zimná 88, Spišská Nová Ves

36582115

 

23.

Mäso

79,78

KZ zo dňa 24.10.2014

6/2015

6.2.2015

BIJANA Danka Sedláková

Slatvina 88

34803343

 

24.

Telefónne služby

79,40

2028503790

 

6.2.2015

Slovak Telekom, a.s.

Karadžičová 10, Bratislava

35763469

 

25.

Fa za tel. služby

36,90

Zmluva zo dňa 27.2.2008

 

11.2.2015

Telefónica Slovakia, s.r.o.

Einsteinova 24, Bratislava

35848863

 

26.

Virtuálny cintorín

300,-

 

39/2014

12.2.2015

Eva Solčani

Slatvina 24

47813512

 

27.

Dodávka elektrickej energie

1387,-

 

 

16.2.2015

Východoslovenská energetika, a.s.

Mlynská 31, Košice

36211222

 

28.

Telefónny aparát

59,90

2028503790

 

6.2.2015

Slovak Telekom, a.s.

Karadžičová 10, Bratislava

35763469

 

29.

Údržba komunikácii- posyp

128,40

 

 

18.2.2015

Ekover s.r.o.

SNP 34

Spišské Vlachy

31691021

 

30.

Fa za dodávku zem. plynu

430,-

Zmluva zo dňa 1.7.2009

 

3.3.2015

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26

35815256

 

31.

Odhrňovanie snehu

60,-

 

4/2015

5.3.2015

Denisa Uličná

Vojkovce 65

43834388

 

32.

Mäso

91,35

KZ zo dňa 24.10.2014

9/2015

5.3.2015

BIJANA Danka Sedláková

Slatvina 88

34803343

 

33.

Fa za vytýčenie trasy vodovodu

150,-

 

7/2015

5.3.2015

Ján ZEMAN

GEODET

Lorencova

11, Krompachy

37176528

 

34.

Poplatok za prevádzkovanie vodovodu 2/2015

99,57

005v/2013

 

5.3.2015

Aqua Spiš plus s.r.o.

Rudňany č. 433

46321942

 

35.

Fa za kancelárske potreby

84,99

 

 

 

5.3.2015

Cunik Ladislav  DATASERVIS

Letná 65, Sp. Nová Ves

10761691

 

36.

Telefónne služby

71,34

2028503790

 

5.3.2015

Slovak Telekom, a.s.

Karadžičová 10, Bratislava

35763469

 

37.

Fa za odvoz TDO 2/2015

180,73

12/2014

 

5.3.2015

Ekover s.r.o.

SNP 34

Spišské Vlachy

31691021

 

38.

Fa za tlačiareň

brother

329,75

 

 

 

11.3.2015

Cunik Ladislav  DATASERVIS

Letná 65, Sp. Nová Ves

10761691

 

39.

Údržba komunikácii- posyp

128,40

 

 

12.3.2015

Ekover s.r.o.

SNP 34

Spišské Vlachy

31691021

 

40.

Fa za potraviny

207,58

KZ zo dňa 21.8.2014

8/2015

12.3.2015

PACIGA s.r.o.

Zimná 88, Spišská Nová Ves

36582115

 

41.

Informačná brožúra Wellness IV

70,-

 

11/2015

19.3.2015

UMP s.r.o.

Popradská 68, Košice

36216674

 

42.

Fa za tovar – lepenku

64,50

 

 

25.3.2015

Peter Klešč-KLEŠČ

Olšavka 17

34526871

 

43.

Fa za výmenu plastových okien – Polyfunkčná budova

697,-

 

 

31.3.2015

Jozef Molčány-Mony

Poľná 293, Huncovce

35215518

 

44.

Fa za izolatérske práce

230,-

 

13/2015

31.3.2015

SATMÁRY JOZEF

Požiarnická 43, Spišské Vlachy

37181254

 

45.

Systémová podpora URBIS

75,-

U920/2012

 

1.4.2015

MADE spol. s r. o.

Lazovná 69, Ban. Bystrica

36041688

 

46.

Údržba verej. osvetlenia v obci

200,-

 

 

7.4.2015

EL-MONT-TECHNIK s.r.o.

Slatvina 13

47175940

 

47.

Poplatok za prevádzkovanie vodovodu 3/2015

99,57

005v/2013

 

8.4.2015

Aqua Spiš plus s.r.o.

Rudňany č. 433

46321942

 

48.

Fa za dodávku zem. plynu

430,-

Zmluva zo dňa 1.7.2009

 

8.4.2015

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26

35815256

 

49.

Fa za tel. služby

34,11

Zmluva zo dňa 27.2.2008

 

8.4.2015

Telefónica Slovakia, s.r.o.

Einsteinova 24, Bratislava

35848863

 

50.

Telefónne služby

83,53

2028503790

 

8.4.2015

Slovak Telekom, a.s.

Karadžičová 10, Bratislava

35763469

 

51.

Fa za kancel. potreby

41,98

 

 

 

9.4.2015

Cunik Ladislav  DATASERVIS

Letná 65, Sp. Nová Ves

10761691

 

52.

Dozorovanie stavby „Kanalizácia Slatvina“

800,-

ZoD zo dňa 30.9.2014

 

9.4.2015

Stavslužby s.r.o.

Rudňany 433

44707681

 

53.

Fa za zametanie komunikácií

78,-

 

12/2015

9.4.2015

Správa ciest KSK

Nám. Maratónu mieru 1, Košice

35555777

 

54.

Mäso

51,45

KZ zo dňa 24.10.2014

15/2015

9.4.2015

BIJANA Danka Sedláková

Slatvina 88

34803343

 

55.

Fa za odvoz TDO 3/2015

194,67

12/2014

 

9.4.2015

Ekover s.r.o.

SNP 34

Spišské Vlachy

31691021

 

56.

Fa za vypracovanie programu odpadového hosp.

16,96

12/2014

 

9.4.2015

Ekover s.r.o.

SNP 34

Spišské Vlachy

31691021

 

57.

Fa za tel. služby

51,14

Zmluva zo dňa 27.2.2008

 

13.4.2015

Telefónica Slovakia, s.r.o.

Einsteinova 24, Bratislava

35848863

 

58.

Fa za potraviny

444,72

KZ zo dňa 21.8.2014

14/2015

15.4.2015

PACIGA s.r.o.

Zimná 88, Spišská Nová Ves

36582115

 

59.

Fa za murárske a maliarske práce-Polyfunkčná budova

584,50

 

16/2015

23.4.2015

SATMÁRY JOZEF

Požiarnická 43, Spišské Vlachy

37181254

 

60.

Príspevok za I.polrok na triedený odpad

176,40

 

 

23.4.2015

SEZO-Spiš, združenie obcí

Sadová 13, Spišská Nová Ves

35560428

 

61.

Fa za vodoinštal. materiál – Polyfunkčná budova

123,04

 

 

29.4.2015

SIGMA plus I, s.r.o.

Maurerova 11, Krompachy

47426136

 

62.

Školné za základnú prípravu členov HJ

120,-

 

 

27.4.2015

Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Odborná škola požiarnej ochrany

Kuzmányho č. 36, Martin

00177474

 

63.

Fa za analýzu vôd

84,78

 

 

28.4.2015

EL spol. s r.o.

Radlinského 17A, SNV

31652859

 

64.

Fa za dodávku zem. plynu

430,-

Zmluva zo dňa 1.7.2009

 

5.5.2015

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26

35815256

 

65.

Fa za potraviny

355,06

KZ zo dňa 21.8.2014

 

7.5.2015

PACIGA s.r.o.

Zimná 88, Spišská Nová Ves

36582115

 

66

Mäso

100,92

KZ zo dňa 24.10.2014

 

7.5.2015

BIJANA Danka Sedláková

Slatvina 88

34803343

 

67.

Poplatok za prevádzkovanie vodovodu 4/2015

99,57

005v/2013

 

7.5.2015

Aqua Spiš plus s.r.o.

Rudňany č. 433

46321942

 

68.

Fa za tel. služby

52,10

Zmluva zo dňa 27.2.2008

 

7.5.2015

Telefónica Slovakia, s.r.o.

Einsteinova 24, Bratislava

35848863

 

69.

Telefónne služby

62,74

2028503790

 

11.5.2015

Slovak Telekom, a.s.

Karadžičová 10, Bratislava

35763469

 

70.

Dodávka elektrickej energie

1387,-

 

 

12.5.2015

Východoslovenská energetika, a.s.

Mlynská 31, Košice

36211222

 

71.

Licenčná odmena

68,61

 

 

12.5.2015

Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam

Rastislavova 3, Bratislava 2

00178454

 

72.

Fa za odvoz TDO 4/2015

252,90

12/2014

 

12.5.2015

Ekover s.r.o.

SNP 34

Spišské Vlachy

31691021

 

73.

Fa za materiál

19,93

 

 

14.5.2015

Peter Klešč-KLEŠČ

Olšavka 17

34526871

 

74.

Audit účtovnej závierky k 31.12.2014

400,-

 

 

20.5.2015

Ing. Andraščík Vladimír

Lipovce 76

37530836

 

75.

Fa za kancel. potreby

52,24

 

 

 

26.5.2015

Cunik Ladislav  DATASERVIS

Letná 65, Sp. Nová Ves

10761691

 

76.

 

Maliarske potreby

80,-

 

17/2015

27.5.2015

VIESTA FARBY-LAKY

SNP 29, Krompachy

17193583

 

77.

Revízia a oprava el.inštalácie predajne potravín

406,48

 

 

28.5.2015

Rabatin Jozef

Kaľava 127

40360024

 

78.

Tovar-klínový remeň na traktor STIGA

72,-

 

 

29.5.2015

HOBBY77-DEPO Sakmáry Ladislav

I.Krasku 11, SNV

17190444

 

79.

Fa za dodávku zem. plynu

430,-

Zmluva zo dňa 1.7.2009

 

1.6.2015

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26

35815256

 

80.

Fa za elektromateriál

38,52

 

 

1.6.2015

ELEKTROSET KROMPACHY s.r.o.

Okolie 6, Sp. Vlachy

31654169

 

81.

Fa za zámočnícke práce - cintorín

250,-

 

 

3.6.2015

SATMÁRY JOZEF

Požiarnická 43, Spišské Vlachy

37181254

 

82.

Poplatok za prevádzkovanie vodovodu 5/2015

99,57

005v/2013

 

4.6.2015

Aqua Spiš plus s.r.o.

Rudňany č. 433

46321942

 

83.

Fa za odvoz TDO 5/2015

379,31

12/2014

 

4.6.2015

Ekover s.r.o.

SNP 34

Spišské Vlachy

31691021

 

84.

PVC tabuľa - cintorín

25,01

 

 

4.6.2015

TRIK design s.r.o.

Hlavná 13, Krompachy

44929234

 

85.

Mäso

76,01

KZ zo dňa 24.10.2014

 

5.6.2015

BIJANA Danka Sedláková

Slatvina 88

34803343

 

86.

Fa za potraviny

353,56

KZ zo dňa 21.8.2014

21/2015

5.6.2015

PACIGA s.r.o.

Zimná 88, Spišská Nová Ves

36582115

 

87.

Fa za časopis Predškolská výchovy

3,60

 

 

5.6.2015

Slovenská pošta, a.s.

Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica

36631124

 

88.

Fa za analýzu vôd

37,98

 

 

5.6.2015

EL spol. s r.o.

Radlinského 17A, SNV

31652859

 

89.

Telefónne služby

74,05

2028503790

 

5.6.2015

Slovak Telekom, a.s.

Karadžičová 10, Bratislava

35763469

 

90.

Fa za prepravu- školský výlet MŠ

110,-

 

24/2015

15.6.2015

Autobusová doprava Tomáš Dolný

Sládkovičova 5, Sp. Vlachy

46720359

 

91.

Fa za kancel. potreby

57,76

 

 

 

16.6.2015

Cunik Ladislav  DATASERVIS

Letná 65, Sp. Nová Ves

10761691

 

92.

Fa za sieťky a žalúzie-Polyfunkčná budova, OcÚ

447,-

 

 

17.6.2015

Jozef Molčány-Mony

Poľná 293, Huncovce

35215518

 

93.

Toner a cartridge do tlačiarní

20,34

 

 

17.6.2015

DAMEDIS, s.r.o.

Husitská 8, Brno

26931664

 

94.

Známky pre psov

53,40

 

 

23.6.2015

TRIK design s.r.o.

Hlavná 13, Krompachy

44929234

 

95.

Toner a cartridge do tlačiarní

4,36

 

 

26.6.2015

DAMEDIS, s.r.o.

Husitská 8, Brno

26931664

 

96.

Mäso

53,-

KZ zo dňa 24.10.2014

 

5.6.2015

BIJANA Danka Sedláková

Slatvina 88

34803343

 

97.

Systémová podpora URBIS

75,-

U920/2012

 

1.7.2015

MADE spol. s r. o.

Lazovná 69, Ban. Bystrica

36041688

 

98.

Fa za dodávku zem. plynu

430,-

Zmluva zo dňa 1.7.2009

 

1.7.2015

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26

35815256

 

99.

Fa za potraviny

348,75

KZ zo dňa 21.8.2014

23/2015

6.7.2015

PACIGA s.r.o.

Zimná 88, Spišská Nová Ves

36582115

 

100.

Fa za tel. služby

48,44

Zmluva zo dňa 27.2.2008

 

6.7.2015

Telefónica Slovakia, s.r.o.

Einsteinova 24, Bratislava

35848863

 

101.

Poplatok za prevádzkovanie vodovodu 6/2015

99,57

005v/2013

 

6.7.2015

Aqua Spiš plus s.r.o.

Rudňany č. 433

46321942

 

 

102.

 

Fa za odvoz TDO 6/2015

230,89

12/2014

 

6.7.2015

Ekover s.r.o.

SNP 34

Spišské Vlachy

31691021

 

103.

Licenčná odmena

68,61

 

 

8.7.2015

Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam

Rastislavova 3, Bratislava 2

00178454

 

104.

Telefónne služby

72,82

2028503790

 

8.7.2015

Slovak Telekom, a.s.

Karadžičová 10, Bratislava

35763469

 

105.

Použitie motor. vozidla AVIA

68,65

 

26/2015

9.7.2015

Ekover s.r.o.

SNP 34

Spišské Vlachy

31691021

 

106.

Fa za tel. služby

62,-

Zmluva zo dňa 27.2.2008

 

13.7.2015

Telefónica Slovakia, s.r.o.

Einsteinova 24, Bratislava

35848863

 

107.

Poplatok za omeškanie

3,04

 

 

15.7.2015

Východoslovenská energetika, a.s.

Mlynská 31, Košice

36211222

 

108.

Ročný poplatok za doménu slatvina.eu

8,40

 

 

20.7.2014

KdeJe Software s.r.o.

Astrová 8, Bratislava

36730947

 

109.

Fa za montážne práce-Polyfunkčná budova

70,-

 

 

21.7.2015

PLYN-VODA-KÚRENIE, MIROSLAV FRIC

SNP 7, Krompachy

40358836

 

110.

Fa za montážne práce – prípojka Hrabič

30,-

 

 

21.7.2015

PLYN-VODA-KÚRENIE, MIROSLAV FRIC

SNP 7, Krompachy

40358836

 

111.

Fa za tlačivá – Osvedčenie o absolvovaní predprim. vzdelávania

8,80

 

 

22.7.2015

ŠEVT a.s.

Cementárenská 16, Ban. Bystrica

31331131

 

112.

Fa za kancel. potreby

50,-

 

 

 

31.7.2015

Cunik Ladislav  DATASERVIS

Letná 65, Sp. Nová Ves

10761691

 

113.

Fa za dodávku zem. plynu

430,-

Zmluva zo dňa 1.7.2009

 

4.8.2015

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26

35815256

 

114.

Fa za kancel. potreby

25,08

 

 

 

5.8.2015

Cunik Ladislav  DATASERVIS

Letná 65, Sp. Nová Ves

10761691

 

115.

Poplatok za prevádzkovanie vodovodu 7/2015

99,57

005v/2013

 

5.8.2015

Aqua Spiš plus s.r.o.

Rudňany č. 433

46321942

 

116.

Vývoz KO 7/2015

215,78

 

26/2015

10.8.2015

Ekover s.r.o.

SNP 34

Spišské Vlachy

31691021

 

117.

Telefónne služby

52,13

2028503790

 

10.8.2015

Slovak Telekom, a.s.

Karadžičová 10, Bratislava

35763469

 

 

118.

 

Fa za tel. služby

51,45

Zmluva zo dňa 27.2.2008

 

17.8.2015

Telefónica Slovakia, s.r.o.

Einsteinova 24, Bratislava

35848863

 

119.

Dodávka elektrickej energie

1387,-

 

 

17.8.2015

Východoslovenská energetika, a.s.

Mlynská 31, Košice

36211222

 

120.

Fa za vozík za trakt. kosačku

219,-

 

 

20.8.2015

Sakmary Ladislav

I.Krasku 11, SNV

17190444

 

121.

Fa za ťažné na trakt. Kosačku

40,-

 

 

20.8.2015

Sakmary Ladislav

I.Krasku 11, SNV

17190444

 

122.

Preplatok -dodávka elek. energie za rok 2013

0,90

 

 

25.8.2015

Východoslovenská energetika, a.s.

Mlynská 31, Košice

36211222

 

123.

Preplatok-dodávka elek. Energie za rok 2013

3,10

 

 

25.8.2015

Východoslovenská energetika, a.s.

Mlynská 31, Košice

36211222

 

124.

Fa za kancel. potreby

105,68

 

 

 

28.8.2015

Cunik Ladislav  DATASERVIS

Letná 65, Sp. Nová Ves

10761691

 

125.

Čistenie koberca a obrusov

60,60

 

 

2.9.2015

EUROnline s.r.o.

Jarná 4 Spišské Vlachy

36845094

 

126.

Fa za dodávku zem. plynu

430,-

Zmluva zo dňa 1.7.2009

 

2.9.2015

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26

35815256

 

127.

Výmena vodomerov

361,52

005v/2013

 

  2.9.2015

Aqua Spiš plus s.r.o.

Rudňany č. 433

46321942

 

128.

Poplatok za prevádzkovanie vodovodu 8/2015

99,57

005v/2013

 

4.92015

Aqua Spiš plus s.r.o.

Rudňany č. 433

46321942

 

129.

Vývoz KO 8/2015

242,19

 

26/2015

8.9.2015

Ekover s.r.o.

SNP 34

Spišské Vlachy

31691021

 

130.

Telefónne služby

45,07

2028503790

 

8.9.2015

Slovak Telekom, a.s.

Karadžičová 10, Bratislava

35763469

 

131.

Fa za klapku koncovú

149,86

 

30/2015

9.9.2015

MIVA spol.s r.o.

Mlynská 1323, Smižany

31681212

 

132.

Fa za potraviny

402,86

KZ zo dňa 21.8.2014

36/2015

10.9.2015

PACIGA s.r.o.

Zimná 88, Spišská Nová Ves

36582115

 

133.

Fa za tel. služby

43,27

Zmluva zo dňa 27.2.2008

 

21.9.2015

Telefónica Slovakia, s.r.o.

Einsteinova 24, Bratislava

35848863

 

134.

Tričká - DHZ

103,25

 

 

21.9.2015

TRIK design s.r.o.

Hlavná 13, Krompachy

44929234

 

135.

Výmena vodomerov

491,48

005v/2013

 

 21.9.2015

Aqua Spiš plus s.r.o.

Rudňany č. 433

46321942

 

136.

Maliarske potreby

125,30

 

17/2015

21.9.2015

VIESTA FARBY-LAKY

SNP 29, Krompachy

17193583

 

137.

Fa za vlajky

20,76

 

31/2015

21.9.2015

2U spol. s r.o.

Trnavská cesta 84, Bratislava

17315786

 

138.

Fa za spracovanie PHSR

300,-

 

19/2015

29.9.2015

Spišská regionálna rozvojová agentúra

Štefánikovo nám. 1, Sp. Nová Ves

35531851

 

139.

Systémová podpora URBIS

75,-

U920/2012

 

1.10.2015

MADE spol. s r. o.

Lazovná 69, Ban. Bystrica

36041688

 

140.

Fa za práce na VO

200,-

 

 

1.10.2015

SATMÁRY JOZEF

Požiarnická 43, Spišské Vlachy

37181254

 

141.

Príspevok za II.polrok na triedený odpad

176,40

 

 

5.10.2015

SEZO-Spiš, združenie obcí

Sadová 13, Spišská Nová Ves

35560428

 

142.

Fa za dodávku zem. plynu

430,-

Zmluva zo dňa 1.7.2009

 

5.10.2015

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26

35815256

 

143.

Poplatok za prevádzkovanie vodovodu 9/2015

99,57

005v/2013

 

5.10.2015

Aqua Spiš plus s.r.o.

Rudňany č. 433

46321942

 

144.

Fa za potraviny

213,14

KZ zo dňa 21.8.2014

36/2015

6.10.2015

PACIGA s.r.o.

Zimná 88, Spišská Nová Ves

36582115

 

145.

Mäso

86,78

KZ zo dňa 24.10.2014

38/2015

8.10.2015

BIJANA Danka Sedláková

Slatvina 88

34803343

 

146.

Kalendáre „SPIŠ 2016“

102,-

 

 

12.10.2015

Alexander Lozovský BRIZ

Celiny 866, Liptovský Hrádok

10860061

 

147.

Vývoz KO 9/2015

207,76

 

26/2015

13.10.2015

Ekover s.r.o.

SNP 34

Spišské Vlachy

31691021

 

148.

Elektromateriál- VO

94,08

 

 

13.10.2015

ELEKTROSET KROMPACHY s.r.o.

Okolie 6, Sp. Vlachy

31654169

 

149.

Fa za tel. služby

41,20

Zmluva zo dňa 27.2.2008

 

13.10.2015

Telefónica Slovakia, s.r.o.

Einsteinova 24, Bratislava

35848863

 

150.

Projekt stavby-„Stavebné úpravy pivnice v polyfunkčnom dome“

48,-

 

33/2015

22.10.2015

Projex, projektové družstvo

Ing. Straku 4, Sp. Nová Ves

00594008

 

151.

Telefónne služby

60,-

2028503790

 

22.10.2015

Slovak Telekom, a.s.

Karadžičová 10, Bratislava

35763469

 

152.

Fa za kancel. potreby

18,20

 

 

 

26.10.2015

Cunik Ladislav  DATASERVIS

Letná 65, Sp. Nová Ves

10761691

 

153.

Upomienka

3,-

Zmluva zo dňa 1.7.2009

 

26.10.2015

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26

35815256

 

154.

Fa za odbornú prehliadku plyn. zariadení

60,-

 

622015

26.10.2015

Rastislav Skovajsa Oprava plynových zariadení

Bielidlá 912/26, Spišské Podhradie

34803289

 

155.

Fa za uvedenie topidiel do prevádzky

84,-

 

632015

26.10.2015

Rastislav Skovajsa Oprava plynových zariadení

Bielidlá 912/26, Spišské Podhradie

34803289

 

156.

Fa za stav. materiál

454,68

385828

34/2015

30.10.2015

FERONA Slovakia, a.s.

Bytčická 12, Žilina

36401137

 

157.

Fa za dodávku zem. plynu

430,-

Zmluva zo dňa 1.7.2009

 

2.11.2015

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26

35815256

 

158.

Fa za stav. materiál

-36,98

385828

34/2015

2.11.2015

FERONA Slovakia, a.s.

Bytčická 12, Žilina

36401137

 

159.

Predfaktúra – popl. za doménu cintorín

8,34

 

 

2.11.2015

SYPHON, s.r.o.

Stará Prievozská 2, Bratislava

35979259

 

160.

Školenie MADE

115,-

U920/2012

 

1.10.2015

MADE spol. s r. o.

Lazovná 69, Ban. Bystrica

36041688

 

161.

Fa za pletivo

242,53

 

 

2.11.2015

Milan Lacko KACHLIARSTVO

Jilemnického 7, Spišské Vlachy

30669324

 

162.

Telefónne služby

62,65

2028503790

 

9.11.2015

Slovak Telekom, a.s.

Karadžičová 10, Bratislava

35763469

 

163.

Predplatné „PORADCA 2016“

24,90

 

 

9.11.2015

PORADCA s.r.o.

Pri Celulózke 40, Žilina

36371271

 

164.

Vývoz KO 10/2015

272,86

 

26/2015

10.11.2015

Ekover s.r.o.

SNP 34

Spišské Vlachy

31691021

 

165.

Poplatok za prevádzkovanie vodovodu 10/2015

99,57

005v/2013

 

10.11.2015

Aqua Spiš plus s.r.o.

Rudňany č. 433

46321942

 

166.

Fa za prácu stav. strojom CAT

328,20

 

37/2015

10.11.2015

JOGA s.r.o.

Lesná 5, Olcnava

31708251

 

167.

Fa za prácu a kamenivo

542,02

 

37/2015

10.11.2015

JOGA s.r.o.

Lesná 5, Olcnava

31708251

 

168.

Dodávka elektrickej energie

1387,-

 

 

10.11.2015

Východoslovenská energetika, a.s.

Mlynská 31, Košice

36211222

 

169.

Licenčná odmena

68,61

 

 

10.11.2015

Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam

Rastislavova 3, Bratislava 2

00178454

 

170.

Fa za tel. služby

40,96

Zmluva zo dňa 27.2.2008

 

10.11.2015

Telefónica Slovakia, s.r.o.

Einsteinova 24, Bratislava

35848863

 

171.

Mäso

74,59

KZ zo dňa 24.10.2014

38/2015

10.11.2015

BIJANA Danka Sedláková

Slatvina 88

34803343

 

172.

Fa za potraviny

227,60

KZ zo dňa 21.8.2014

36/2015

10.11.2015

PACIGA s.r.o.

Zimná 88, Spišská Nová Ves

36582115

 

173.

Fa za plastové okná

1085,-

 

 

11.11.2015

Jozef Molčány-MONY

Poľná 293/3, Huncovce

35215518

 

174.

Fa za vystavenie potvrdenia

6,-

 

 

12.11.2015

Prima banka Slovensko, a.s.

Hodžova 11, Žilina

31575951

 

175.

Fa za kancel. potreby

79,95

 

 

 

12.11.2015

Cunik Ladislav  DATASERVIS

Letná 65, Sp. Nová Ves

10761691

 

176.

Nákup materiálu na opravu budovy obchodu

117,01

 

 

12.11.2015

Peter Klešč-KLEŠČ

Olšavka 17

34526871

 

177.

Fa za periodika „PORADCA 2016“

24,90

 

 

16.11.2015

PORADCA s.r.o.

Pri Celulózke 40, Žilina

36371271

 

178.

Fa za tatranský profil

204,14

 

40/2015

19.11.2015

KOLBACH, s.r.o.

Studenec 186

47239816

 

179.

Fa za stavebný materiál

19,78

 

 

19.11.2015

Peter Klešč-KLEŠČ

Olšavka 17

34526871

 

180.

Fa za stavebný materiál

98,51

 

 

19.11.2015

Peter Klešč-KLEŠČ

Olšavka 17

34526871

 

181.

Fa za opravu a overenie vodomeru

130,64

 

32/2015

19.11.2015

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Komenského 50, Košice

36570460

 

182.

Fa za stavebný materiál

49,03

 

 

23.11.2015

Peter Klešč-KLEŠČ

Olšavka 17

34526871

 

183.

Fa za systémový certifikát

103,20

 

 

24.11.2015

Disig, a.s.

Záhradnícka 151, Bratislava

35975946

 

184.

Predplatné -Predškolská výchova

7,20

 

 

25.11.2015

Slovenská pošta, a.s.

Partizánska cesta 9, Banská Bystrica

36631124

 

185.

Fa za elektromateriál

48,96

 

 

25.11.2015

ELEKTROSET KROMPACHY s.r.o.

Novozámocká 102A/527, Nitra

31654169

 

186.

Fa za opravu

170,-

 

 

 

26.11.2015

Cunik Ladislav  DATASERVIS

Letná 65, Sp. Nová Ves

10761691

 

187.

Fa za úpravu pivničných priestorov

800,-

 

 

30.11.2015

SATMÁRY JOZEF

Požiarnická 43, Spišské Vlachy

37181254

 

188.

Fa za montáž osvetlenia

144,-

 

 

30.11.2015

SATMÁRY JOZEF

Požiarnická 43, Spišské Vlachy

37181254

 

189.

Fa za montážnu plošinu

143,52

 

 

1.12.2015

František Vojtila PRO-VOFE

Odorín 244, 053 22

44020139

 

190.

Fa za plastovú nádobu

228,84

 

45/2015

3.12.2015

MEVA-SK, s.r.o.

Krátka 574, Brzotín

31681051

 

191.

Fa za konzumné zemiaky

25,-

 

39/2015

3.12.2015

Jozef Leško

 

Oľšavka 30

 

 

192.

Mäso

88,96

KZ zo dňa 24.10.2014

38/2015

4.12.2015

BIJANA Danka Sedláková

Slatvina 88

34803343

 

193.

Poplatok za prevádzkovanie vodovodu 11/2015

99,57

005v/2013

 

4.12.2015

Aqua Spiš plus s.r.o.

Rudňany č. 433

46321942

 

194.

Fa za elektromateriál

562,63

 

 

4.12.2015

ELEKTROSET KROMPACHY s.r.o.

Novozámocká 102A/527, Nitra

31654169

 

195.

Fa za dodávku zem. plynu

430,-

Zmluva zo dňa 1.7.2009

 

4.12.2015

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26

35815256

 

196.

Telefónne služby

65,18

2028503790

 

4.12.2015

Slovak Telekom, a.s.

Karadžičová 10, Bratislava

35763469

 

197.

Vývoz KO 11/2015

233,28

 

26/2015

7.12.2015

Ekover s.r.o.

SNP 34

Spišské Vlachy

31691021

 

198.

Fa za polohopisný a výškopisný plán-park

150,-

 

48/2015

7.12.2015

Ján ZEMAN

GEODET

Lorencova

11, Krompachy

37176528

 

199.

Fa za potraviny

352,03

KZ zo dňa 21.8.2014

36/2015

9.12.2015

PACIGA s.r.o.

Zimná 88, Spišská Nová Ves

36582115

 

200.

Fa za stavebný materiál

48,78

 

 

9.12.2015

Peter Klešč-KLEŠČ

Olšavka 17

34526871

 

201.

Fa za opravu a overenie vodomeru

87,62

 

43/2015

10.12.2015

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Komenského 50, Košice

36570460

 

202.

Fa za periodika „PORADCA 2015“

24,90

 

 

10.12.2015

PORADCA s.r.o.

Pri Celulózke 40, Žilina

36371271

 

203.

Oprava vianočného svetel.panelu

118,-

 

 

10.12.2015

Ján Puchala-EL

Katúň 34

34804234

 

204.

Fa za tel. služby

43,30

Zmluva zo dňa 27.2.2008

 

10.12.2015

Telefónica Slovakia, s.r.o.

Einsteinova 24, Bratislava

35848863

 

205.

Nedoplatok za rok 2013 SoÚ

479,02

 

 

15.12.2015

Mesto Krompachy

Námestie slobody 1

00329282

 

206.

Fa za plastovú nádobu

88,80

 

45/2015

15.12.2015

MEVA-SK, s.r.o.

Krátka 574, Brzotín

31681051

 

207.

Fa za konzumné zemiaky

18,75

 

52/2015

17.12.2015

Jozef Leško

 

Oľšavka 30

 

 

208.

Fa za montáž obec.vodomeru

144,88

005v/2013

 

17.12.2015

Aqua Spiš plus s.r.o.

Rudňany č. 433

46321942

 

209.

Fa za plastovú nádobu

79,56

 

46/2015

17.12.2015

MEVA-SK, s.r.o.

Krátka 574, Brzotín

31681051

 

210.

Popl.za vedenie účtu CP

41,34

 

 

21.12.2015

Prima banka Slovensko, a.s.

Hodžova 11, Žilina

31575951

 

211.

Fa za kancel. potreby

126,66

 

 

 

21.12.2015

Cunik Ladislav  DATASERVIS

Letná 65, Sp. Nová Ves

10761691

 

212.

Mäso

22,13

KZ zo dňa 24.10.2014

53/2015

4.12.2015

BIJANA Danka Sedláková

Slatvina 88

34803343

 

213.

Fa za zameranie

100,-

 

48/2015

22.12.2015

Ján ZEMAN

GEODET

Lorencova

11, Krompachy

37176528

 

214.

Fa za analýzu vôd

84,78

 

 

28.12.2015

EL spol. s r.o.

Radlinského 17A, SNV

31652859

 

215.

Fa za webhosting (slatvinacintorin.eu)

60,77

 

 

29.12.2015

SYPHON, s.r.o.

Stará prievozská 2, Bratislava

35979259

 

starosta

216.

Fa za časopis Predškolská výchovy

7,20

 

 

31.6.2015

Slovenská pošta, a.s.

Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica

36631124

 

217.

Vývoz VOK

166,74

 

26/2015

7.12.2015

Ekover s.r.o.

SNP 34

Spišské Vlachy

31691021

 

218.

Fa za analýzu vôd

564,78

 

 

8.1.2016

EL spol. s r.o.

Radlinského 17A, SNV

31652859

 

219.

Vývoz KO 12/2015

224,36

 

26/2015

11.1.2016

Ekover s.r.o.

SNP 34

Spišské Vlachy

31691021

 

220.

Poplatok za prevádzkovanie vodovodu 12/2015

99,57

005v/2013

 

11.1.2016

Aqua Spiš plus s.r.o.

Rudňany č. 433

46321942

 

221.

Vyúčtovacia fa za rok 2015

-805,01

Zmluva zo dňa 1.7.2009

 

11.1.2016

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26

35815256

 

222.

Fa za tel. služby

40,50

Zmluva zo dňa 27.2.2008

 

11.1.2016

Telefónica Slovakia, s.r.o.

Einsteinova 24, Bratislava

35848863

 

223.

Fa za potraviny

170,08

KZ zo dňa 21.8.2014

54/2015

11.1.2016

PACIGA s.r.o.

Zimná 88, Spišská Nová Ves

36582115

 

224.

Nedoplatok za rok 2014 SoÚ

480,62

 

 

11.1.2016

Mesto Krompachy

Námestie slobody 1

00329282

 

225.

Fa za prácu CAT-budova DHZ

542,02

 

47/2015

11.1.2016

JOGA s.r.o.

Lesná 5, Olcnava

31708251

 

226.

Licenčná odmena

68,61

 

 

19.1.2016

Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam

Rastislavova 3, Bratislava 2

00178454

 

227.

Vyúčtovacia fa za rok 2015

1820,22

 

 

22.1.2016

Východoslovenská energetika, a.s.

Mlynská 31, Košice

36211222

 

228.

Telefónne služby

42,13

2028503790

 

22.1.2016

Slovak Telekom, a.s.

Karadžičová 10, Bratislava

35763469

 

229.

Fa za konzumné zemiaky

12,50

 

39/2015

22.1.2016

Jozef Leško

 

Oľšavka 30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zmluvy

P.č.

Názov Firmy

Popis predmetu zmluvy

Hodnota v € s DPH

Dátum uzavretia – zverejnenia

Dok.

1.

 Mária Staňová, Slatvina 61

nájom hrobového miesta

7,97

27.1.2015 – 28.1.2015

z

2.

Slávka Schwarczová, Slatvina 18

dohoda o vykonávaní mos

 

29.1.2015 – 30.1.2015

z

3.

ŠU SR, Werferova 3, Košice

dohoda o využití dát ro

 

9.2.2015 – 10.2.2015

z

4.

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 2, Bratislava

telekomunikačné služby

 

9.2.2015 – 12.2.2015

z

5.

MV SR, Pribinova 2, Bratislava

darovacia zmluva

13 279,-

9.3.2015 – 10.3.2015

z

6.

UPSVaR, Odborárov 53,         Spišská  Nová Ves

dohoda na vykon. dobrovoľníckej služby

 

19.3.2015 – 20.3.2015

z

7.

UPSVaR, Odborárov 53,        Spišská Nová Ves

dohoda o poskytnutí finan. príspevku

3076,-

27.3.2015 – 30.3.2015

z

8.

Ing. Vladimír Andraščík,      Lipovce 76

zmluva o poskytovaní audit. služieb

 

12.5.2015 – 13.5.2015

z

9.

Komunálna poisťovňa, a.s.,   Hlavná 62, Košice

povinné zmluvné poistenie

 

27.5.2015 – 28.5.2015

z

10.

ŠU SR, Werferova 3, Košice

dohoda o využití dát ro

 

19.6.2015 – 22.6.2015

z

11.

Viera Leskovská, Slatvina 42

prenájom KD

 

28.6.2015 – 29.6.2015

z

12.

MPaRV SR, Dobrovičova 12, Bratislava

zmluva o poskytnutí projektovej dokumentácie

 

13.7.2015 – 14.7.2015

z

13.

Sociálna poisťovňa,                     Ul. 29. augusta, Bratislava

dohoda o poskytovaní údajov

 

3.8.2015 – 4.8.2015

z

14.

Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, Spišské Vlachy

zmluva o čiast. úhrade nákladov

 

31.8.2015 – 2.9.2015

z

15.

DataCentrum, Kýčerského 5, Bratislava

dodatok k zmluve o pripojení

 

28.9.2015 – 29.9.2015

z

16.

UPSVaR, Odborárov 53,      Spišská Nová Ves

dohoda na vykon. dobrovoľníckej služby

476.40

30.9.2015 – 1.10.2015

z

17.

UPSVaR, Odborárov 53,      Spišská Nová Ves

dohoda o pomoci v hmotnej núdzi

 

11.12.2015 – 14.12.2015

z

18.

UPSVaR, Odborárov 53,      Spišská Nová Ves

dohoda o vykonávaní mos

 

11.12.2015 – 14.12.2015

z

19.

DataCentrum, Kýčerského 5, Bratislava

zmluva o pripojení k infor. systému

 

14.12.2015 – 15.12.2015

z

20.

Ekover, s.r.o., SNP 34,         Spišské Vlachy

ročná zmluva o zbere KO

 

29.12.2015 – 30.12.2015

z

21.

 

 

 

 

 

22.