Oznam chovateľom ošípaných
v okrese Spišská Nová Ves a Gelnica
Oznam pre chovateľov psov
na nové povinnosti pri chove spoločenských zvierat
Výsledky komunálnych volieb
Zápisnica miestnej volebnej komisie o výsledku volieb v obci, vo voľbách do orgánov samosprávy obcí 10.11.2018
Voľby do samosprávnych orgánov obcí a miest 2018
zoznam zaregistrovaných kandidátov na poslancov OcZ Slatvina a starostu obce Slatvina
Odvolanie zvýšeného nebezpečenstva
vzniku požiaru na lesných pozemkoch v katastri obce Slatvina
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018
emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obce Slatvina, ktoré sa budú konať dňa 10.novembra 2018
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018
Menovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obce Slatvina, ktoré sa budú konať dňa 10.11.2018
Voľby do samosprávnych orgánov obcí a miest 2018
oznámenie o počte obyvateľov, počte volených poslancov a rozsahu výkonu funkcie starostu na volebné obdobie 2018 - 2020
Program zasadnutia OcZ
na deň 7.8.2018
Voľby do orgánov samospráv obcí a miest 2018
zverejnenie podmienok práva voliť a byť volený
Plán kontrolnej činnosti HK
obce na 1. polrok 2018
Program zasadnutia OcZ
na deň 27.6.2018
POH KSK na roky 2016 - 2020
záverečné stanovisko
Program zasadnutia OcZ
na deň 28.3.2018
Návrh Územného plánu PSK
oznámenie o prerokovaní, verejné prerokovanie