Voľby do Európskeho parlamentu 2019
emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do OVK pre voľby do Európskeho parlamentu 2019
Verejná vyhláška - Realizácia optických sietí
Oznámenie - Rozhodnutie o predĺžení lehoty platnosti územného rozhodnutia na stavbu "Realizácia optických sietí, Klaster SpV-1 Spišské Vlachy"
Program zasadnutia OcZ
na deň 12.3.2019
Voľby do Európskeho parlamentu 2019
oznámenie o vymenovaní zapisovateľky MVK/OVK Slatvina
Voľby prezidenta SR 2019
zoznam kandidátov na prezidenta SR, 16.3.2018
Voľby prezidenta SR 2019
informácia pre voličov
Voľby do Európskeho parlamentu 2019
informácie pre voliča
Voľby prezidenta SR 2019
oznámenie o vymenovaní zapisovateľky OVK Slatvina
Verejná vyhláška
č. 1924/2018/Nt, Optické siete, klaster SpV-1
Oznámenie o začatí UK
oznámenie o začatí územného konania, Optické siete - klaster SpV-1
Voľby prezidenta SR 2019
emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do OVK pre prezidentské voľby 2019
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
občana Lukáša Čečundu
Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2019
hlavné kontrolóra obce Slatvina
Pozvánka na prvé zasadnutie OcZ
obce Slatvina, 10.12.2018