Zmluvy

P.č.

Názov firmy

Popis predmetu zmluvy

Hodnota v € s DPH

Dátum uzavretia - zverejnenia

Dok.

1.

SPP, Mlynské nivy 44/a, Bratislava

zmluva o dodávke plynu

 

31.1.2016 – 3.2.2016

z

2.

Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava

telekomunikačné služby

  

16.2.2016 –19.2.2016

z

3.

Štefan Mikula, Slatvina 27

kúpna zmluva

 

28.2.2016 – 3.3.2016

z

4.

IA MPSVaR, Špitálska 6, Bratislava

zmluva o spolupráci

 

29.2.2016 – 3.3.2016

z

5.   Margita Mikulová, Slatvina 35 dohoda o dom. kompostovaní   1.3.2016 - 4.3.2016 z
6.   Zdeno Adamkovič, Slatvina 89 dohoda o dom. kompostovaní   1.3.2016 - 4.3.2016 z
    7. Mária Rybárová, Slatvina 39 dohoda o dom. kompostovaní   1.3.2016 - 4.3.2016 z

8.

Vladimír Pavlík, Slatvina 92

dohoda o dom. kompostovaní

 

1.3.2016 – 4.3.2016

z

9.

Ján Mikula, Slatvina 76

dohoda o dom. kompostovaní

 

1.3.2016 – 4.3.2016

z

10.

Anna Jurčišinová, Slatvina 78

dohoda o dom. kompostovaní

 

1.3.2016 – 4.3.2016

z

11.

Františka Bidová, Slatvina 79

dohoda o dom. kompostovaní

 

1.3.2016 – 4.3.2016

z

12.

Jozef Martof, Slatvina 28

dohoda o dom. kompostovaní

 

1.3.2016 – 4.3.2016

z

13.

Agnesa Trávničková, Slatvina 37

dohoda o dom. kompostovaní

 

1.3.2016 – 4.3.2016

z

14.

František Onderčin, Slatvina 43

dohoda o dom. kompostovaní

 

1.3.2016 – 4.3.2016

z

15.

Michal Ďurša, Slatvina 95

dohoda o dom. kompostovaní

 

1.3.2016 – 4.3.2016

z

16.

Lukáš Staňa, Slatvina 96

dohoda o dom. kompostovaní

 

1.3.2016 – 4.3.2016

z

17.

Mária Hadryová, Slatvina 36

dohoda o dom. kompostovaní

 

1.3.2016 – 4.3.2016

z

18.

Peter Kozlík, Slatvina 51

dohoda o dom. kompostovaní

 

1.3.2016 – 4.3.2016

z

19.

EMKOB, s.r.o., Tkáčska 2697, Spišská Nová Ves

kúpna zmluva

 

14.3.2016 – 16.3.2016

z

20. Vladimír Sedlák, Slatvina 88 dohoda o dom. kompostovaní   15.3.2016 - 16.3.2016 z

21.

Emil Klešč,     Slatvina 56

dohoda o dom. kompostovaní

 

16.3.2016 – 21.3.2016

z

22.

Alfonz Vrábeľ, Slatvina 62

dohoda o dom. kompostovaní

 

17.3.2016 – 21.3.2016

z

23.

Veronika Štreberová, Slatvina 21

dohoda o dom. kompostovaní

 

17.3.2016 – 21.3.2016

z

24.

Tomáš Klešč, Slatvina 50

dohoda o dom. kompostovaní

 

17.3.2016 – 21.3.2016

z

25.

Jozef Záhradník, Slatvina 72

dohoda o dom. kompostovaní

 

17.3.2016 – 21.3.2016

z

26.

František Kovalčík, Slatvina 71

dohoda o dom. kompostovaní

 

17.3.2016 – 21.3.2016

z

27.

Jozef Bagin,   Slatvina 25

dohoda o dom. kompostovaní

 

17.3.2016 – 21.3.2016

z

28.

Mgr. Vladislav Vrábeľ, Slatvina 14

dohoda o dom. kompostovaní

 

17.3.2016 – 21.3.2016

z

29.

Ján Kurila, Slatvina 2

dohoda o dom. kompostovaní   18.3.2016 - 22.3.2016 z

30.

Ondrej Pavlík, Slatvina 93

dohoda o dom. kompostovaní

 

18.3.2016 – 22.3.2016

z

31.

Bibiána Handlovičová, Slatvina 12

dohoda o dom. kompostovaní

 

18.3.2016 – 22.3.2016

z

32.

Imrich Čurilla, Slatvina 15

dohoda o dom. kompostovaní

 

18.3.2016 – 22.3.2016

z

33.

Ladislav Nehila, Slatvina 11

dohoda o dom. kompostovaní

 

18.3.2016 -  22.3.2016

z

34.

Ján Klešč,      Slatvina 41

dohoda o dom. kompostovaní

 

18.3.2016 – 22.3.2016

z

35.

Pavol Legát,  Slatvina 29

dohoda o dom. kompostovaní

 

18.3.2016 – 22.3.2016

z

36.

Ladislav Klešč, Slatvina 59

dohoda o dom. kompostovaní

 

18.3.2016 – 22.3.2016

z

37.

Jozef Gonda, Slatvina 70

dohoda o dom. kompostovaní

 

19.3.2016 – 24.3.2016

z

38.

Jaroslav Gmuca, Slatvina 82

dohoda o dom. kompostovaní

 

19.3.2016 – 24.3.2016

z

39.

Marta Maťašovská, Slatvina 5

dohoda o dom. kompostovaní

 

20.3.2016 - 25.3.2016

z

40.

Ladislav Čurilla, Slatvina 33

dohoda o dom. kompostovaní

 

21.3.2016 – 25.3.2016

z

41.

Alžbeta Gondová, Slatvina81

dohoda o dom. kompostovaní

 

21.3.2016 – 25.3.2016

z

42.

Rastislav Mikula, Slatvina 86

dohoda o dom. kompostovaní

 

21.3.2016 – 25.3.2016

z

43.

Mária Staňová, Slatvina 61

dohoda o dom. kompostovaní

 

21.3.2016 – 25.3.2016

z

44.

Viera Leskovská, Slatvina 42

dohoda o dom. kompostovaní

 

21.3.2016 – 25.3.2016

z

45.

Stanislav Cmorej, Slatvina 20

dohoda o dom. kompostovaní

 

21.3.2016 – 25.3.2016

z

46.

Imrich Vasil, Viničná 431, Vranov nad Topľou

zmluva o dielo

 

22.3.2016 – 28.3.2016

z

47.

František Mikula, Slatvina 48

dohoda o dom. kompostovaní

 

22.3.2016 – 28.3.2016

z

48.

Jakub Solčani, Slatvina 10

dohoda o dom. kompostovaní

 

22.3.2016 – 28.3.2016

z

49.

Dušan Hamrák, Slatvina 77

dohoda o dom. kompostovaní

 

22.3.2016 – 28.3.2016

z

50.

Patrik Mikula, Slatvina 84

dohoda o dom. kompostovaní

 

23.3.2016 – 28.3.2016

z

51.

Milan Klešč,   Slatvina 23

dohoda o dom. kompostovaní

 

23.3.2016 – 28.3.2016

z

52.

Miloš Nehila,  Slatvina 87

dohoda o dom. kompostovaní

 

24.3.2016 – 29.3.2016

z

53.

Ján Gardošík, Slatvina 45

dohoda o dom. kompostovaní

 

24.3.2016 – 29.3.2016

z

54.

MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555, Piešťany

zmluva o dodávke elektriny

 

29.3.2016 – 4.4.2016

z

55.

Cecília Puklušová, Slatvina 44

dohoda o dom. kompostovaní

 

29.3.2016 – 4.4.2016

z

56.

      Štefan Mikula, Slatvina 27

dohoda o dom. kompostovaní

 

29.3.2016 – 4.4.2016

z

57. Michal Solčani, Slatvina 24 dohoda o dom. kompostovaní   31.3.2016 - 4.4.2016 z

58.

František Dobrovič, Slatvina 64

dohoda o dom. kompostovaní

 

31.3.2016 – 4.4.2016

z

59.

Ľudovít Maťašovský, Slatvina 4

dohoda o dom. kompostovaní

 

31.3.2016 – 4.4.2016

z

60.

Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova17, Bratislava

zmluva o poskytnutí dotácie

 

14.4.2016 – 19.4.2016

z

61. Obecný úrad, Slatvina 63 interná smernica 1/2016   18.4.2016 - 20.4.2016 z
62. Obecný úrad, Slatvina 63 interná smernica 2/2016   18.4.2016 - 20.4.2016 z

63.

Dzugas Ján,  Slatvina 8

prenájom KD

 

21.4.2016 – 25.4.2016

z

64.

Ladislav Mikula, Slatvina 49

dohoda o dom. kompostovaní

 

28.4.2016 – 29.4.2016

z

65.

ENVI - PAK, a.s., Galvaniho 7/B, Bratislava

triedený zber odpadov

 

12.4.2016 - 15.4.2016

 

z

66.

Peter Šupol, Dravce 62

kúpna zmluva

360,-

5.5.2016 - 9.5.2016

z

67. Jaroslav Kekeľ, Slatvina 94 dohoda o dom. kompostovaní   11.5.2016 - 13.5.2016 z
68. Ján Jurčišin, Slatvina 17 dohoda o dom. kompostovaní   16.5.2016 - 17.5.2016 z
69. Viera Kurilová, Slatvina 83 dohoda o dom. kompostovaní   16.5.2016 - 17.5.2016 z

70.

HASMA, s.r.o., Hornádska 1, Krompachy

darovacia zmluva

1000,-

17.5.2016 - 17.5.2016

z

71.

Lenka Mikulová, Slatvina 48

darovacia zmluva 503,53 18.5.2016 - 20.5.2016 z
72.      Ladislav Čurilla, Slatvina 33 prenájom KD   19.5.2016 - 23.5.2016

z

73.

 Adriana Smiková, Záhradná 696/50, Spišské Vlachy

prenájom KD   27.5.2016 - 30.5.2016 z
74. ENVI - PAK, a.s., Galvaniho 7/B, Bratislava

zmluva o podmienkach prev. triedeného odpadu

  27.5.2016 - 30.5.2016 z
75.

DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s., Einsteinova 25, Bratislava

zmluva o elektronickej komunikácii   2.6.2016 - 6.6.2016 z
76.

Brantner Nova, s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves

zmluva o prenájme reklamnej plochy 100,- 21.6.2016 - 26.6.2016 z
77.          Marián Melega                         Chrasť nad Hornádom 188 dohoda o vykonaní hudobnej produkcie 470,- 1.7.2016 - 4.7.2016 z
78. Jarmila Zahradniková,      Slatvina 72 dohoda o MOS   1.7.2016 - 4.7.2016 z
79. Marián Štreber, Slatvina 21 dohoda o MOS   1.7.2016 - 4.7.2016 z
80. Erika Pavolová, Slatvina 49 prenájom KD 20,- 16.7.2016 - 18.7.2016 z
81. Urbárska spoločnosť pozemkové spoločenstvo,  Slatvina 48 prenájom KD 17,- 24.7.2016 - 27.7.2016 z
82. Komunálna pisťovňa, a.s., Štefánikova 17, 811 05 Bratislava úrazové pistenie UoZ 6,50 31.7.2016 - 3.8.2016 z
83. MAS Sľubica, o.z., Slovinky 58    zmluva o združení     finan. prostriedkov 227,70 7.9.2016 - 8.9.2016 z
84. Anna Jurčišinová, Slatvina 78 prenájom KD 30,- 8.9.2016 - 12.9.2016 z
85. Anna Jurčišinová, Slatvina 78 nájom hrobového miesta   12.9.2016 - 13.9.2016 z
86.

Mgr. Jana Holotňáková,   Slatvina 68

darovacia zmluva 50,-  17.10.2016 - 20.10.2016 z
87. Ekover, s.r.o., SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy zmluva o zbere BRO   7.11.2016 - 11.11.2016 z
88. Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice zmluva o pripojení   10.11.2016 - 15.11.2016 z
89. Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb   14.12.2016 - 16.12.2016 z
90. Ekover, s.r.o. SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy zmluva o zbere KO   14.12.2016 - 16.12.2016 z
91. Alkon SV, s.r.o., Zimná 64,  052 01 Spišská Nová Ves  zmluva o dielo 148. 579,12 27.12.2016 - 29.12.2016 z
92.