Späť

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

Elektronická adresa na doručenie oznámenia

o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

E-mailová adresa :

obecslatvina@stonline.sk  

Elektronická schránka obce:

Číslo e-schránky: E0005591995, 

Sídlo:

Obec Slatvina, IČO: 00329541, Obecný úrad Slatvina, Slatvina 63, 053 61 Slatvina