Zdravotnícke zariadenia

Zdravotnícke zariadenia v obci nie sú. Najbližšie zdravotnícke zariadenia sú v mestách Spišské Vlachy a Krompachy. Bližšie informácie nájdete na stránkach uvedených miest.
 
www.nemocnicakrompachy.sk