Základné údaje o obci a adresa

Obecný úrad Slatvina

Slatvina 63, 053 61 SLATVINA

Slovak Republic

 

Obec Slatvina

Základné údaje

Kraj Košický
Okres Spišská Nová Ves 
Rozloha KÚ celkom 4 408 367 m2
Poľnohospodárska pôda 2 467 795 m2
Počet obyvateľov 329
Pošta Spišské Vlachy
Člen ZMOS

od roku 1995

Člen ZMO Spiša od roku 2000
Člen Združenia obci mikroregión Sľubica od roku 2003
Člen Miestnej akčnej skupiny Sľubica od roku 2013
Člen združenia SEZO - Spiš,  od roku 2004
Člen Oblastnej organizácie cestovného ruchu Slovenský raj & Spiš od roku 2016

 

 

 

Symboly obce Slatvina

ERB

Erb

v modrom neskorogotickom štíte nad strieborným ležatým polmesiacom strieborná ľalia,

 

Vlajka

Vlajka

pozostáva zo štyroch pozdĺžných pruhov rovnakej šírky v poradí: biely, modrý biely, modrý, ukončená je troma cípmi, čiže dvoma zástrihmi siahajúcimi do tretiny jej listu

pecat

Pečať

kruhová, stred pečatného poľa vypĺňa erbové znamenie - ľalia a polmesiac, ktoré môže byť prezentované aj bez štítu, kruhopis obsahuje text: OBEC SLATVINA.