Oznam o zmene otváracich hodín OcÚ
v dňoch 22.-24.5.2018
Oznam VSD, a.s., pre obec Slatvina
o obmedzení dodávky EE
Oznam VSD, a.s.,
o prerušení dodávky elektrickej energie v obci Slatvina
Minerálny prameň ANNA,
výsledky laboratórnych rozborov vody
Oznámenie o konaní zápisu do 1. ročníka,
ZŠ, Komenského 6, Spišské Vlachy
Smútočný oznam
oznamujeme občanom, že vo veku nedožitých 74 rokov, nás dňa 15.4.2018, navždy opustila pani Cecília Kováčová, rod. Handlovičová, rodáčka zo Slatviny. Rozlúčka so zosnulou sa bude konať dňa 18.4.2018, v Dome smútku, v Sp. Novej Vsi, o 13.00 hod.
Obchodný oznam firmy Potraviny
Paciga pre obec Slatvina
Ochrana pred požiarmi
lesov a trávnatých porastov
Program Spišského divadla
ma marec 2018
Smútočný oznam
oznamujeme občanom, že vo veku 59 rokov, nás dňa 21.2.2018 navždy opustil, pán Vladimír Pavlík, Slatvina 92. Rozlúčka so zosnulým sa bude konať dňa 24.2.2018, v RK kostole v Slatvine, o 14.00 hod.
Smútočný oznam
oznamujeme občanom, že vo veku nedožitých 52 rokov, nás dňa 20.2.2018, navždy opustila pani Alena Krúpová, rod. Dobrovičová, rodáčka zo Slatviny. Rozlúčka so zosnulou sa bude konať dňa 23.2.2018, v RK kostole, v Sp. Podhradí, o 13.00 hod.
Smútočný oznam
oznamujeme občanom, že vo veku 48 rokov, nás dňa 2.1.2018 navždy opustil, pán Miroslav Rusnák, Slatvina 33. Rozlúčka so zosnulým sa bude konať dňa 4.1.2018. Dom poslednej rozlúčky bude otvorený 2 hodiny pred obradom.
PF 2018
ďakujeme Vám za prejavenú dôveru a spoluprácu. Zamestnaci Obce Slatvina, MŠ Slatvina a poslanci OcZ.
Z ďaleka my ideme
Vianočné zvyky, koledy, vinše zo Spiša Tak ako po iné roky aj toho roku Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi v spolupráci s obcou Slatvina Vám predstavia pásmo predvianočných, vianočných zvykov a obyčajov na Spiši. Kultúrny dom v Slatvine bude vianočnou atmosférou dýchať 16. 12. 2017 (sobota) so začiatkom o 14.30 hod. Voľakedy na sa na Štedrý deň vstávalo veľmi skoro. Ženy už od skorých ranných hodín miesili cesto, piekli, varili a pripravovali jedlá, ktoré nesmeli chýbať na štedrovečernom stole, aby sa na gazdovstve zabezpečila hojná úroda na poli, množstvo hydiny na dvore, ale aj zabezpečenie zdravia pre celú rodinu počas nasledujúceho nového roka. Kúsok takejto nefalšovanej predvianočnej atmosféry s koledami, vinšami zažijete aj v Slatvine. V pripravovanom programe sa predstavia folklórne skupiny Folkmarčanka z Veľkého Folkmara, Kluknavčanka z Kluknavy, Slovinka zo Sloviniek, Borovničak z Vojkoviec, Brižečky zo Spišského Hrušova, Jamničan z Jamníka, Harihovčan z Harichoviec a nebude chýbať aj najmladšia generácia detí z Detského folklórneho súboru Radosť Spišské Vlachy. Ponúkame Vám možnosť stráviť príjemné chvíle, naplniť radosťou, pokojom, čarom a spomienkami na svoje detstvo počas Vianoc so začiatkom o 14.30 hod. v Kultúrnom dome v Slatvine. Vstup je voľný!
Pozvánka na ples hasičov
ktorý sa uskutoční dňa 13.1.2018 v sále KD Slatvina.