Oznam VÚC KSK
Ambulantná pohotovostná služba pre deti a dospelých
Výkup papiera v Slatvine
dňa 21.6.2018 pred budovou OcÚ Slatvina
Upozornenie TÚ SR
na používanie repeater/opakovač signálu GSM
Oznam o zmene otváracich hodín OcÚ
v dňoch 22.-24.5.2018
Oznam VSD, a.s., pre obec Slatvina
o obmedzení dodávky EE
Oznam VSD, a.s.,
o prerušení dodávky elektrickej energie v obci Slatvina
Minerálny prameň ANNA,
výsledky laboratórnych rozborov vody
Oznámenie o konaní zápisu do 1. ročníka,
ZŠ, Komenského 6, Spišské Vlachy
Smútočný oznam
oznamujeme občanom, že vo veku nedožitých 74 rokov, nás dňa 15.4.2018, navždy opustila pani Cecília Kováčová, rod. Handlovičová, rodáčka zo Slatviny. Rozlúčka so zosnulou sa bude konať dňa 18.4.2018, v Dome smútku, v Sp. Novej Vsi, o 13.00 hod.
Obchodný oznam firmy Potraviny
Paciga pre obec Slatvina
Ochrana pred požiarmi
lesov a trávnatých porastov
Program Spišského divadla
ma marec 2018
Smútočný oznam
oznamujeme občanom, že vo veku 59 rokov, nás dňa 21.2.2018 navždy opustil, pán Vladimír Pavlík, Slatvina 92. Rozlúčka so zosnulým sa bude konať dňa 24.2.2018, v RK kostole v Slatvine, o 14.00 hod.
Smútočný oznam
oznamujeme občanom, že vo veku nedožitých 52 rokov, nás dňa 20.2.2018, navždy opustila pani Alena Krúpová, rod. Dobrovičová, rodáčka zo Slatviny. Rozlúčka so zosnulou sa bude konať dňa 23.2.2018, v RK kostole, v Sp. Podhradí, o 13.00 hod.
Smútočný oznam
oznamujeme občanom, že vo veku 48 rokov, nás dňa 2.1.2018 navždy opustil, pán Miroslav Rusnák, Slatvina 33. Rozlúčka so zosnulým sa bude konať dňa 4.1.2018. Dom poslednej rozlúčky bude otvorený 2 hodiny pred obradom.