Späť

Voľby prezidenta SR 2019

Menovanie zapisovateľa okrskovej volebnej komisie

V zmysle ustanovenia § 169 ods. 6 ) Zákona NR SR č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení

 

m e n u j e m

 

za zapisovateľa okrskovej volebnej komisie pre voľby prezidenta SR v obci Slatvina, ktoré sa budú konať 16. novembra 2018, p. Nadeždu Kráľovú.

 

Telefónny kontakt: 053/4495186.

Email: obecslatvina@stonline.sk ,

Adresa: Obecný úrad Slatvina, Slatvina 63, 053 61Slatvina

 

Slatvina, 29.1.2019

 

                                                                           Mgr. Vladislav Vrábeľ, v.r.

                                                                                  starosta obce