Služby občanom poskytované obecným úradom

Viazanie dokumentov

  • do hrebeňovej (špirálovej) väzby, možnosť rozobratia väzby, vyňatia neaktuálnych stránok z dokumentu a opakovaného zviazania.

Farby hrebeňa (špirály) : čierna alebo biela.
Profil hrebeňa : oválny.
Kapacita listov : do 120.
Možnosť doplnenia väzby o hornú priehľadnú fóliu v rôznych farbách a spodný ochranný kartón v rôznych farbách a štruktúrach - za doplatok podľa aktuálneho cenníka.

Cena: jedno zviazanie 3,-Eur, platí sa hotovosťou do pokladne OcÚ
V cene nie je zahrnutá tlač obsahu!

Kopírovanie dokumentov

  • kopírovanie dokumentov formátu A4, A3, čierno - bielo alebo farebne.

Cena

  • čierno - biele kopírovanie formát A4 (text nie fotografie) - 0,10 Eur,
  • čierno - biele kopírovanie formát A3 (text nie fotografie) - 0,20 Eur,
  • farebné kopírovanie formát A4 (text nie fotografie) - 0,30 Eur,
  • farebné kopírovanie formát A3 (text nie fotografie) - 0,60 Eur,

Osvedčovanie podpisov, listín

  • vykonáva odbor služieb občanom na pracovisku obecného úradu v pracovných dňoch, počas úradných hodín,
  • bližšie informácie pozri v sekcii OBEC/OVEROVANIE...