Profil verejného obstáravateľa

V zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zriaďuje obec Slatvina na webovom sídle svoj „Profil verejného obstarávateľa“, v ktorom bude uverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania.

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:

IČO: 00329541

DIČ: 2021331521

Bankové spojenie:  Prima banka Slovensko a.s.  3405393002/5600

Kontakt:

Obec Slatvina

Slatvina 63

053 61 SLATVINA

Tel.: 053/4495 186,

e-mail: obecslatvina@stonline.sk

Web adresa: www.slatvina.eu

 

Archív VO


Podlimitná zákazka na uskutočnenie stavebných prác

Zateplenie objektu spoločnej budovy Obecnho úradu, Kultúrneho domu, Materskej školy v obci Slatvina - zvýšenie energetickej účinnosti verejných budov

oznámenie

sp slatvina stavebné práce

slatvina špecifické podmienky

príloha č. 1 k sp všeobecné informácie

príloha č. 2 k sp plnenia kritérií

príloha č. 3 k sp vyhlásenie

Podrobné informácie sú zverejnené vo Vestníku verejného obstarávania.

 

 

Verejné obstáravanie "Kanalizácia Slatvina"

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt pdf icons freeInformacia pre občanov

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt pdf icons freeslatvina zapisnica komisie kriteria

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt pdf icons freeslatvina zapisnica otvaranie kriteria

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt pdf icons freeslatvina zapisnica komisie

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt pdf icons freeKanalizácia Slatvina - poradie uchádzačov po vyhodnotení ponúk

 Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt pdf icons freeoznámenie - VO otváranie obálok časť "Kritéria"

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt pdf icons free Informácia týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní