Hlásenie porúch

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt free icons waterpipesPorucha vodovodu

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt free icons telephone 0534495186 počas pracovnej doby,

po prac. dobe kontaktujte starostu obce!

Pracovníci riešia nasledujúce situácie:

  • Hlásenie poruchy verejného vodovodu a verejnej kanalizácie
  • Hlásenie chýbajúceho kanalizačného poklopu
  • Hlásenie poruchy na domácej prípojke v prípade, že je potrebné uzatvoriť vodu na uličnom uzávere
  • Informácie o poruchách, resp. plánovaných odstávkach verejného vodovodu a verejnej kanalizácie
  • Hlásenie porúch vodomerov vo vlastníctve Aquaspiš plus, s.r.o., Obec Slatvina

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt free icons street lampsPorucha verejného osvetlenia

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt free icons telephone 0534495186 počas pracovnej doby

Aj Vy môžete prispieť k bezpečiu v nočných uliciach.

Nefunguje vo vašom okolí verejné osvetlenie? Oznámte nám to! Pomôžete tak čo najskôr opraviť výpadok verejného osvetlenia a prispejete k vyššej bezpečnosti v nočných uliciach vášej obce.

 

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt free icons electricPorucha dodávky elektrickej energie

Poruchová služba je vám k dispozícii Nonstop 24 hodín denne.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt free icons telephone 24h Poruchová služba 0800 123 332

Na bezplatnom čísle Poruchovej služby 0800 123 332 vám nonstop 24 hodín denne poskytnú aktuálne informácie o poruchách a zároveň prijmu hlásenia o výpadkoch v dodávke elektriny.

 

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt logo spp distribucia Porucha dodávky plynu

           PORUCHOVÁ LINKA - PLYN

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt free icons telephone Poruchová linka - plyn 0850 111 727

Ak zacítite plyn, ihneď zavolajte!
Pohotovostná služba SPP - distribúcia je zabezpečovaná nepretržite 24 hodín denne.

Poruchová linka - plyn je určená pre nahlasovanie problémov súvisiacich s poruchami pri distribúcii zemného plynu distribučnou sieťou SPP - distribúcia, a.s., z celého územia Slovenska:

  • každý únik zemného plynu na plynárenských zariadeniach SPP-D,
  • hlásenia o únikoch plynu od odberateľov pripojených k distribučnej sieti SPP-D,
  • porucha, resp. poškodenie plynového zariadenia v správe SPP - distribúcia (plynovody, prípojky, regulačné stanice plynu, stanice katódovej ochrany, domový regulátor, plynomer, hlavný uzáver plynu),
  • poruchou spôsobené obmedzenie alebo prerušenie dodávky zemného plynu pre zákazníka pripojeného k distribučnej sieti SPP - distribúcia, a.s.

Len priama komunikácia s dispečerom SPP - distribúcia na Poruchovej linke - plyn - 0850 111 727 je preukázateľným dokladom pre príjem a evidenciu porúch.

Telefonický hovor je spoplatňovaný cenou miestneho hovoru, tzn. zákazník uhradí poplatok ako za miestny hovor na pevnú linku z ktoréhokoľvek miesta SR. Pri volaní z mobilnej siete je uplatňovaná sadzba príslušného mobilného operátora pre volania do pevnej siete.

Upozornenie:
Pracovníci pohotovostných služieb SPP - distribúcia, a.s., nezabezpečujú opravy a údržbu odberných plynových zariadení, ktoré sú majetkom koncového odberateľa zemného plynu.
 Tie si zabezpečí zákazník u servisných, opravárenských spoločností.
 

Kontakt na monitorovacie centrá (MC):

 

MC Bratislava

MC Košice

Adresa

Mlynské nivy 44b
825 11 Bratislava

Rozvojová 6
040 11 Košice

Poruchová linka - plyn

0850 111 727

0850 111 727

 

Pre prípad nedostupnosti 0850 111 727 a pre volania zo zahraničia: +421-2-5869 9091.
Náklady na hovor sú v plnej miere hradené zákazníkom.