Späť

Smútočný oznam

Osud je občas veľmi krutý,
nevráti čo raz vzal...
Zostanú iba spomienky a v srdci veľký žiaľ....

 

Oznamujeme občanom, že dňa 16. apríla 2017 nás navždy opustila, dlhoročná pracovníčka MNV Slatvina

p. Marta Sikorová.
 

V mene občanov obce Slatvina si dovoľujeme vysloviť úprimnú sústrasť.
S úctou, zamestnanci Obecného úradu, Materskej školy a občania obce Slatvina.