Hlásenie porúch

Porucha vodovodu

0534495186 - počas pracovnej doby,

po prac. dobe kontaktujte starostu obce!

Pracovníci riešia nasledujúce situácie:

  • Hlásenie poruchy verejného vodovodu a verejnej kanalizácie
  • Hlásenie chýbajúceho kanalizačného poklopu
  • Hlásenie poruchy na domácej prípojke v prípade, že je potrebné uzatvoriť vodu na uličnom uzávere
  • Informácie o poruchách, resp. plánovaných odstávkach verejného vodovodu a verejnej kanalizácie
  • Hlásenie porúch vodomerov vo vlastníctve Aquaspiš plus, s.r.o., Obec Slatvina

Porucha verejného osvetlenia

0534495186 - počas pracovnej doby

Aj Vy môžete prispieť k bezpečiu v nočných uliciach.

Nefunguje vo vašom okolí verejné osvetlenie? Oznámte nám to! Pomôžete tak čo najskôr opraviť výpadok verejného osvetlenia a prispejete k vyššej bezpečnosti v nočných uliciach vášej obce.

 

Porucha dodávky elektrickej energie

24h Poruchová služba 0800 123 332

Prevádzkový čas

Poruchová služba je vám k dispozícii:

Nonstop 24 hodín denne.

Na bezplatnom čísle Poruchovej služby 0800 123 332 vám nonstop 24 hodín denne poskytujeme aktuálne informácie o poruchách a zároveň prijímame hlásenia o výpadkoch v dodávke elektriny.

 

Porucha dodávky plynu

PORUCHOVÁ LINKA - PLYN

Poruchová linka - plyn 0850 111 727

Ak zacítite plyn, ihneď zavolajte!
Pohotovostná služba SPP - distribúcia je zabezpečovaná nepretržite 24 hodín denne.

Poruchová linka - plyn je určená pre nahlasovanie problémov súvisiacich s poruchami pri distribúcii zemného plynu distribučnou sieťou SPP - distribúcia, a.s., z celého územia Slovenska:

  • každý únik zemného plynu na plynárenských zariadeniach SPP-D
  • hlásenia o únikoch plynu od odberateľov pripojených k distribučnej sieti SPP-D
  • porucha, resp. poškodenie plynového zariadenia v správe SPP - distribúcia (plynovody, prípojky, regulačné stanice plynu, stanice katódovej ochrany, domový regulátor, plynomer, hlavný uzáver plynu)
  • poruchou spôsobené obmedzenie alebo prerušenie dodávky zemného plynu pre zákazníka pripojeného k distribučnej sieti SPP - distribúcia, a.s.

Len priama komunikácia s dispečerom SPP - distribúcia na Poruchovej linke - plyn - 0850 111 727 je preukázateľným dokladom pre príjem a evidenciu porúch.

Telefonický hovor je spoplatňovaný cenou miestneho hovoru, tzn. zákazník uhradí poplatok ako za miestny hovor na pevnú linku z ktoréhokoľvek miesta SR. Pri volaní z mobilnej siete je uplatňovaná sadzba príslušného mobilného operátora pre volania do pevnej siete.

Upozornenie:
Pracovníci pohotovostných služieb SPP - distribúcia, a.s., nezabezpečujú opravy a údržbu odberných plynových zariadení, ktoré sú majetkom koncového odberateľa zemného plynu.
 Tie si zabezpečí zákazník u servisných, opravárenských spoločností.
 

Kontakt na monitorovacie centrá (MC):

 

MC Bratislava

MC Košice

Adresa

Mlynské nivy 44b
825 11 Bratislava

Rozvojová 6
040 11 Košice

Poruchová linka - plyn

0850 111 727

0850 111 727

 

Pre prípad nedostupnosti 0850 111 727 a pre volania zo zahraničia: +421-2-5869 9091.
Náklady na hovor sú v plnej miere hradené zákazníkom.