Milí návštevníci, vítam Vás na stránkach obce Slatvina, kde poskytujeme informácie o jednej z najstarších obcí na území dnešného Slovenska. 

   Slatvina má zaujímavú históriu, kultúrne tradície a relatívne dynamickú prítomnosť. Okrem toho, že je jednou zo vstupných brán pohoria Branisko, má aj pomerne vhodnú polohu, ktorá je predpokladom ďalšieho napredovania. Je taktiež bezpečná, čo v súčasnosti oceňujú hlavne okrem obyvateľov aj turisti.

   V jej blízkom okolí sa nachádza množstvo historických a turistických lokalít. Z tých najznámejších je to Spišský hrad a Gotická cesta, ktorá spája významné historické a kultúrne pamiatky jednotlivých miest Spiša a Gemera. Ďalej je tu turistická vyhliadka na vrchole hory Sľubica, cca vo výške 1129 metrov nad morom, na ktorú vedie turistický chodník po žltej značke z obce a taktiež vynikajúci minerálny prameň Anna s uhličitanovo – železitou kyselkou. Určite zaujme aj cyklotrasa spájajúca členské obce mikroregiónu Sľubica.

   Verím, že po prelistovaní týchto stránok prejavíte záujem spoznať našu obec. 

Informácie o kompetenciách

Obec Slatvina je samostatný samosprávny územný celok Slovenskej republiky združujúci občanov s trvalým pobytom a subjekty sídliace alebo vykonávajúce svoju činnosť na území obce. Obec je právnickou osobou samostatne hospodáriacou s vlastnými i zverenými finančnými zdrojmi. Ukladať obci povinnosti alebo zasahovať do jej oprávnení možno len na základe zákona. Právnymi normami obce sú Všeobecne záväzné nariadenia, ktoré upravujú pôsobnosť obce, práva a povinnosti občanov. Obec  kompetencie vykonáva samostatne podľa Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.

Obec Slatvina spravuje:

Obecný úrad,
Obecnú knižnicu,
Obecný hasičský zbor,
Obecný cintorín - pohrebisko a Dom posladnej rozlúčky

Obec Slatvina je zriaďovateľom  Materskej školy, Slatvina 63, Slatvina

 

                                                                                Mgr. Vladislav Vrábeľ, starosta obce

Mgr. Vladislav Vrábel starosta obce
Patrik Mikula zástupca starostu obce
Nadežda Kráľová

admin. pracovníčka

Ing. Vladimír Vaščák kontrolór obce

Poslanci obecného zastupiteľstva

Patrik Mikula, zástupca starostu NEKA
Zdeno Adamkovič NEKA
Martin Čurilla NEKA
Lukáš Staňa NEKA
Miroslav Timčík NEKA

 

 

 

 

Úradné hodiny obecného úradu

Pondelok 8:00 - 12:00 13:00 - 14:30
Utorok 8:00 - 12:00 13:00 - 14:30
Streda 8:00 - 12:00 13:00 - 16:30
Štvrtok 8:00 - 12:00 13:00 - 14:30
Piatok 8:00 - 12:00 13:00 - 13:45