Štatistiky týkajúce sa obce 

Zber separovaných zložiek odpadov   

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt pdf iconsštatistika separovaného zberu odpadov za roky 2012,2013, 2014, 2015

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt pdf iconsštatistika separovaný zber SEZO - Spiš za mesiace január - august 2016

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt pdf iconsštatistika množstvo vytriedených odpadov Sezo - Spiš za obdobie 1.8.2015 - 31.7.2016

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt pdf icons štatistika separovaného zberu odpadov za roky 2016

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt pdf icons štatistika separovaného zberu odpadov za rok 2017

Pozri tiež stránky združenia obcí SEZO - Spiš:   

www.sezospis.sk Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt icons web pages

Stránky Štatistického úradu SR

Štatistický úrad SR:  klikni tu Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt icons web pages

  

Sadzobník správnych poplatkov

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt pdf icons sadzobník správnych poplatkov 2018