Zdravotnícke zariadenia v obci neexistujú. Najbližšie zdravotnícke zariadenia sú v mestách Spišské Vlachy a Krompachy. Bližšie informácie nájdete na stránkach uvedených miest.
sad