Folklórna činnosť v obci

Pre súčasnú a budúce generácie sa uchovávajú ľudové tradície už len príležitostne a v obci kulturatohto času už nefunguje žiadna folklórna skupina.

V nie dávnej minulosti sa o folklórnu činnosť starali poväčšine členovia Klubu mladých, resp. členovia Dobrovoľného požiarneho zboru.

Išlo hlavne o poriadanie fašiangových hudobných zábav - „Fašengy" - majálesov za dedinou.

„Dožinky"- žatevná slávnosť bola najprv poriadaná JRD Slatvina neskôr SŠM Slatvina.

„Regrúci" poriadali poslednú regrútsku zábavu pred odchodom na výkon základnej vojenskej služby. Svadobné zvyky sa v prevažnej miere doposiaľ dodržiavajú na „Svadbách", vitie pierok, družbovanie, odpytovanie, čepčenie nevesty, chodenie s perinami, atď.

Ďalej sa poriadala · „Katarínska zábava" – zábava na Katarínu, · „Na Ondreja" – liatie olova na Ondreja a na  „Vianoce" – štedrá večera, chodenie po spievaní, koleda, atď.

V rokoch 1973 – 1976 v obci fungoval divadelný krúžok, ktorý poriadal občasne divadelné predstavenia a pozostával z prevažne z členov PO.

 

Detský folklór

O detský folklór sa stará Materská škôlka v spolupráci s Obecným úradom v Slatvine. Kolektív detí vo veku do 6 rokov poriada občasne vystúpenia pri rôznych príležitostiach.

Učiteľky MŠ radi pracujú s deťmi a ešte viac ich teší to, že sa deti za krátku dobu naučili veľa riekaniek, vyčítaniek, piesní, hier i tancov.

 

Šport

Obec poskytuje športové vyžitie len v obmedzenom množstve. Organizácia zaoberajúca sa športovou činnosťou v obci nie je. 

V obci sú vhodné komunikácie pre cyklistiku, resp. horskú cyklistiku (cyklotrasa po modrej značke). 

V zimmnom období je možnosť využívať rekreačné klzisko pri ČOV,  kde dobrovoľníci pripravujú ľadovú plochu.

Detské ihrisko pre deti predškolského veku a  je verejnosti dosptupne na školskom dvore materskej školy. Vstup je povolený len v sprievode dospelej osoby. 

Plocha na minifutbal je obcom prenajatá od Urbárskeho a pasienkového spoločenstva Slatvina. ihrisko je viacmenej vhodné pre deti základných škôl. OcÚ už dlhodobo žiada fin. zdrojen na výstavbu multifunkčného (minifutbal. tenis, basketbal, hádzana) ihriska na tejto parcele.