Vitruálny cintorín obce Slatvina

Slatvinský kostol ku cti Nanebovzatia P. Márie pochádzajúci asi z 13-teho storočia. Bol postavený v gotickom slohu s peknou románskou vežou, na ktorej je štvorhranná kamenná helma s gotickými cimburiami.Vchod a štyri gotické okná boli v roku 1800 zväčšené a premenené na barokové. Kostol skrášľujú freskové maľby podobné tým, ktoré môžeme vidieť v Žehranskom kostole.

Sakristia kostola bola v roku 1810 zmenená na súčasnú podobu,keďže prvá bola ako temnica s jednou úzkou škárou a murovaným stolom vo vnútri.

Cintorin, ktorý sa nachádza v blízkosti kostola bol murovaný a zväčšený v roku 1789.

Vstup virtuálny cintorín obce Slatvina