OBECNÁ KNIŽNICAKnižnica

 

 

 

 

 

Fond: cca 3100 knižných jednotiek

Počet evidovaných čitateľov: 90

Výpožičky ročne: 1300

Zodpovedná osoba: p. Eva Pavlíková