ODKAZY NA WEB STRÁNKY PARTNERSKÝCH OBCÍ:

 

Obec Vojkovce www.obecvojkovce.szm.com
Obec Kolinovce www.obeckolinovce.szm.com
Obec Hrišovce www.obec-hrisovce.szm.com
Mikroregión Sľubnica www.regionslubica.szm.com

 

Inštitúcie na území obce

Urbárska spoločnosť, pozemkové spoločenstvo Slatvina

   Sídlo: Slatvina, Slatvina 053 61

výpis z registra OLÚ SNV

Valent Bagin, predseda, štatutárny zástupca
Pavol Legát, podpredseda
Ing. Peter Pačan, lesný odborný hospodár

+421 53 ............................
............................(zav/at)stonline.sk

 

Poľovnícke združenie Sľubica - Slatvina

     Sídlo: Oľšavka, 053 61, IČO: 35 516 054, dátum vzniku: 23.01.1996

Igor Pukluš, predseda združenia
Ján Kandrik, hospodár


+421 53 .....................

 

 Dobrovoľný hasičský zbor

     Sídlo: Slatvina 7, 053 61 Slatvina (budova Polyfunkčného domu)

 Jozef Gonda, predseda DHZ
                         Patrik Mikula, tajomník DHZ                        

Miroslav Čurilla, podpredseda a veliteľ DHZ

Viera Leskovská, pokladník DHZ

+421 53 4495186 (OcÚ Slatvina)

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt facebook icons dhz slatvina