Program zasadnutia OcZ
na deň 28.3.2018
Návrh Územného plánu PSK
oznámenie o prerokovaní, verejné prerokovanie
Oznámenie o strategickom dokumente
Územný plán mesta Spišské Vlachy, zmeny a doplnky 1/2017
RIUS KSK - zmena
oznámenie o zmene strategického dokumentu
Návrh VzN č. 1/2018
o zavedení a poskytovaní elektronických služieb
POH KSK na roky 2016 - 2020
správa o hodnotení strategického dokumentu a návrh strateg. dokumentu POH KSK na roky 2016 - 2020
Program zasadnutia OcZ
obce Slatvina na 18.12.2017
Zverejnenie zámeru prenájmu majetku
s ohľadom na osobitný zreteľ prenájmu
Plán kontrolnej činnosti
HK obce na 1. polrok 2018
Program zasadnutia OcZ
na deň 4.10.2017
Voľby 2017 VÚC KSK
informácie sú zverejnené v sekcii AKTUALITY
Pozvánka na zasadnutie OcZ
na deň 28.6.2017
Pozvánka na zasadnutie OcZ
na deň 20.03.2017
Oznámenie
o uvoľnení postu poslanca OcZ obce Slatvina
Pozvánka a program zasadnutia OcZ
Pozvánka a program zasadnutia OcZ, 27.12.2016