Voľby do VÚC 2017
informácie pre voličov
Vakcinácia psov
v obci bude 8.6.2017, štvrtok
Výkup starého papiera
v obci sa uskutoční pre Obecným úradom dňa 16.5.2017
Smútočný oznam
oznamujeme občanom, že vo veku 93 rokov nás dňa 26.4.2017 navždy opustila, pani Mária Kleščová, Slatvina 30. Rozlúčka so zosnulou bude dňa 29.4.2017. Dom poslednej rozlúčky bude otvorený 2 hodiny pred obradom.
Smútočný oznam
Osud je občas veľmi krutý, nevráti čo raz vzal... Zostanú iba spomienky a v srdci veľký žiaľ....
Regionálna veterinárna a potravinová správa Spišská Nová Ves
upozorňuje chovateľov hydiny a vtáctva na výskyt patogénnej vtáčej chrípky
P.F. 2017
P.F. 2017 poďakovanie za spoluprácu
Rok 2017 - kalendár vývozu TKO
a separovaných zložiek odpadu
Oznam o zmene otváracich hodín OcÚ
oznamujeme, že v dňoch od 28.12 do 30.12.2016, bude pre čerpanie dovolenky zamestnancov obce, obmedzená prevádzka OcÚ. V súrnych prípadoch kontaktujte starostu obce. Ďakujeme za pochopenie.
COO - skúška signálov ohrozenia
Harmonogram pre rok 2017 - pravidelná skúška zariadenia na generáciu signálov civilnej ochrany
Cena pitnej vody na roky 2017 - 2021
Potvrdenie URSO o cene pitnej vody pre regulovaný subjekt Obec Slatvina na roky 01.01.2017 - 31.12.2021
Mimoriadna situácia v doprave, smer Košice
Uzávierka mosta cez Ružín
Separovaný zber v našej obci
nebuďme leniví a trieďme odpad! Návod kam patria separované zložky odpadov...
Oznam o obmedzení prevádzky
oznam o obmedzení prevádzky OcÚ v dňoch 15. - 23.9.2016
CVČ Spišské Vlachy
Ponuka Centra voľného času Spišské Vlachy pre žiakov základnej školy na škol. rok 2016/2017. Viac na: http://www.spisskevlachy.sk/cvc/