Späť

Voľby prezidenta SR 2019

Elektronická adresa na doručenie žiadosti

o vydanie hlasovacieho preukazu

 

     E-mailová adresa :    obecslatvina@stonline.sk   

 

Elektronická schránka obce:

Číslo e-schránky: E0005591995 

Poštová adresa: 

Obec Slatvina, Obecný úrad, Slatvina 63, 053 61 Slatvina